http://www.utopya34.tr.gg
http://www.utopya34.tr.gg  
  ISLAMGREEN34 VİRTUAL PSYCHOLIGİCAL INTERNATIONAL ANALYSİS SYSTEMS
  ZİYARETÇİ FORMU
  İLETİŞİM FORMU
  1- SANAL ALEM - ABDULLAH BİN MUTARRİF ( r.a ) HAZRETLERİ
  2 - SANAL ALEM – SANAL AŞK
  3 - SANAL ALEM – SANAL EVLİLİK
  4 - SANAL ALEM – DİNİ FETVA VE BİLİMSEL YORUM
  5 - SANAL ALEM – TRANSPLANTATION – COMPREHENSION
  6 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZLARIN HUZURU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
  7 - SANAL ALEM VE İSLAMİ CHAT SITELERİ BİR GEREKLİLİK SONUCUMU ORTAYA ÇIKMIŞTIR
  8 - SANAL ALEMDEKİ TEHLİKELER - KİŞİYE VE TOPLUMA VERDİĞİ ZARARLAR - PSİKOLOJİK TRAVMALAR
  9 - SANAL ALEMDEN KURTULMA YOLLARI VE GERÇEĞE DÖNÜŞ
  10 - SANAL ALEM - NİYET - KADER – KÜLLİ VE CÜZZİ İRADE - DUA
  11 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – RUHSAL KİRLİLİK
  12 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – MÜCAHİDE RUHU
  13 - SANAL ALEME GİRİLMESİNİN GENEL NEDENLERİ
  14 - SANAL ALEM- AHLAKSIZLIĞIN TEMELLERİ VE EVRİMİ
  15 - SANAL ALEM - AHLAKSIZLIK TUFANI - SANALDA EVLİLİK AKİTLERİ
  16 - SANAL ALEM - AVRUPADAN İTHAL AHLAKSIZLIK VE ÖZEL SOHBET
  17 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇLİK - 2 -
  18 - SANAL ALEM – GENEL VE ÖZEL SOHBET – MSN –TELEFON VE HALVET - DÜŞÜNCESEL ZİNA
  19 - SANAL ALEM - JAPONYA
  20 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ –RUHSAL BUNALIM VE İNTİHAR
  21 - SANAL ALEM – SAVAŞCI KADIN – ÇANAKKALE – ANNELİK RUHU VE MERHAMET
  22 - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - 1 -
  23 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – ÖZ GÜVEN YİTİRİMİ
  24 - SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER
  25 - SANAL ALEM – KADIN & ERKEK DİYALOGLARI
  26 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – AGRESİF VE DEPRESİF DÖNEMLER
  27 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK - 3 -
  28 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK- MUTLULUK - NEFS TERBİYESİ
  29 - SANAL ALEM - ÜLKEMİZE VE GENÇLİĞİMİZE NE VERDİ
  30 - SANAL AŞK & EVLİLİK - PSİKOLOJİK TRAVMA - SÜNNETİ SENİYYE - İSLAMİ REALİTE *
  31 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SOSYOMETRİK TEST
  32 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI
  33 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE BOŞ VE GEREKSİZ KONUŞMAK GÜNAHMIDIR
  34 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ AMERİKANVARİ MEDYATİK GENÇLİK ÖZENTİLERİ
  35 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR
  36 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT VE SESLİ CHAT HARAM MIDIR
  37 - SANAL ALEM - BAYANLARA UYGULANAN PSİKOLOJİK BASKI
  38 - SANAL ALEM - SANAL VE REELDE ÜLKEMİZDE DEĞİŞEN DENGELER
  39 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MALAYANİLİK
  40- SANAL ALEM - SANAL ALEM VE İSLAM *
  41- SANAL ALEM - NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ
  42 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ PSİKOMETRİK TEST
  43 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SANAL TEST
  44 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - İSVEÇ SENDROMU
  45 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SEVGİ VE AŞK KARMAŞASI
  46 - SANAL ALEM - SANAL MİKROMETRİK TEST
  47 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ
  48 - SANAL ALEM - SANAL ALEMİN GÜNAH VE YALAN MEKANI BAZI SOHBET CHAT OLUŞUMLARI
  49 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE KIZ-ERKEK İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ
  50 - SANAL ALEM - SANAL ALEM GERÇEK DEĞİLDİR VE ASLA GERÇEKLERDEN BAHSEDİLEMEZ
  MİKRO SOSYOMETRİK TEST ÜNİTESİ
28 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK- MUTLULUK - NEFS TERBİYESİ

SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK- MUTLULUK -  NEFS TERBİYESİ   


Sanal alemde islamı tebliğ için çalışan sitelerden ve buradaki görevlilerden Allah c.c razı olsun ve başarılarının devamını nasip eylesin,fakat,bu bazı olumsuzlukları engellemeye yetmemektedir.

Bazı Müslüman  genç erkeklerin,kültürsüz oluşları ve toplum içinde yer bulamamaları.

Bazı Müslüman sitelerdeki çatışmanın ana unsurlarındandır,kültür sadece İslami bilimler değildir.

Sadece hadis ve ayet’i kapsamaz, karanlığın tüm iç yüzünü ve tehlikelerini de kapsar.

Cat Stevens,Katolikliğin karanlığından İslam’ın aydınlığına araştırarak,inceleyerek.

Kendiyle hesaplaşarak çıkmıştır,İslam’ı ve Müslüman gençlik ruhunu kolay elde etmemiştir.

 

 

Cat Stevens,bazı Müslüman gençlerimiz gibi hazırda bulmamıştır,ruhi bunalımlar da geçirmiştir.

Bu yüzden İslam,onun için çok  değerlidir,o karanlığı görmüştür,aydınlıkta büyümemiştir.

Bazı Müslüman genç erkekler,hazırda buldukları İslam ve değerini asla bilmediklerini aydınlığı görmemektedirler.

Müslüman genç kızlara hitap ederken bile bu kültürsüzlükleri ortadadır.

Hazırda buldukları İslam ve ülkesinde hazırda bulduğu bu kültürü almış çevresindeki değerli müslüman kız kardeşlerinin değerini bilkmemektedirler.

Sanal alemde,bazı erkek gençlerin Müslüman genç kızlara tavırları,kendini üstün vasıflı görmeleri bunun belirtisidir.

Ne kendi dininin değerini ,ne ülkesinin değerini nede Müslüman kız kardeşinin değerini bilmeyen ve bu nimetlere saygısı olmayan

Sahip olduğu bu nimetler içinde kendisini dünyaya getiren Anne ve Babasının değerini bilmeyen ve bu nimetlerin tümünü asıl veren Allah c.c a şükretmekten aciz Müslüman erkekler vardır.

Namaz bile kılmayarak,24 saat Müslüman kız kardeşiyle bilgisayar başında

gereksiz, lüzumsuz,argo kelimelerle örülmüş,İslami Realiteden uzak sohbet etmeye çalışmaktadır bu gençler. 

 

 

Amerikanvâri medyatik gençliğe özenti duyarak,”naber canım,nasılsın hayatım”gibi melankolik.

Gayri ahlaki bir şekilde hitap tarzı,İslami ölçülerden uzaktır,bu onların kültürsüzlüklerini gösterir.

Müslüman erkekler farklı olmak  zorundadır,kızlara karşı da böyle davranmaları yakışmamaktadır.

Belki denilebilecek tek şey “ Selamünaleyküm değerli Müslüman kız kardeşim” olabilir.

Bunun dışındaki hitaplar,gayri-islami dir,kız kardeşlerimize de değer vermemektir,alçaltmaktır.

 

 

Bazı Müslüman gençler,huzur ve mutluluk aramak için sanal aleme girmektedirler,bu yanlıştır.

Kesinlikle hiç kimse, bu güne kadar sanal aleme girerek,mutlu olamamış ve huzur bulamamıştır.

Sanal alem,susuzluğu gidermek için,tuzlu suyu içip, yine tekrar susamak gibi,doyumsuzluktur.

Sanal alemde mutsuzluk ve huzursuzluktan başka,kişinin kazanabileceği hiçbir şey yoktur.

