http://www.utopya34.tr.gg
http://www.utopya34.tr.gg  
  ISLAMGREEN34 VİRTUAL PSYCHOLIGİCAL INTERNATIONAL ANALYSİS SYSTEMS
  ZİYARETÇİ FORMU
  İLETİŞİM FORMU
  1- SANAL ALEM - ABDULLAH BİN MUTARRİF ( r.a ) HAZRETLERİ
  2 - SANAL ALEM – SANAL AŞK
  3 - SANAL ALEM – SANAL EVLİLİK
  4 - SANAL ALEM – DİNİ FETVA VE BİLİMSEL YORUM
  5 - SANAL ALEM – TRANSPLANTATION – COMPREHENSION
  6 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZLARIN HUZURU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
  7 - SANAL ALEM VE İSLAMİ CHAT SITELERİ BİR GEREKLİLİK SONUCUMU ORTAYA ÇIKMIŞTIR
  8 - SANAL ALEMDEKİ TEHLİKELER - KİŞİYE VE TOPLUMA VERDİĞİ ZARARLAR - PSİKOLOJİK TRAVMALAR
  9 - SANAL ALEMDEN KURTULMA YOLLARI VE GERÇEĞE DÖNÜŞ
  10 - SANAL ALEM - NİYET - KADER – KÜLLİ VE CÜZZİ İRADE - DUA
  11 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – RUHSAL KİRLİLİK
  12 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – MÜCAHİDE RUHU
  13 - SANAL ALEME GİRİLMESİNİN GENEL NEDENLERİ
  14 - SANAL ALEM- AHLAKSIZLIĞIN TEMELLERİ VE EVRİMİ
  15 - SANAL ALEM - AHLAKSIZLIK TUFANI - SANALDA EVLİLİK AKİTLERİ
  16 - SANAL ALEM - AVRUPADAN İTHAL AHLAKSIZLIK VE ÖZEL SOHBET
  17 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇLİK - 2 -
  18 - SANAL ALEM – GENEL VE ÖZEL SOHBET – MSN –TELEFON VE HALVET - DÜŞÜNCESEL ZİNA
  19 - SANAL ALEM - JAPONYA
  20 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ –RUHSAL BUNALIM VE İNTİHAR
  21 - SANAL ALEM – SAVAŞCI KADIN – ÇANAKKALE – ANNELİK RUHU VE MERHAMET
  22 - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - 1 -
  23 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – ÖZ GÜVEN YİTİRİMİ
  24 - SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER
  25 - SANAL ALEM – KADIN & ERKEK DİYALOGLARI
  26 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – AGRESİF VE DEPRESİF DÖNEMLER
  27 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK - 3 -
  28 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK- MUTLULUK - NEFS TERBİYESİ
  29 - SANAL ALEM - ÜLKEMİZE VE GENÇLİĞİMİZE NE VERDİ
  30 - SANAL AŞK & EVLİLİK - PSİKOLOJİK TRAVMA - SÜNNETİ SENİYYE - İSLAMİ REALİTE *
  31 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SOSYOMETRİK TEST
  32 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI
  33 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE BOŞ VE GEREKSİZ KONUŞMAK GÜNAHMIDIR
  34 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ AMERİKANVARİ MEDYATİK GENÇLİK ÖZENTİLERİ
  35 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR
  36 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT VE SESLİ CHAT HARAM MIDIR
  37 - SANAL ALEM - BAYANLARA UYGULANAN PSİKOLOJİK BASKI
  38 - SANAL ALEM - SANAL VE REELDE ÜLKEMİZDE DEĞİŞEN DENGELER
  39 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MALAYANİLİK
  40- SANAL ALEM - SANAL ALEM VE İSLAM *
  41- SANAL ALEM - NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ
  42 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ PSİKOMETRİK TEST
  43 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SANAL TEST
  44 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - İSVEÇ SENDROMU
  45 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SEVGİ VE AŞK KARMAŞASI
  46 - SANAL ALEM - SANAL MİKROMETRİK TEST
  47 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ
  48 - SANAL ALEM - SANAL ALEMİN GÜNAH VE YALAN MEKANI BAZI SOHBET CHAT OLUŞUMLARI
  49 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE KIZ-ERKEK İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ
  50 - SANAL ALEM - SANAL ALEM GERÇEK DEĞİLDİR VE ASLA GERÇEKLERDEN BAHSEDİLEMEZ
  MİKRO SOSYOMETRİK TEST ÜNİTESİ
5 - SANAL ALEM – TRANSPLANTATION – COMPREHENSION

SANAL  ALEM –  TRANSPLANTATION – COMPREHENSION   

Yıl 2007 bir berber dükkanında traş olmak için sıra bekliyorken,gazetelere bakıyordum.

