http://www.utopya34.tr.gg
http://www.utopya34.tr.gg  
  ISLAMGREEN34 VİRTUAL PSYCHOLIGİCAL INTERNATIONAL ANALYSİS SYSTEMS
  ZİYARETÇİ FORMU
  İLETİŞİM FORMU
  1- SANAL ALEM - ABDULLAH BİN MUTARRİF ( r.a ) HAZRETLERİ
  2 - SANAL ALEM – SANAL AŞK
  3 - SANAL ALEM – SANAL EVLİLİK
  4 - SANAL ALEM – DİNİ FETVA VE BİLİMSEL YORUM
  5 - SANAL ALEM – TRANSPLANTATION – COMPREHENSION
  6 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZLARIN HUZURU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
  7 - SANAL ALEM VE İSLAMİ CHAT SITELERİ BİR GEREKLİLİK SONUCUMU ORTAYA ÇIKMIŞTIR
  8 - SANAL ALEMDEKİ TEHLİKELER - KİŞİYE VE TOPLUMA VERDİĞİ ZARARLAR - PSİKOLOJİK TRAVMALAR
  9 - SANAL ALEMDEN KURTULMA YOLLARI VE GERÇEĞE DÖNÜŞ
  10 - SANAL ALEM - NİYET - KADER – KÜLLİ VE CÜZZİ İRADE - DUA
  11 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – RUHSAL KİRLİLİK
  12 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – MÜCAHİDE RUHU
  13 - SANAL ALEME GİRİLMESİNİN GENEL NEDENLERİ
  14 - SANAL ALEM- AHLAKSIZLIĞIN TEMELLERİ VE EVRİMİ
  15 - SANAL ALEM - AHLAKSIZLIK TUFANI - SANALDA EVLİLİK AKİTLERİ
  16 - SANAL ALEM - AVRUPADAN İTHAL AHLAKSIZLIK VE ÖZEL SOHBET
  17 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇLİK - 2 -
  18 - SANAL ALEM – GENEL VE ÖZEL SOHBET – MSN –TELEFON VE HALVET - DÜŞÜNCESEL ZİNA
  19 - SANAL ALEM - JAPONYA
  20 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ –RUHSAL BUNALIM VE İNTİHAR
  21 - SANAL ALEM – SAVAŞCI KADIN – ÇANAKKALE – ANNELİK RUHU VE MERHAMET
  22 - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - 1 -
  23 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – ÖZ GÜVEN YİTİRİMİ
  24 - SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER
  25 - SANAL ALEM – KADIN & ERKEK DİYALOGLARI
  26 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – AGRESİF VE DEPRESİF DÖNEMLER
  27 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK - 3 -
  28 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK- MUTLULUK - NEFS TERBİYESİ
  29 - SANAL ALEM - ÜLKEMİZE VE GENÇLİĞİMİZE NE VERDİ
  30 - SANAL AŞK & EVLİLİK - PSİKOLOJİK TRAVMA - SÜNNETİ SENİYYE - İSLAMİ REALİTE *
  31 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SOSYOMETRİK TEST
  32 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI
  33 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE BOŞ VE GEREKSİZ KONUŞMAK GÜNAHMIDIR
  34 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ AMERİKANVARİ MEDYATİK GENÇLİK ÖZENTİLERİ
  35 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR
  36 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT VE SESLİ CHAT HARAM MIDIR
  37 - SANAL ALEM - BAYANLARA UYGULANAN PSİKOLOJİK BASKI
  38 - SANAL ALEM - SANAL VE REELDE ÜLKEMİZDE DEĞİŞEN DENGELER
  39 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MALAYANİLİK
  40- SANAL ALEM - SANAL ALEM VE İSLAM *
  41- SANAL ALEM - NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ
  42 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ PSİKOMETRİK TEST
  43 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SANAL TEST
  44 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - İSVEÇ SENDROMU
  45 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SEVGİ VE AŞK KARMAŞASI
  46 - SANAL ALEM - SANAL MİKROMETRİK TEST
  47 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ
  48 - SANAL ALEM - SANAL ALEMİN GÜNAH VE YALAN MEKANI BAZI SOHBET CHAT OLUŞUMLARI
  49 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE KIZ-ERKEK İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ
  50 - SANAL ALEM - SANAL ALEM GERÇEK DEĞİLDİR VE ASLA GERÇEKLERDEN BAHSEDİLEMEZ
  MİKRO SOSYOMETRİK TEST ÜNİTESİ
10 - SANAL ALEM - NİYET - KADER – KÜLLİ VE CÜZZİ İRADE - DUA

SANAL   ALEM  - NİYET  - KADER – KÜLLİ  VE   CÜZZİ  İRADE  - DUA

Allah c.c islam için kurulmuş ve idare edilen sitelerden razı olsun.

sanal alemde islam için çalışan site ve görevlilerinin başarılarının devam etmesini Allah c.c nasip eylesin.

