http://www.utopya34.tr.gg
http://www.utopya34.tr.gg  
  ISLAMGREEN34 VİRTUAL PSYCHOLIGİCAL INTERNATIONAL ANALYSİS SYSTEMS
  ZİYARETÇİ FORMU
  İLETİŞİM FORMU
  1- SANAL ALEM - ABDULLAH BİN MUTARRİF ( r.a ) HAZRETLERİ
  2 - SANAL ALEM – SANAL AŞK
  3 - SANAL ALEM – SANAL EVLİLİK
  4 - SANAL ALEM – DİNİ FETVA VE BİLİMSEL YORUM
  5 - SANAL ALEM – TRANSPLANTATION – COMPREHENSION
  6 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZLARIN HUZURU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
  7 - SANAL ALEM VE İSLAMİ CHAT SITELERİ BİR GEREKLİLİK SONUCUMU ORTAYA ÇIKMIŞTIR
  8 - SANAL ALEMDEKİ TEHLİKELER - KİŞİYE VE TOPLUMA VERDİĞİ ZARARLAR - PSİKOLOJİK TRAVMALAR
  9 - SANAL ALEMDEN KURTULMA YOLLARI VE GERÇEĞE DÖNÜŞ
  10 - SANAL ALEM - NİYET - KADER – KÜLLİ VE CÜZZİ İRADE - DUA
  11 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – RUHSAL KİRLİLİK
  12 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – MÜCAHİDE RUHU
  13 - SANAL ALEME GİRİLMESİNİN GENEL NEDENLERİ
  14 - SANAL ALEM- AHLAKSIZLIĞIN TEMELLERİ VE EVRİMİ
  15 - SANAL ALEM - AHLAKSIZLIK TUFANI - SANALDA EVLİLİK AKİTLERİ
  16 - SANAL ALEM - AVRUPADAN İTHAL AHLAKSIZLIK VE ÖZEL SOHBET
  17 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇLİK - 2 -
  18 - SANAL ALEM – GENEL VE ÖZEL SOHBET – MSN –TELEFON VE HALVET - DÜŞÜNCESEL ZİNA
  19 - SANAL ALEM - JAPONYA
  20 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ –RUHSAL BUNALIM VE İNTİHAR
  21 - SANAL ALEM – SAVAŞCI KADIN – ÇANAKKALE – ANNELİK RUHU VE MERHAMET
  22 - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - 1 -
  23 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – ÖZ GÜVEN YİTİRİMİ
  24 - SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER
  25 - SANAL ALEM – KADIN & ERKEK DİYALOGLARI
  26 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – AGRESİF VE DEPRESİF DÖNEMLER
  27 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK - 3 -
  28 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK- MUTLULUK - NEFS TERBİYESİ
  29 - SANAL ALEM - ÜLKEMİZE VE GENÇLİĞİMİZE NE VERDİ
  30 - SANAL AŞK & EVLİLİK - PSİKOLOJİK TRAVMA - SÜNNETİ SENİYYE - İSLAMİ REALİTE *
  31 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SOSYOMETRİK TEST
  32 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI
  33 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE BOŞ VE GEREKSİZ KONUŞMAK GÜNAHMIDIR
  34 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ AMERİKANVARİ MEDYATİK GENÇLİK ÖZENTİLERİ
  35 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR
  36 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT VE SESLİ CHAT HARAM MIDIR
  37 - SANAL ALEM - BAYANLARA UYGULANAN PSİKOLOJİK BASKI
  38 - SANAL ALEM - SANAL VE REELDE ÜLKEMİZDE DEĞİŞEN DENGELER
  39 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MALAYANİLİK
  40- SANAL ALEM - SANAL ALEM VE İSLAM *
  41- SANAL ALEM - NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ
  42 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ PSİKOMETRİK TEST
  43 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SANAL TEST
  44 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - İSVEÇ SENDROMU
  45 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SEVGİ VE AŞK KARMAŞASI
  46 - SANAL ALEM - SANAL MİKROMETRİK TEST
  47 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ
  48 - SANAL ALEM - SANAL ALEMİN GÜNAH VE YALAN MEKANI BAZI SOHBET CHAT OLUŞUMLARI
  49 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE KIZ-ERKEK İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ
  50 - SANAL ALEM - SANAL ALEM GERÇEK DEĞİLDİR VE ASLA GERÇEKLERDEN BAHSEDİLEMEZ
  MİKRO SOSYOMETRİK TEST ÜNİTESİ
8 - SANAL ALEMDEKİ TEHLİKELER - KİŞİYE VE TOPLUMA VERDİĞİ ZARARLAR - PSİKOLOJİK TRAVMALAR

