http://www.utopya34.tr.gg
http://www.utopya34.tr.gg  
  ISLAMGREEN34 VİRTUAL PSYCHOLIGİCAL INTERNATIONAL ANALYSİS SYSTEMS
  ZİYARETÇİ FORMU
  İLETİŞİM FORMU
  1- SANAL ALEM - ABDULLAH BİN MUTARRİF ( r.a ) HAZRETLERİ
  2 - SANAL ALEM – SANAL AŞK
  3 - SANAL ALEM – SANAL EVLİLİK
  4 - SANAL ALEM – DİNİ FETVA VE BİLİMSEL YORUM
  5 - SANAL ALEM – TRANSPLANTATION – COMPREHENSION
  6 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZLARIN HUZURU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
  7 - SANAL ALEM VE İSLAMİ CHAT SITELERİ BİR GEREKLİLİK SONUCUMU ORTAYA ÇIKMIŞTIR
  8 - SANAL ALEMDEKİ TEHLİKELER - KİŞİYE VE TOPLUMA VERDİĞİ ZARARLAR - PSİKOLOJİK TRAVMALAR
  9 - SANAL ALEMDEN KURTULMA YOLLARI VE GERÇEĞE DÖNÜŞ
  10 - SANAL ALEM - NİYET - KADER – KÜLLİ VE CÜZZİ İRADE - DUA
  11 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – RUHSAL KİRLİLİK
  12 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – MÜCAHİDE RUHU
  13 - SANAL ALEME GİRİLMESİNİN GENEL NEDENLERİ
  14 - SANAL ALEM- AHLAKSIZLIĞIN TEMELLERİ VE EVRİMİ
  15 - SANAL ALEM - AHLAKSIZLIK TUFANI - SANALDA EVLİLİK AKİTLERİ
  16 - SANAL ALEM - AVRUPADAN İTHAL AHLAKSIZLIK VE ÖZEL SOHBET
  17 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇLİK - 2 -
  18 - SANAL ALEM – GENEL VE ÖZEL SOHBET – MSN –TELEFON VE HALVET - DÜŞÜNCESEL ZİNA
  19 - SANAL ALEM - JAPONYA
  20 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ –RUHSAL BUNALIM VE İNTİHAR
  21 - SANAL ALEM – SAVAŞCI KADIN – ÇANAKKALE – ANNELİK RUHU VE MERHAMET
  22 - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - 1 -
  23 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – ÖZ GÜVEN YİTİRİMİ
  24 - SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER
  25 - SANAL ALEM – KADIN & ERKEK DİYALOGLARI
  26 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – AGRESİF VE DEPRESİF DÖNEMLER
  27 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK - 3 -
  28 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK- MUTLULUK - NEFS TERBİYESİ
  29 - SANAL ALEM - ÜLKEMİZE VE GENÇLİĞİMİZE NE VERDİ
  30 - SANAL AŞK & EVLİLİK - PSİKOLOJİK TRAVMA - SÜNNETİ SENİYYE - İSLAMİ REALİTE *
  31 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SOSYOMETRİK TEST
  32 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI
  33 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE BOŞ VE GEREKSİZ KONUŞMAK GÜNAHMIDIR
  34 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ AMERİKANVARİ MEDYATİK GENÇLİK ÖZENTİLERİ
  35 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR
  36 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT VE SESLİ CHAT HARAM MIDIR
  37 - SANAL ALEM - BAYANLARA UYGULANAN PSİKOLOJİK BASKI
  38 - SANAL ALEM - SANAL VE REELDE ÜLKEMİZDE DEĞİŞEN DENGELER
  39 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MALAYANİLİK
  40- SANAL ALEM - SANAL ALEM VE İSLAM *
  41- SANAL ALEM - NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ
  42 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ PSİKOMETRİK TEST
  43 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SANAL TEST
  44 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - İSVEÇ SENDROMU
  45 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SEVGİ VE AŞK KARMAŞASI
  46 - SANAL ALEM - SANAL MİKROMETRİK TEST
  47 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ
  48 - SANAL ALEM - SANAL ALEMİN GÜNAH VE YALAN MEKANI BAZI SOHBET CHAT OLUŞUMLARI
  49 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE KIZ-ERKEK İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ
  50 - SANAL ALEM - SANAL ALEM GERÇEK DEĞİLDİR VE ASLA GERÇEKLERDEN BAHSEDİLEMEZ
  MİKRO SOSYOMETRİK TEST ÜNİTESİ
41- SANAL ALEM - NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ

41- NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ

 


Allah c.c. Sanal alemde İslam için çalışan

sitelerden ve buradaki görevlilerden razı olsun

başarılarının devamını nasip eylesin inşallah 

 


NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ

 