Sürekli kaybetmeye mahkumdur,çünkü gerçeklerle ilgisi yoktur,yalandan başka bir anlamı yoktur.

 

 

Sanal alemde,çeşitli Müslüman cemaat ve tarikat ehli gençler arasında münazaralar yapılmaktadır.

Gereksiz ve boşu boşuna bazı konularda, birbirlerinin kalbini kırmaktadırlar,bu da çok anlamsızdır.

Bazı konular vardır,toplumdaki Müslümanların sorunlarından çok uzak ve önemsiz konulardır.

Müslümanların dağ gibi sorunları vardır,konuşulmamaktadır,sanki her şey güllük gülistanlıktır.

Cuma namazının faziletinden faziletinden bahsedilir,oluk oluk Müslüman kanı akan, bir coğrafyanın ortasındaki ülkede.

 

 

Bu bize haçlıların işgal ettikleri ,Müslümanların ilk kıblesi  Mescid-i aksanın tarihini hatırlatır.

Ünlü İslam komutanı,Selahaddin Eyyubi, bir cuma günü  sahradan Kudüs’e girmektedir.

İlerlerken,namaz vakti girmiştir,Kudüs yakındadır,namaz kılmak için Eyyubi Ordusu mola vermiştir.

Bir cami gözükmektedir,girerler,İmam efendi cuma namazının faziletinden bahsetmektedir.

Vaaz biter ve namaz kılınır,İmam efendi namazdan sonra yine başlamıştır yeniden topluluğa vaaza.

Cuma namazının  faziletinden bahseder Hoca efendi,cemaat pür dikkat onu dinlemektedir ve Eyyubi Ordusu ,Komutanının emrini beklemektedir.

 

 

 

Selahaddin Eyyubi,Cuma namazının faziletinden bahseden imam efendinin vaazının bitmesini bekler,vaaz biter  imamı çağırır, tekme tokat dövmeye başlar.

Komutan ” Kuran’ın hükmüyle idare olunmayan yerde Cuma namazının fazileti olmaz .

Haçlıların işgali altındaki İslam ülkesinde,Cuma namazının  faziletinden bahsedeceğine al şu kılıncı.

Zaman, İslam için  fetih ve zafer zamanıdır,Peygamberimiz Hz.Muhammed s.a.v ne demiştir.

Biliyorsun ”Cennet kılıçların gölgesi altındadır “sohbet zamanı değildir.

Peygamber efendimiz zamanında cuma  gününün mübarek oluşu ve fazileti sadece namaz oluşundan dolayı değildi" demiştir ,Komutan  Eyyubi.

 

 

Sanal alemde,boş ve anlamsız konuların,defalarca kez tartışılmasının bir anlamı yoktur.

[ Allah dostları gökyüzündeki yıldızlara benzer,hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz ]

İslami Realite,Allah dostlarının yolu,tarikat ve cemaatleri kapsıyor ise günümüzdeki nazar nedir.

Sanal alemde,cemaatlerin ve tarikatlerin gençleri arasında farklı düşünce ile görüş ayrılıkları vardır.

Fikir çatışmasının dozunu bazen kaçırmaktadırlar,bu Müslüman bir gence yakışan bir tavır değildir.

 

 

İslam’i açıdan ve İslam’a göre bir fikrin,olayın ve sonucunda ortaya çıkan durumun tahlili yapılır.

Doğruluğu veya yanlışlığı ,Kuran,Sünnet,İcma ve Kıyas’a göre değerlendirilmesi yapılarak çözülür.

Ancak İslam’da çok başlılık kavramı yoktur, bunu tek elde toplayan bir biat mekanizması mevcuttur.

Asrımızda bu mevcut olmadığından,bu kaos ortamında hak ve doğrunun tecelli etmesi zor olduğundan.

 

 

Bu devirde,Müslümanların,ortak fikir ve kanaatlerini toplayarak,uzlaşıyla değerlendirip, deklare edecek.

Deklare ettiğine de,bütün Müslümanlarca şartsız Biat edilecek, doğrulayıcı bir makam olmadığından.