SANAL    ALEMDEKİ   TEHLİKELER - KİŞİYE  VE  TOPLUMA VERDİĞİ  ZARARLAR
PSİKOLOJİK TRAVMALAR

Sanal alemde islam için mücadele eden sitelerden ve burada gece gündüz islam için uğraşan görevlilerden
Allah c.c razı olsun.

Allah c.c  islam için uğraşan site ve görevlilerinin her zaman başarılı olmasını nasip etsin inşallah.

ilk önce sanal alemde ve sohbet chat sitelerine
belirli bir süre giren kişilerde oluşan
psikolojik travma çeşitlerinden bir kaç örnek vermek istiyoruz bu konuyu daha iyi kavramanız açısından yararlı olacaktır
aşağıdaki listede bazı önemli psikolojik
travma çeşitlerini yazdık ancak bunlar sadece bir kaçıdır

1- Transplantatıon-Comprehensıon vakası
( kişileri anlayamama ve algılayamayacak duruma gelinmesinden dolayı karşısındakine 
fikir ve düşüncelerini aktarmada oluşan  bozukluklar sonucu 
kendini doğru ifade etme 
yeteneğinin kaybolması )

2- İsveç sendromu
( doyumsuzluk - hayattan nefret etme - sürekli mutsuzluk )

3- Robotik Hipnotizma
( bilgisayara bağımlılık ve acıma
 merhamet gibi her türlü insani duygulardan yoksunlaşma robotlaşma 
sanalın büyülü havası içinde 
gerçek benlikten kopma )

4- Öz güven yitirimi
(  kendine olan güvenini kaybetme ve sürekli insanlar
tarafından aldatıldığını 
düşünerek insanlara olan
güvenin yok olması )

5- Kişilik tahlillerinde gecikme
( sanal ve reel yaşamda karşılaştığı
kişilerin karakterlerini kesinlikle tahlil edemeyecek
duruma gelmekten dolayı oluşan 
bunalım )

6- a-sosyallik
( toplumdan ve toplumsal değerlerden uzaklaşma suncu oluşan bunalım)

7- Ebeveyn Sendromu 
( aileden kopma  ve  sürekli  bilgisayardaki kişileri
ailesi gibi algılama )

8- Soyut-somut kavramlarda a-seçicilik
( gerçek ile sanal kavramları karıştırma )

9- Aşırı duygusallık
( akıl ve mantık çizgisinden koparak sadece hissi
hareket etme )

10- Gelecek kaygısı
( geleceğe ait planlar yapmaktan vaz geçilmesi
aşırı ümitsizlik ve karamsarlık )

11- Malayanilik
( lüzumsuz gereksiz anlamsız ve kendine zerre
kadar faydası olmayan konularla boşa zaman
geçirmeyi alışkanlık haline getirmekten duyulan 
derin üzüntü ve pişmanlık )

12 - Ütopik ahlak
( zaman içinde merhamet ve sevgi gibi
duygulardan uzaklaşılarak
kin nefret ve şiddet içerikli sanalın argosal
mantığı içinde manevi ve ahlaki kavramlardan
uzaklaşmanın verdiği büyük üzüntü ve pişmanlık  )

13 - Otokontrol yetisini kaybetme
( nefs-i emareyi kontrol yeteneğinin
kaybolmasından duyulan derin üzüntü ve pişmanlık )