Bu konuyla ilgili çok şeyler yazıldı çizildi

zararları hakkında çok şeyler belgelendi

fakat bu toplum yapımız 

bazı  değerlerini 

yitirdiğinden dolayı 

özveri ve gerçek ihlas ile 

birbirine yaklaşmayan fertlerin 

çoğalmasından ötürü 

ahlaki ve dini kavramların toplum bünyesinden 

silindiğinden dolayı 

Kadın hakları ve Kadına verilen değer ayaklar altına alındığından dolayı

 

ve asr-ı saadet döneminden önceki 

cahiliye devrinin manevi hastalıkları ayyuka çıktığından dolayı 

ve birbirine değer vermeyen 

ve tevazudan mütevazilikten incelikten

sevgi saygı şefkat ve merhametten 

iyi niyet ve yardımlaşmadan

kul hakkından ve ahirete olan imanımızın 

ve islami eğitim-kültür-ahlak ve iman seviyemizin 

aşağılara inmesinden dolayı 

bizi biz yapan gerçek manevi değerlerimizden

uzaklaştığımızdan dolayı 

toplumumuzda nefret ve kin tohumları ekilerek 

şiddetten yana  ve baskılardan yana olan

bir toplum haline gelmemizden dolayı 

ve birbirine üstünlük taslamak yarışı içinde olan 

ve karşısındakini her konuda 

etkisi altına almak için uğraşan insanların yüzünden  

Sanal Aleme olan bağımlılık hızla devam ettiğine göre

daha çok şeyler yazılması çizilmesi 

gerekmekte diyerek 

bu konu hakkında bazı şeyler aktarmaya çalışalım

Gerçek yaşamında mutsuzluk yaşayan 

ve kendine olan öz güvenini yitirme noktasına gelen

duygusal kişiler 

ve gerçek yaşamında kendi fikir ve düşünceleri ile 

kendi kişiliğine değer vermeyen insanlarla 

bir arada olanlar

ve kendini kendi düşünceleriyle ifade hakkı toplumda veya ailesinde tanınmadığından dolayı 

ve hep bir başkalarının fikir ve düşüncelerini 

kabul etmeye esir edilen insanlar

bunalım içindedirler 

Bunu Sanal Alemde bulunarak aşmaya çalışırlar  

Sanal Alemde bulunan kişilerle

fikir ve düşünce paylaşımında bulunarak 

yazıştığı insanları mutlu etmeye

ve dolayısıyla kendileride 

bu şekilde mutlu olmaya çalışırlar

yazıştığı kişilerden değer gördükçede 

kendilerine olan 

öz güvenleri artmaya başlar

ve bu sanal alemde kazandığı öz güveni

yitirmekten  

ve eski haline geri dönmekten korktuklarından 

ve gerçek yaşamlarında kendilerine 

merhametle

kucak açan bir dost 

ve kendisine sığınacak bir liman  bulamadıklarından dolayı

Sanal Alemin bağımlısı haline gelirler 

Böyle kişiler Sanal Alemde yazışırken 

ve kendisine değer veren bazı kişilerle yazışırken 

kendi kişilikleri  ile fikir ve düşüncelerine değer verildiğinden  

Sanal Alemden kopamazlar

Çünkü orada kendilerinin mutsuzluğunu 

bir nebzede olsa paylaşan

ve kendisi gibi mutsuz insanların

kendilerine sevgi ve saygıyla karşılık vermeleri 

sonucunda 

kendiside karşısındakilere 

sevgi ve saygıyla karşılık vermek zorunda  hissederler kendilerini

Fakat gerçek yaşamlarında

bu sevgi ve saygıyı eşinden arkadaşlarından ve genel olarak çevresinden bulamadıklarından dolayı 