Mevcut olan,hiç bir cemaat yada tarikatın,mevcut ortak bir biat olmadan,tek başlarına,alınacak kararla.

“ben İslam’ın temsilcisiyim,doğru budur “deme güç,hak ve hürriyetine sahip olmadığından dolayı.

Kimse kimsenin fikrinin, doğruluğundan veya yanlışlığından kesin emin olamayacağından dolayı.

 

 

Böylece,emin olunmadığından, kimse kimsenin fikrini kabul etmek zorunda da olmadığından dolayı.

Sanal alemde,bu  kısırdöngü tartışmalar, ancak kişilerin asabiyeti ve kalp kırıcılığı ile son bulmaktadır.

Kesin doğruyu,uzlaşıyla tespit edecek makamın olmadığı yerde ,kesinlikle doğruluktan eser yoktur.

Doğruluğun olmadığı yerde,tartışmanın da bir manası kalmamaktadır,kalp kırmak Müslümanlara yakışmaz.

Kalp kırılan ve doğruluktan eser olmayan,gerçeklikten yoksun bir sanal alemin,İslam’a faydası yoktur.

 

 

Müslüman gençler arasında, sürekli tekrarlanan konular vardır,örneğin başörtüsü konusu böyledir.

Sürekli tekrarlanmaktadır,Kuran-ı Kerim’in El-Araf suresi 26.ayet,Ahzap suresi 59. ayet ve Nur suresi 31.ayette

örtünme  ve başörtüsü ile ilgili kıstaslar mevcuttur,bunda tartışılacak bir durum yoktur.

Fakat, Belli bir  Hukuk düzeni içinde yaşamaktayız,kimseyi Ayetleri kabul etmeye zorlayamayız..

 

 

Hukuk düzeni ile dinsel kuralları birbirine karıştırmamak gerekir,ayetler hukuk düzeninde yoktur.

Geçersizdir,halkın değil,Hukuksal sistemin  tasarruf alanına girdiğinden dolayı.

Halkın yetkisinde olmadığından,halk ,ayetlere göre değil  mevcut  hukuk düzenine göre.

Toplum yaşamını sürdürmek zorundadır,bu nedenle Hukuk düzenine aykırı bir şekilde davranmak.

Başörtüsünü farklı yerlere çekerek tartışmak aynı zamanda,genel kapsamıyla  hukuk dışı alana dışına çıkılmasına neden olmaktadır.

Ortada bir hukuksal  kural varsa,ona uyulması gerekmektedir,bunun tartışılacağı yerde sohbet kanalı değildir.

Sohbet kanalında tartışmakla hiç bir sonuca varılamayacağına göre ve hukuk kuralı değişmeyeceğine göre bunun tartışılmasının bir anlamı yoktur.

Aslında ,Müslüman erkekler bu konuyu ,malesef Müslüman kız kardeşleri ile aralarındaki  bir sohbet malzemesi haline getirmişlerdir.

İslamın emrinin ,kızlarla sohbet malzemesi haline getirilmiş olması da ayrı bir ayıp ve müslümanların başka konu konuşamayacak kadar kültürsüz oluşlarının bir işareti gibi algılanmaktadır.

Sanal alemde genel olarak ,Bazı Müslüman erkek gençler, cinsel aşk ve nefs-i emarenin tesiri altındadır.

Genel olarak,İslami eğitim-kültür-ahlak ve iman seviyesi düşük olduğundan,nefs galip gelmektedir. 

Müslüman bayanlar ise genelde duygusal ve ruhsal aşk içindedir,genel olarak bayanlar ahlaklıdır.

İstisnalar bir tarafa,daha çok nefs-i emareyi kontrol altında tutarak hareket etmeye çalışırlar.

Nefs terbiyesi kolay bir konu değildir,hayat boyunca süren bir mücadele ve imtihandır.

 

 

Yunus suresi 10 cüz 11 ayet 7-8 “öldükten  sonra huzurumuza gelip hesap vereceklerini ummayan.

Dünya hayatından hoşnut olup,onunla emniyet içinde olanlar ve bunca ayetlerimizden (delillerimizden).