14 - Kültürel dejenerasyon 
( bilgi ve kültürden uzaklaşma ve yozlaşmanın
insana verdiği derin üzüntü ve pişmanlık  )


15 - İslami Realite asimilasyonu
( islami eğitim-kültür-ahlak ve iman çizgisinden Allah c.c ve Resulüne 
olan sevgiden 
ve günlük ibadetlerden uzaklaşmanın oluşturduğu derin üzüntü ve pişmanlık  )

16 - Ruhsal kirlilik 
( ilk önce ahlaksızlık olarak algılanan herşeye Psikolojik yapının alışarak 
kişinin farkında olmadan ahlaksızlaşarak 
ahlak kavramını sorgulayamamasından dolayı duyduğu üzüntü )

17 - Mekanik aşklar 
( reel yaşamda sürekliliğinin olamayacağı
ailesel faktörlerin dışlandığı ümitsiz karşılıksız gerçek dışı 
ve gayri ahlaki yaşanan ve sürekli tekrarlanan aşkların ve pişmanlıkların sonucunda oluşan travmalar )

18 - Konsantrasyon bozukluğu
( sanal alemde uzun süre 
kalanlarda oluşan hafıza kaybı 
ve unutkanlık ile birlikte gündelik hayata adapte olamama durumu )
 
19 - Muhakeme yeteneğinin kaybolması
( sanal veya reelde her türlü olayı
algılamakta zorluk çekme ve olaylar karşısında değerlendirip
yorum yapma yeteneğinin kaybolması )

20 - Diksiyon bozukluğu 
( sanal alemdeki saçma kelime ve argo
diline alışarak gerçek yaşamda 
düzgün cümle kurma alışkanlığının 
kaybolması 
ve dil-lehçe bozukluğunun 
oluşturduğu bunalım sonucu
depresyonel ve agresif hitap tarzı  )
 

yukarıda bazı önemli zararlarından bahsettiğimiz
sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerinde
bulunanlarda oluşan psikolojik travmalar bunlarla sınırlı değildir 
konumuzun detaylarına geçmeden önce aşağıdaki
linkleri tıklayarak okuyunuz daha sonra konumuza
geri döneceğiz    

SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ ZARARLI OLUŞUMLAR
KONU İÇİN ALTTAKİ LİNKLERİ TIKLAYARAK OKUYUNUZ

http://www.yesilaygebze.org.tr/icerikler/sanal-alem/sanal-alem.html
http://www.sevdimseni.net/git102190/sanal-alem-ve-evlilik.html
http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=13278
http://www.lavinya.net/phpBB2/insan-sanal-alemde-gercekten-birine-asik-olabilir-mi-sizce-t4050.html
http://www.haber7.com/haber/20081008/Sanal-alem-yalan-alem-olmus.php
http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=136447
http://www.sosyomat.com/etiket/sanal%20alem
http://www.genckolik.net/internet/169698-sanal-alem-yalan-alem-olmus.html
http://www.fikrin.net/fikir-1255-sanal_alem.html
http://www.azbuz.com/etiket/sanal-alem/a/3987
http://www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2008/Ekim/26/Haber_494533.aspx
http://www.sadakat.net/forum/serbest-kursu/sanal-alem-t15359.0.html
http://www.delikanforum.net/muhabbet-olsun/59500-internet-ve-sanal-alem.html
http://www.webhatti.com/guzel-sozler/18652-sanal-alem.html
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=8896611&tarih=2008-05-25
http://www.forumvadisi.com/psikoloji/347479-sanal-alem-yalan-alem-ozdeyisi-dogrulandi.html
http://www.porttakal.com/haber-sanal-alem-yalan-alem-olmus-138147.html
http://aytac-ayt.blogspot.com/2008/04/sanal-alem.html
http://www.sinemaforum.net/sanal-alem-krosu-t9337/index.html?s=fc149efcc1bf0b73d199c4ad07b24d24&
http://www.sanal.web.tr/sanal_alem-t2010.0.html
http://www.afsinagcasar.com/siteyazarlari/2008yazilari/sengularslan/yazilar/sanalalem.html
http://www.psikologum.com/konular_detay.asp?id=537
http://www.diyanetforum.com/showthread.php?t=2210
http://www.komikler.com/komikforum/baslik.php?tid=8625
http://www.mollacami.net/forum/index.php?topic=2594.0
http://www.islamisohbet.com/forum/viewthread.php?forum_id=55&thread_id=2386
http://www.hatunca.net/forum/showthread.php?p=58821
http://community.gezegen.de/Forum/Thread_2675_SANAL-ALEM-SOHBETLER304.htm
http://www.main-board.net/derin-duygular/143818-sanal-alem.html
http://www.tevhid.gen.tr/mizahi-sohbet/14028-sanal-alem-ne-icin-olmaline-dusunuyorsunuz/
http://www.itirafsitesi.com/bolumler.php?op=goster&id=8893
http://www.modifiyem.com/forum/f20/sanal-alem-yalan-alem-bu-soze-katiliyormusunuz-arkadaslar-9961/
http://www.fussilet.com/sanal-alemde-hizmet-adina-chat-t2773.0.html
http://www.muslumannesil.net/sanal-alem-t12089.html?t=12089
http://forum.antoloji.com/tartisma/tartisma.asp?forum=10509&page=34&mesaj=0&aragun=&ara=
http://www.uludagsozluk.com/k/chat-kadinlari/
http://www.ortakantin.com/forum/13648
http://www.islamforum.net/konu-disi/8312-chat-evliligi.html
http://kitapadresi.com/magaza/prddet.php?pid=87199
http://www.muslumannesil.net/sanal-dunya-t3618.html