Bu konu ile ilgili http://www.islam-istanbul.tr.gg sitesinde geniş açıklamalar yer almaktadır.

Sanal alemde genel ve özelde sohbet edenlerin eğitim ve kültür seviyesine göre niyet nedir.

Sanal alemde kız-erkek siteye girerken,sürekli şunu savunmaktadırlar,niyetim önemlidir derler.

İslami bir siteye giriyorum ,niyetim salihtir,halis bir niyet ile yazışmaya başlıyorum derler.

Fakat niyet,sabit bir olgu değildir,değişkendir,niyet bir düşüncesel faktördür,her an aynı olamaz.

 

 

Sanal aleme  herkes farklı bir niyet ile girer,belki girdiği anda halis niyet ile girmiş olabilir.

Sohbet ettiği kişi veya kişilerin niyetleri hakkında bilgisi yoktur,asıl niyetleri bilen Hak’tır.

Siz konuştuklarınızın niyetlerini bilemeyeceğinize göre,oda sizinkini bilemez,niyet değişkendir.

Sanal alem niyetlerin halis veya salih olduğu bilinemeyen,anlaşılamayan şüpheli bir yerdir.

Sonuçta burada sizin bilinemeyen iyi niyetinizin hükmü ve değeri de değişikliğe uğrayabilir.

 

 

Allah mutlak bilmektedir halis bir niyetle girdiğinizi,ama,başkasının bunu anlaması çok zordur.

Sanal alemde diyelim ki sizin niyetinizin halis olduğunu anlamasalar da,Allah c.c sizi bilmektedir.

Sizde kendinizden eminsiniz diyelim ki ,halis bir niyetle girdiğinizden,fakat, niyet sabit done değildir.

Niyet bir düşüncesel faktördür,ruh ve kalbinize göre,sürekli varyant ve varyasyonlar oluşturur.

Anlık sapmalar gösteren bir elektronik-dijital teraziye benzer,sabit tutulması bazı donelere bağlıdır.

 

 

Niyet neye göre oluşur ve neye göre sapma gösterir,halis niyet ,sabit hale getirilebilir mi.

İslami eğitim-kültür-ahlak ve iman seviyenizin ve nefs-i emareye hükmünüzün derecesi nedir.

Bu derecelere göre oluşan ve düşüncesel bir faktör olan niyet,sizde sabit bir denge yönünde midir.

Bu sabit bir denge yönünde değilse eğer,sanal alemde sizi etkileyebilecek faktörler nelerdir.

Niyet denilen düşüncesel sistem,sizin bünyenizde değişmektedir,siz kontrolünüzü neyle sağlarsınız.

 

 

Kader,genel olarak hatları külli irade tarafından çizilmiş bir Windows işletim sistemi gibidir.

Siz cüzzi iradenizle bir pencereye girersiniz,girerken niyetinizi belirlediniz mi,ölçünüz nedir.

Niyetiniz sabit olamayacağından,niyetinizin hükmü ortadan kalktığında,aksiyon safhası başlar.

Niyet bir düşüncedir,aksiyon safhasına geçiş cüzzi iradenin kadere yansımasıdır,niyetin görevi biter.

Cüzzi iradeyi neye ve hangi donelere göre kullanacaksınız,örnek aldığınız kişi ve kurallar var mıdır.

Cüzzi iradenizi kullanırken kendinize Hz.Muhammed s.a.v ve Kuran-ı Hakimi de ölçü aldınız mı.

 

 

Cüzzi iradenizi, Kuran-Sünnet-İcma-Kıyas ile akıl-mantık süzgecinden geçirerek kullandınızmı.