Gafil bulunanlar işte bunların kazandıkları günahlara karşılık varacakları yer cehennemdir”.

Yusuf suresi 12 Cüz 13 ayet 53 “Ben nefsimi temize de çıkarmıyorum,çünkü nefis gerçekten şiddetli.

Kötülüğü emreder,ancak Rabbimin esirgediği nefis müstesnadır,çünkü Rabbim gafurdur,rahimdir”.

 

 

Nefis-i Emare ve şeytanın tuzaklarından kurtulmak için,Nefs,in tesviye ve tasfiyesi gerekmektedir.

Bunun için,Nefs-i emarenin,şeytani tuzaklardan korunması içinde,Allah’a ulaşmayı dilemesi gerekir.

Bu kolay bir yol değildir,kişinin tek başına bunu başarması,imkansız değildir ,ama,çok zor bir yoldur.

Yardımı Allah’tan isteyecektir mutlak,fakat,Allah birebir kuluyla görüşmez,bunu şöyle izah edelim.

Peygamberimiz Hz.Muhammed ( s.a.v ) efendimize,Allah’ın ayetlerini,Allah kendi eliyle vermemiştir.

 

 

Allah’ın haberci meleği Cebrail a.s. ile ulaştırmıştır,Mirac hadisesinde ise Peygamberimiz ilk kez.

Allah ( c.c ) ile direk görüşen ilk ve son Peygamberdir,bunun dışındakiler,direk görüşememiştir.

Kulun,asrımızda Allah ile bağı,Allah’ın ayetlerini içeren,emir ve yasaklarını içeren Kuran-ı Kerim ile.

Peygamberimiz Hz.Muhammed ( s.a.v ) in sözleri olan,İbn-Mace,Müslim,Buhari,Tırmızi,Ebu Davud.

Kısacası, Kütüp-i Sitte - Sünnet-i Seniyye ile,İmam Maliki,İmam-ı azam Ebu Hanife,İmam Hanbeli.

 

 

İmam Şafii ile İcma- Kıyas ile, Cemaat ve Tarikatin arifler yolu ile,Mürşid-i Kamiller ile olmaktadır.

Ruhun sükun ve selameti,Nefs-i emarenin tesviye ve tasfiyesi,bir Mürşid-i Kamil’e intisap etmesiyle.

Bulunduğu tarikat ve cemaatin Mürsid-i Kamillerine intisap ederken,diğerlerine dost olması ile.

Alçak gönüllülük,tevazu,hoşgörü ve iyilikle, tüm insanları kucaklaması ve kalp kırmaması ile.

Kalbine yazılan İman ile,Allah’ın rahim esmasının tecelli etmesiyle,Nefs-in tutsaklığından kurtulabilir.

 

 

Gerçekte,Yunus suresi 7-8 açılımı”Onlar dünya hayatından razıdır,onunla mutmain olmuşlardır ve asla.

Allah’a ulaşmayı dilemezler,onların kazançlarına karşılık gidecekleri yer cehennemdir”.

Yusuf suresi 53. Ayet’in açılımı,”Hz.Yusuf nefsimi tezkiye edemem, temizleyemem ,ancak Rabbim rahim esması ile.

Tecelli ettiği nefisler müstesna.”şeklindedir,Allah,kulları içinden mutlak bazılarını seçmektedir.

Seçtiğinin de bunu kavraması veya anlaması içinde imtihana tabi tutmaktadır,bu adaletli bir yoldur.

 

 

Allah,insanları Cennet denilen yerde,güzellikleri paylaşmak için yaratmıştır,paylaşmak istemektedir.

Allah,bu paylaşımdan elde edilen mutluluğu,paylaşmayarak da elde etmeye tek başına muktedirdir.

Ancak,insanlar bu mutluluğu hissetsin istemektedir,bunun içinde Cennetin güzelliği fark edilmelidir.

Allah,isteseydi,yarattığını hemen Cennete koyardı,fakat,biz buranın Cennet olduğunu ve güzelliğini.

Kavrayamazdık,bu yüzden yalan ve sahte bir Cennet olan dünyanın çirkinliğini görmemiz gereklidir.