İnternet Bağımlılığının nedenleri ve zararları ile ilgili aşağıdaki linkleri
tıklayarak okuyunuz

http://www.bunlarlazim.com/bilgisayar-ve-internet-bagimliligi.html
http://www.zehirliok.com/node/2105
http://www.ntvmsnbc.com/news/426637.asp
http://www.diyadinnet.com/HABER-625-bilgisayar-ve-internet-ba%C4%9F%C4%B1ml%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet_ba%C4%9F%C4%B1ml%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1_sendromu_(psikoloji)
http://www.pdrciyiz.biz/internet-bagimliligi-t2709.html
http://www.haberturk.com/haber.asp?id=108313&cat=220&dt=2008/11/12
http://www.insankaynaklari.com/ikdotnet/IcerikDetay.aspx?BLM=%C4%B0%C5%9F%20ve%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k&KayitNo=7354
http://www.memleketimdivrigi.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1308&highlight=
http://www.kadinlarkulubu.com/psikoloji-ruh-sagligi-ve-hastaliklari/81895-internet-bagimliligi.html
http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_1836.htm
http://www.yesilaygebze.org.tr/internet-bagimliligi-klinigi-ve-tedavisi.html

Türkiyedeki İnternet kullanımı ile ilgili istatistiki bilgiler ve zararlı etkileri için alttaki linkleri tıklayarak okuyunuz

http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=14134
http://www.anafilya.org/go.php?go=7d5c360050985
http://www.haberk.com/haber/10108/sanal-sohbet-neden-tehlikeli--haberi/

 

SANAL ALEM - Sanal Alemdeki Zararlı etkenler için lütfen alttaki linkleri tıklayınız


http://dinamikmekan.com/cocuk_psikolojisi_ve_detayli_aciklamalar-t24092.html?s=c1231510a0ab3d7cdd51b2eb67a8edbd&p=73123

http://www.afsinagcasar.com/siteyazarlari/2008yazilari/sengularslan/yazilar/bencillik.html