Sanal alemden koptuğu günlerin her saatinde 

sürekli üzüntü duyarlar 

ve gerçek yaşamlarında neden kendisini anlayanların

bulunmadığını 

ve neden kimsenin derdine çare olacak çözüm yolları göstermediğini

sorgulamaya başlarlar

Bu sorulara yeterli yanıtlar ve sorunlarına çözüm yolları bulamadıklarından

ve bunalımdan çıkamadıklarından dolayı

yeniden Sanal aleme geri dönerek  

Sanal Alemde yazıştıkları kişilere güvenli bir liman gibi 

sığınmaya çalışırlar 

Çünkü gerçek yaşamlarında bulamadıkları

ve arzuladıkları bir çok şeye 

Sanal Alemde kavuşuyor gibi hissederler kendilerini 

Sanki Sanal Alemde gerçeğe benzer ve gerçek yaşamının içinde 

mevcutmuş gibi algılamalara neden olacak çok şeyler bulurlar bu sanal Alemde

Böylelikle Sanal Alem ütopik ve hayalide olsa 

kendini anlayan ve acılarını bir nebze olsun hafifleten 

bir ağabeyi veya bir ablası veya bir kız kardeşi 

veya bir erkek kardeşi Sanal Alemde onunla samimi 

ve cana yakın bir şekilde yazıştığından bu camiayı terk etmek istemezler 

Sanal Alemdeki bu kardeşleri 

artık onu anlayan gerçek kardeşleri gibidir  

Onlarla yazışmadan yapamazlar 

ve yazışmadıkları günler kardeşlerine özlem duyarlar

mutsuz olurlar 

Artık Sanal veya hayalide olsa sanalda yazıştıklarıyla 

aralarında sevgi ve saygı köprüleri oluşturmuşlardır  

Bu oluşan sevgi ve saygı bağlarının 

herhangi bir sebeple kopması 

onların üzüntü duymasına ve acı çemesine neden olur

Bu tür durumlardan kurtulmak 

bir Sanal alem tutkunu ve bağımlısı için çok zor bir şeydir

Böyle bağımlılar 

aslında 

hayatın bir imtihandan ibaret  olduğunu 

ve Sanal Alemde kalmak yerine 

bir an önce Sanal Alemden koparak

gerçek yaşama geri dönerek 

fikir ve düşüncelerini paylaşabileceği insanları

aramaya başlayarak 

artık gerçek insanlarla bir arada olmaları gerektiğini

ve Sanal Alemden kopamıyorsa bile 

en azından sevgi ve saygı duyduğu 

Sanal Alemdeki insanlardan 

aynı şekilde sevgi ve saygı beklenmemesi gerektiğini 

ve bir gün mutlaka Sanal alemdeki dostlarındanda 

kopmak zorunda kalabileceklerini  kabul ederek

yüreklerinde Sanal Alemde tanıştıklarına çok fazla

ve ebedi bir yer vermekten kaçınmaya çalışılması gerektiği fikrini

kabul etmekte zorlanırlar

Sanal Alem bağımlısı kişilerin bu tür zorlukları aşmaları için

mutlaka ve mutlaka gerçek yaşamlarında 

kendileriyle içinde bulundukları bu olumsuz havayı 

hissedecek ve bu durumu anlayışla karşılayarak

onlara destek olacak ve onlarla dertlerini paylaşacak

ve Sanal alemden onların zarar görmelerine 

engel olmaya çalışacak  gerçek dostluklara ihtiyaçları vardır

Sanal Alem bağımlısı olan bu tür kişilerin gerçek yaşamlarında

böyle vefalı dostları bulmaları mümkün olamıyorsa 

yapayanlız çaresiz ve bu konuda kimsesizlerse eğer

dünyanın bir imtihan ve sınavdan ibaret olduğunu telkinle 

Kader ve alınyazısının çıkmaz sokaklarınında olabileceğini telkinle 

Kimsesizlerin kimsesi olan Allah c.c. un mağfiretine 

ve Peygamberimiz Hz.Muhammed s.a.v Efendimizin 

şefaatine sığınmaktan başka 

ve dinimizin ümitsizlik dini olmadığını

ve ahirette bazı şeylerin mükafatınında alınacağını

ve bu dünyada çekilen acıların

kazanılan günahlara kefaret olacağını 

ve duayı tevekkülü tefekkürü elden bırakmadan

bu dünyada yaşamaya çalışması gerektiğini 

yapması gereken dini ibadetlerinden vaz geçmeden 

ve Allah c.c a olan itaatini ve inancını kaybetmeden 

yaşaması çalışması gerektiğini

ve sabır içinde olması gerektiğini

telkinden başka yapılabilecek bir şey yoktur

Allah c.c bu durumdaki kardeşlerimizin

yar ve yardımcısı olsun amin ve ecmain

Çünkü Sanal Alemdeki

 sohbet chat sitelerine bağımlı hale gelen

 kız ve erkek kardeşlerimizin hiç bir suçları yoktur

Bayanların veya evli bayanların ise zerre kadar suçları yoktur 

çünkü onları Sanal aleme bağımlı hale getiren 

sosyolojik ve psikolojik nedenler vardır 

ve bu nedenler ortadan kaldırılmadan 

Sanal aleme girdikleri ve bağımlısı olmaları yüzünden

asla ve asla suçlanamazlar

asıl suçlu bu toplum yapısıdır

 ve toplum içinde yaşayan fertlerdir 

manevi hastalıklar oluşmuştur 

ve bunun tedavisi gerekmektedir

bu konu ile ilgili utopya34 sitesindeki Mukadimeyi 

yeniden buraya yazıyoruz ve okumanızı istirham ediyoruz

 


linki alttadır tıklayarak okuyunuz

 

http://www.utopya34.tr.gg


<link href="file:///C:DOCUME~1TERMİN~1LOCALS~1Tempmsohtmlclip1

http://www.utopya34.tr.gg  
   
Facebook beğen  
 
 
Bugün 7 ziyaretçi (60 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=