 

 

Her şey,gündüz ve gece,karanlık ve aydınlık,iyi ve kötü,zıddı ile anlaşılmakta ve çözülmektedir.

Bu Allah’ın adaletinin tecellisidir,biz ancak böyle bir dünya imtihanıyla,Cennetin güzelliğini.

Algılayabilir ve değerini,o değeri de paylaşmanın zevkini,haklılığını ,bir imtihan ile anlarız.

Allah,mutlak dostlarını bilmektedir,kendine dost olanları da,dostluğu nasıl hak ettiklerini.

Kendilerinin akl-ı selim ile çözmeleri içinde,çeşitli hayat varyant ve varyasyonları oluşturmuştur.

 

 

Allah,kullarını seçer ve tüm kullarıyla birlikte imtihan eder,bu onun yüceliğini ve adaletini gösterir.

Nefs-i emarenin tesviye ve tasfiyesi,Ehl-i tasavvufun arifler yoluna girmekle ve insanları sevmekle.

Cihad-ı ekber ve İrşad-ı insan ile,Emr-i bin maruf,Nehyl-i bin münker ile,iyiliği yaymak ile.

Kötülükten ve kötü insanların şerrinden,tüm insanlığı kurtarmaya hayatını adamak ile mümkündür.

Kulun kendisini aciz ve fakir görerek, Allah’a isyan etmeyenlere merhamet ve tefekkür ile.

 

 

Ümit,sabır,dua ve tevekkülü elden bırakmayarak,tokat atana gül atmak sabrını göstererek.

Tasavvuf erkanının ve Evliya-ı İslamın gönül derdini,yüreğinde hissederek,yaşarken ölümü hatırlayıp.

Dünya hayatından da kendini soyutlamadan,insanlardan kopmadan,Bilim ve teknolojiyi dışlamadan.

Nefs-i emare ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için,Nasr,Felak,İhlas ve Ayet-el Kürsiyi anlayarak.

İnsan psikolojisini ve sosyoloji,felsefe gibi bilimleri de,kavrayarak,Nefsini terbiye etmelidir.

 

 

Peygamberimiz Hz.Muhammed ( s.a.v ) efendimizin ve Hz.Musa a.s ‘ın Nefs-i ile imtihanı.

Makam-ı Mahmud seviyesine,Peygamberimiz Hz.Muhammed ( s.a.v ) efendimizin layık oluşu.

Bir kıssa ile anlatılacaksa,Hz.Musa a.s’ın imtihanı şöyledir ki, Allah c.c hz.Musa (a.s)’a.

Allah c.c.” bana aciz bir varlık getir “der,Hz.Musa (a.s) bir uyuz ve yaşlı köpeği bulur.

Boğazına ipi geçirir, çünkü Allah,ipi boğazına geçir ve getir demiştir,Hz.Musa (a.s) düşünür.

Köpek dile gelir,”Ey Musa beni aciz ve uyuz gördün ,ama ben aciz ve fakir değilim ,çünkü.

 

 

Ben Allah’ı zikrederim bu halimle “der,Hz.Musa (a.s) ipi kendi boynuna geçirir,Allah’ın katına gider.

Allah c.c, önce ipi köpeğin boynuna geçirdiği için, onun makam imtihanını  kaybettiğini söyler.

Peygamberimizin Hz.Muhammed (s.a.v) Makam-ı Mahmud sınavı Miraç, Mekke,Kudüs,gökyüzüyledir.

Peygamberimiz Hz.Muhammed ( s.a.v ) Allah’a “ben acizim ve fakirim anladım,aciz ve fakir olarak.

Katına geldim,Allah’ım”demiştir,tarikat,uzun tesbih ve zikirden sonra, nefsi terbiye etmek için uğraşır.

 

 

Ancak,bir kalp kırdıkları zaman,bu çabanın  heba olduğunu düşünerek çok üzülürler,tarikat budur.

Aczini ve fakrini anlamak, kendini aciz görmek, nefsi alçaltır ve tezkiye ve tasfiye etmeye yardımcı olur.