http://www.multimsn.net/Forum/sanal-hayatlar-t33137.html

http://www.sanalpsikologum.com/2007/12

http://www.egitimhane.com/konu-5008-0.html

http://www.islamforum.net/konu-disi/7428-msn-ve-zararlari.html

http://www.benimblog.com/metude/

http://www.4umturk.net/forum/archive/index.php/t-27050.html

http://www.zehirliok.com/chat/chat-mindardir.html#comment-10060

http://www.pdrforum.net/index.php?topic=240.0

http://www.halkiletisim.net/showthread.php?tid=811

http://www.delikanforum.net/haberler-siyaset-konusu-soru-ve-cevaplar/61961-genclik-sanal-alemin-tehdidinde.html

http://yenisafak.com.tr/yazarlar/?t=07.02.2008&y=GokhanOzcan

http://halityilmaz.azbuz.com/readArticle.jsp?objectID=5000000001358582

http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=sa&haberno=1284

http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=sa&haberno=1285

http://www.haberci.gen.tr/post/2008/09/Sanal-Alemin-Cocuklar-Uzerindeki-Etkileri.aspx

http://www.polisolmakistiyorum.com/polis-haber/emniyetten-sanal-alem-uyarisi-2.html

http://www.mbirgin.com/?Ctrl=PodcastView&HTMLID=256

http://www.haberci53.com/a_article_view.php?idx=78

http://kavakli.gen.tr/modules.php?name=Kose_Yazilari&file=yazi_oku&sid=80

http://www.cardakcpl.k12.tr/Yazilar.asp?yazi=goster&yazine=105

http://www.incefikir.com/index.asp?id=12451

http://www.cennetyolu.org/forum/binbir_surat-t6088p4.html?s=6f7ed75855881d94136cf17f92bd92ea&

http://www.ebilge.com/13481/%C4%B0nternetin_zararlari_nelerdir.html

http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=120475

http://www.facebookhaber.com/facebook-zararlari-facebook-bagimlilik-yapiyor/

http://www.haberexpres.com.tr/haber/index.php?option=com_content&task=view&id=553&Itemid=59

http://www.minare.net/forum/sohbet-mekani/roportaj-ahmetmeydani-t17331.5.html;wap=

http://www.binbirfikir.com/articles/289/1/Sanal-Harem/Sayfa1.html

http://www.bidaha.net/haber_oku.asp?haber=4117

http://ahsap.ziyaaktas.com/nvidia-suruculeri-guncellendi-nvidia-suruculerini-yukle.html

http://www.davetyolu.com/forum/index.php?topic=13978.120

http://www.mustafaakyol.org/arsiv/2006/04/duz_dunyadan_donus_yok.php

http://forums.ferman.nl/showthread.php?t=1797

http://www.teknobilim.net/index/index.php/component/option,com_frontpage/Itemid,1/limit,7/limitstart,28/

http://www.ido-forum.org/ido-forum-muhabbet/88258-sanal-ahmaklara-ithaf-olunur.html

 


SANAL ALEMİN KİŞİYE VE TOPLUMA VERDİĞİ ZARARLAR 

Sanal alem,her kişiye psikolojik ve biyolojik zararlar vermektedir,bu topluma da yansımaktadır.

Çünkü toplum,sanal alemden zarar gören,fertlerden oluşan, ailelerin birleşiminden kurulmaktadır.

Kişilere verdiği biyolojik zararların başında,göz retinası ve görme sinirlerine verdiği zararlar gelir.

Aşırı radyasyon sonucu,migren,baş dönmesi,mide krampları,kansızlık,iştahsızlık v.s oluşabilir.

Psikolojik olarak,verdiği zararların ise boyutları çok büyüktür,tedavisi çok uzun sürmektedir.

 

 

Psikolojik olarak verdiği en büyük zarar,genç kız ve erkeklerde görülmektedir,oranı çok yüksektir.

En başta gelen psikolojik travmalar ise a-sosyallik, transplantatıon-comprehensıon vakası yani anlama ve aktarma bozukluğu,öz güven yitirimi v.s psikolojik bozukluklardır.

Sanal alemde, fertlerin, gerçek manada, birbirlerini tanımaları kesinlikle mümkün değildir.

En büyük problem burada başlar,sanal ile gerçek birbirine karıştırılarak,gerçek ötesine geçilir.