Kader denilen labirentlerden oluşmuş sisteme,cüzzi iradenizle girdiniz,binlerce labirent mevcut.

Baştan sünnete uymayan yanlış bir tercih yaptınız,kaderiniz buna göre şekillenmeye başladı.

Gelecek hakkında karamsarsınız,Allah’u Teala,ya sığındınız,dua ederek sürekli hayır dilediniz.

Dua,sabır,tevekkül ve tefekkür belalardan korumak için silahlarınızdır,belalarla onlar savaşır.

Niyet bir düşünce,Cüzzi irade ise aksiyon ve davranış biçiminizdir,kader’e bunlar direkt yansır.

 

Böylelikle imtihandan başka bir geçerliliği ve anlamı olmayan dünyada,iradeniz bir vesiledir.

Cüzzi iradenize,isterse Allah c.c müdahale eder,fakat,etmemesi bir imtihan sürecinin gereğidir.

Allah c.c cüzzi iradenizin önünü açar,kader boyutunun varyasyonlarını size göre oluşturur.

Kudret ondadır,dua ise Rabbimize yazılmış dilekçe hükmündedir,belalarla bu dilekçeniz savaşır.

Fakat,sonuçta,Peygamberimizin Sünnet-i Seniyyesini çiğneyerek,siz sanal alemde bulunuyorsanız.

Örneğin,sanal alemde evlilik kararı almışsanız,Sünnet-i Seniyyeye aykırı olduğunu da biliyorsanız.

 

 

Cüzzi iradenizle,bu evliliğin huzur,saadet ve mutlulukla devam etmesinin garantisini araştırdınız mı.

Eğer, Kuran-Sünnet-İcma ve Kıyas ile akıl-mantık süzgecinden geçmeden oluşmuş bir niyet ile.

Bu niyetin ,görevi aksiyon-davranış-hareket safhasında devreden çıkarak,görevi cüzi iradeye devrini.

Bu niyetin görevini cüzi iradeye devrederek,kalp-ruh-beyin üçgeninden sıyrılarak,değişkenliğini.

Bundan doğacak sonuçla,kader çizgisinin,Allah c.c tarafından sizin iradenize mudahale edilmeden.

Dünya imtihanı gereği şekilleneceğini,sorumluluğun size ait olacağını biliyorsanız,tedbir almalısınız.

 

 

Tedbir sizden,takdir Allah c.c ‘dandır,tedbir’i neye göre alacaksınız,niyetinizi oluşturan faktörler.

Cüzzi iradenizi oluşturan faktörler,hangi donelere göre değişime uğramaktadır,reaksiyon nedir.

Kader bir tür çerçevesi,alanı Allah c.c tarafından çizilmiş asansör  sistemi gibidir,katlar vardır.

Asansörün kapısında düğmeler vardır,aşağıya zemin katlara yol alır,karanlıklara gömülürsünüz.

Başka bir düğmeye basarsanız,yukarı katlara çıkarsınız ve aydınlığa ulaşırsınız,nereye gideceksiniz.

Asansörün başında bir görevli vardır,size hangi düğmeye basarsanız,hangi kata ulaşacağınızı anlatır.

 

 

Ulaşacağınız katlarda sizin nelerin beklediğini anlatır,o görevli Hz.Muhammed s.a.v Efendimizdir.

Külli irade ile çerçevesi ve hareket alanı çizilmiş asansör platformunda,sizi yönlendirecek kişi o dur.

Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine uyarsanız,Salih-halis niyetiniz devreden çıksa bile.

Cüzi iradenizi kullanırken,sünnet-i seniyye sizi yukarılara aydınlık katlara taşır,kader asansöründe.

Dinimiz ümitsizlik dini değildir,ümit,sabır,dua,tevekkül ve tefekkürü elden bırakmamalıyız.

Dua ve sabır,her türlü zorluğa göğüs germemizde bize güç veren,Allah c.c’ un çelik Kalkanlarıdır.

Ne kendi niyetinize, nede cüzzi iradenize güveniniz,onlar bile karanlıklara yol alır bilemezsiniz . 

Allah c.c dışında  güvenebileceğiniz gerçek dost ve sığınılacak dünyada ve ahirette kapınız yoktur.

http://www.utopya34.tr.gg  
   
Facebook beğen  
 
 
Bugün 6 ziyaretçi (46 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=