İnsanın insanı anlaması kolay değildir,İnsanı en iyi yaratıcısı Rabbi anlar,sever ve korur,başkası değil.

Sığınılacak ilk ve son kapı Rabbimizdir,selah ve felah ondadır,başka yerde kurtuluş ve selamet bulunmaz.

Sanal alemde,kurtuluş ve selamet mümkün değildir,ancak,sanal alemde bunu anlatmak gereklidir.

Halis bir Müslüman diğer Müslüman kardeşine,sanal alemin zararlarını  anlatmakla mükelleftir.

Geleceğimiz gençlere emanettir ve bu gençlik ile 21 yaşında istanbul'un fethini gerçekleştiren ve çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan mehmed adındaki genç  ile bir bağlantısı kalmayacak dereceye gelmiş bir gençlik grubu oluşmaya başlamıştır.

Çağ açıp kapamak yerine,bilgisayarı açıp,kapatan,kızlarla sohbetten başka bir iş yapmayan ve ahlaksızlık  içinde yüzen,sanal aleme kilitlenmiş ve gerçek dünyadan kopmuş bir gençlik grubu oluşmaya başlamıştır.


Ayrıca sanal alem ve bazı sohbet chat
sitelerine giren bazı müslüman erkeklerin
bazı bayanlarla dini konularda
sohbete başlayıp daha sonra
farklı konularda özelde veya msn de
sohbete devam ettikleri
ve aralarındaki sohbetin dini
sohbetten uzak ve kişisel
ağırlıklı ve duygusal bağlara yönelik
sohbetlere dönüştüğü görülmüştür

örneğin bazı dini sohbet chat kanallarında
bazı erkeklerin yazdığı ve bunu yazarken
aslında kibir ve gururlarından
kendi içinde oldukları durumu
ve gerçekleri örtbas ederek
bunu yaptıkları görülmüştür
örneğin bu tür erkeklerin
özellikle bayanlara yazdığı bir konu
dikkat çekicidir
şunları yazdıkları göze çarpmaktadır
" en büyük cihad nefs-i emare ile cihattır "
ile başlayan bir yazı dizisinin sonunda
karşıdaki bayanı etki altında bırakarak
ve bayanın karşısında müslüman bir erkek tipi çizerek
genel sohbet ağının dışında bu bayanla
çok farklı sohbet içeriklerine girdikleri
gözlemlenmektedir

bu erkek kardeşlerimizin bu yazdıkları konularıda
malesef bazı bayan kardeşlerimizin
ciddiye alarak can kulağıyla dinlediklerini
görmekteyiz

bu durumdaki bazı bayan kardeşlerimize biz
şunu belirtmek istiyoruz
gerçekten reel-gerçek yaşamında
islamı yaşayan ve gerçekten nefs-i emaresi
ile cihad yapan bir müslüman erkek
sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerinin
bağımlısı haline gelirmi
ve girdiği bazı dini sohbet chat
kanallarında bayanlar ile sürekli yazışırmı
ve bunu bir alışkanlık haline getiren
bir erkeğin gerçekten nefs-i emare ile
cihadın ne olduğunu bildiği
düşünülebilirmi

hayır asla düşünülemez
bu bazı erkek kardeşlerimiz
bu nefs-i emare ile cihat etselerdi
nefs-i emarenin kölesi ve tutsağı 
olmazlar
ve nefs-i emarenin kölesi ve tutsağı
olmadıklarındanda
kendi nefs-i emarelerine hoş gelen
bazı sohbet ve chat kanallarına girmezler
ve yine nefs-i emarelerine 
hoş gelen tarzda
bazı bayanlarla sohbet etmezlerdi
gerçekten reel-gerçek yaşamında nefs-i
emare ile cihad eden hiç bir gerçek
islam alimi bu tür bazı so9hbet chat sitelerine
girmemektedir
çünkü nefs-i emarenin kölesi olmuş
insanların bulunduğu bir yerde
islami konulardan ve nefs-i emare ile
cihattan bahsetmek
nefs-i emarenin kölesi olmuş insanlara
" siz nefs-i emarenizin kölesi olmuşsunuz"
demektir ve bunu nefs-i emarenin kölesi
olanlar kibir ve gurularından asla
kabul etmezler çünkü
gerçeklerden kaçmaya
çalıştıkları için sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerine girmişlerdir
ve nefs-i emarelerine bu tür sözler ağır gelir
ve gerçeklerden kaçanlara
gerçeklerden bahsetmek
onların kibir ve gurularını incitir
ve bunu asla kabul etmezler
edecek güçleri olsa
zaten nefs-i emarenin kölesi ve tutsağı olarak
nefs-i emarelerine hoş gelen sanal alem
ve bazı sohbet chat sitelerine
girmezler
ve yine nefs-i emarelerine hoş gelen
bayanlarla sohbet etmeye çalışmazlardı