Ümitsiz,geleceği olmayan sevgiler,karşılıksız-planktonik,gerçek dışı ve gayri ahlaki aşklar yaşanır.

Bu aşkların gerçekle ilgisinin olmadığı,karşılığı olamayacağının anlaşılması,travmalara yol açar.

sanal alem ve bazı dini sohbet chat sitelerinde
bazı erkeklerin uzun süre kalmalarının istisnalar dışındaki
genel olarak asıl sebebi
kaldıkları bazı dini sohbet chat sitelerinde
özelde her türlü konuyu paylaştığı
ve sürekli yazıştığı bir bayanın olduğudur 

veya bazı bayanlarla özel ve bazen cinsel içeriklide
olabilecek tarzda konuları paylaşabilirler 
bunu yaparlarkende bazı dini konuları
ayetler ve hadislerle anlatırlar
ve ilk etapta müslüman imajı çizerek
bayanları etki altında bırakmaya çalışırlar

bu tür bazı erkekler bazı dini konularıda
kendi nefs-i emarelerine göre çarpıtarak aktarabilirler
bu yüzdende
istisnalar hariç genellikle
nefs-i emaresinin etkisinde kalarak dini konu yazanların
bulundukları bazı dini sohbet ve chat
kanalları  
 

İslami kültür ve eğitimde tam bir dejenerasyon sebebidir,yanlış fikir ve bilgiler edinilmektedir.

Sanal alemde,genellikle kişiler,kendi görüşlerini aktarırlar,bunların bilimsel bir değeri yoktur.

Sanal sohbet sitelerinde,gerçek bilim adamları ve kültürlü kişiler kesinlikle sohbet etmezler.

Gerçek İslami eğitim-kültür-ahlak sahipleri de,çalışmakla meşguldürler,sohbete vakitleri olmaz.

Sanal alemde yaşanan aldatıcı olaylar,psikolojik travmalara yol açar,fertlere güven gittikçe azalır.

 

 

Sürekli sanal ile meşgul olan insanlar,önce gerçeklerden,gerçek dostlarından kopmaya başlarlar.

Sanaldaki dostlarıyla birlikte olduğundan,özellikle ailesiyle çatışmaya ve uzaklaşmaya başlarlar.

Sanal alemde,herkes kendini,farklı bir kimlik ve kişilikte tanıtır,nasıl tanıtırsa öyle tanınırlar.

Sanal alemde veya telefon ahizesinde,kimseyi gerçek manada tanıyamazsınız,bu mümkün değildir.

Sanal alemdeki ve telefondaki dostlukların,gerçekliği, bilimsel olarak tesbit edilememektedir.

Sanaldaki en büyük tehlike,sanalın gerçek gibi algılanarak,insanın iç dünyasına taşınmasıdır

FUAT KEREM YILMAZER

New Forum Genç İstanbul 2008

Merhaba gençler
sanal alemde ülkemizde
java proğramlı sohbet sıtelerıne giren
kişi sayısıyla ilintili olarak
aşağıdaki istatistik gözümüze çarptı
ve sizlerle paylaşmak istedim
aşağıdaki istatistik bir Amerikan ınternet
sitesinden alıntıdır
kaynağını bilmiyoruz
doğruluğundanda emin değiliz 
ancak bu konuda bilgisi olan varsa
paylaşalım istedim
teşekkür ederim
 

Amerikan webmasters network lake city
2003 - 2008 TOTAL TURKEY Statistics
13.000.000
% 40 Women 5 . 200.000
% 60 Men 7 . 800 .000
Single Women % 65 - 3 . 380 . 000
Married Women  % 35 - 1 . 800 . 000
Single Men % 45 - 3. 510 .000
Married Men % 55 - 4 . 290 . 000
Psychological Trauma
%10  M . Men - 429 . 000
% 70 M. Women - 1 . 260 . 000


FUAT KEREM YILMAZER

New Forum Genç İstanbul 2008
http://www.utopya34.tr.gg  
   
Facebook beğen  
 
 
Bugün 6 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=