nefs-i emare ile cihat
ilk önce bazı sohbet chat sitelerine
girmemekle ve nefs-i emareye hoş gelen
tarzda bayanlarla yazışmamakla başlar
bunu yapamayan ve sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerinin bağımlısı olmuş
ve bazı bayanlarla sohbetin bağımlısı olmuş 
müslüman bir erkek
nefs-i emaresinin kölesidir
bunu önce kendine itiraf etmelidir
ve karşısındaki bayan kardeşinede
bunu itiraf etmelidir
ve bunun çözüm yolu için akl-ı selim
düşünmeli ve yardım almalıdır
ve yardım alınacak kişide
karşısındaki bayan değildir
ve ona bu
" en büyük cihad nefs ile cihaddır "
kelimesini yazmasınında hiç bir şey ifade etmediğini
bilmesi ve abesle iştigal ettiğini
kabul etmesi
ve Allah c.c tefekkür etmesi
tevekkül etmesi
tövbe istiğfar etmesi
sabırla dua etmesi
ve sanal alem ve bazı sohbet
chat sitelerinden
ve bayanlarla sohbetten uzak durması
gerekmektedir
sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerinde
" en büyük cihad nefs ile cihattır "
yazmakla nefs-i emare ile cihadın bir alakası
yoktur

nefs-i emare ile cihadın yeri
bazı sohbet chat sitelerinde
bayanlarla yazışmak değildir
hem bayanlarla yazışıp hemde nefs ile cihaddan bahsetmek abesle iştigaldir
ve saçmalıktır
ya bayanlarla yazışılıyorsa nefs-i emarenin tutsağı olunduğu kabul edilmeli
ve nefs-i emare ile cihad için değil
bayanlarla yazışmak için
bazı sohbet chat sitelerinde
bulunulduğu itiraf edilmeli
ve bundan kurtulmanın çareleri aranmalı
yada gerçekten nefs-i emare ile cihad
ediliyorsa
sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerine
girmekten ve bazı
bayanlarla yazışmaktan vaz geçilmelidir

sanal alemde kalarak nefs-i emare ile
cihad etmek çocuk oyuncağı değildir
islami eğitim-kültür-ahlak-iman ve takva
seviyesi yüksek olmayanın
ve nefs-i emare ile cihad edecek
güç ve kudreti kendinde
bulamayanın işi değildir
sanal alemde nefs-i emare ile cihad

yazmızın sonuna geldik
ve son olarak şunu belirtelim
sanal alem ve ve bazı sohbet chat siteleri
nefs-i emare ile cihadın yeride değildir
bazı dini sohbet chat sitelerine girip
bazı dini konularda yazı yazmaklada
nefs-i emare ile cihad edilmişde olmaz
istisnalar vardır örneğin
gerçekten islami amaçla kurulmuş
ve gerçek islam alimlerinin
ve ilahiyatçıların bulunduğu yok denecek kadar az sayıda
bazı islami sohbet kanalları vardır
bu tür yerlerde bulunmak
insanı gerçekten nefs-i emare ile
hesaplaşmaya iter
ancak bu tür islami sohbet kanalları
istisnadır ve geneli kapsamaz
müstesnadır
istinai olanlarda genele örnek teşkil etmez 

http://www.utopya34.tr.gg  
   
Facebook beğen  
 
 
Bugün 6 ziyaretçi (14 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=