Adını şimdi hatırlamayadığım bir ulusal haber ve aktüalite gazetesini karıştırmaya başladım.

Gazetenin orta sayfalarına gelmiştim,bir yazı dikatimi çekti,uzunca bir yazıydı

ilk önce uzun diyerek okumak istemedim,sonra zaman geçsin diyerek okumaya başladım.

Yazıda Bir Amerikan İnternet Web Araştırma şirketinin bir araştırma yazısından ve bazı istatistiki bilgilerden bahsediyordu.

Pasıfıc Ocean  Network Calıfornıa USA  isimli bu araştırma şirketi,2.dünya ülkeleri ve Türkiye'deki internet bağımlılarının durumları hakkında bilgi ve istatistiki bilgiler veriyordu.

Asıl Gazetenin yazarıda bu Amerikan şirketinin verdiği bilgilerin ve istatistiki rakkamların gayri resmi olduğunu ve bir anlam taşımadığını ifade ediyordu.

Gazetenin yazarını haklı bulmuştum,çünkü bir Amerikan şirketinin 

bizim ülkemize ait verileri kullanmasını ve bir araştırma yaparak bunu resmi gibiymiş gibi yayınlamasını sakıncalı bulmuştum.

Şimdi ise Google Labs USA isimli  Dünyanın en tanınmış ve araştırmalarına güvenilen  Amerikan İnternet arama motorunun Türkiye'yide içine alan benzer bir araştırma yaptığını  ve sonuçlarının yayınladığını görüyoruz.

O ismini hatırlayamadığım ulusal gazeteden ve kesinlikle verilerine ve istatistiki bilgilerine gayri resmi olduğu için güvenmediğim Amerikan araştırma şirketinin araştırmasından,konunun önemli olması dolayısıyla bir kaç anektod aktaracağım.

Türkiye'de 1992 yılından sonra Sanal Alem ve Sohbet Chat sitelerindeki User sayısının artığından bahsediyordu.

Gayri resmi olan rakamları şu şekildeydi kısaca Türkiye'de 2004 yılında İnternette Sanal Alemde ve Sohbet Chat sitelerinde bağımlılık derecesinde bulunan user sayısının Türkiye nüfusunun %14' ü kadar bir oranda olduğunu.

2007 yılında bu oranın %18 olduğunu ve bu Sohbet Chat sitelerinde bulunanlar içinde 2007 itibariyle bu % 18 lik grubun içindeki % 12 lik bir oranda userin sanal aşk,psikolojik travma ve evlilik kararı alacak kadar karşıt cinsle ilgilenen bir yapıda olduğundan bahsediyordu.

Evlenen sayısınıda bu %12 lik grup içinden % 1.5 olarak açıklıyordu ve bir psikolojik travmadan bahsediyordu.

Orjinal latince ismi transplantatıon-copmprehensıon  olan ve tükçeye çevrildiğinde aktarma-anlama bozukluğu anlamına gelen bu psikolojik travmadan özellikle ülkemizdeki genç nüfusun etkilendiğinden bahsediyordu.

Elbette bu yazılanlar,gayri resmidir ve bir anlamı yoktur belki,fakat,ne olursa olsun bizim gençlerimizin bu Sanal Alemden etkilendikleri bir gerçektir.

Sanal Alemden etkilendikleri,aşık oldukları,psikolojik travma geçirdikleri,evlenme kararı aldıkları,a-sosyalleştikleri bilinen gerçeklerdir.

Sanal alem ve Sohbet Chat sitelerinde özellikle gençlerde görülen bu psikolojik travmalar aslında toplumumuzu derinden etkileyecek ve ileride bunun acısını toplum olarak hep birlikte çekeceğimiz bir gerçektir.

Bir ara bir gazetede yine bu Sanal Alem ve sohbet Chat sitelerindeki gençlerin durumlarıyla ilgili konuda bir psikologun yazısında  empatik duyarlılık ve dinleme alışkanlığından yoksunluk genel olarak erkeklerde  mevcut olduğundan bahsetmekteydi.

Empati veya eşduyum,bir başkasının duyguları,içinde bulunduğu durum yada davranışlarındaki.

Motivasyonu anlamak ve içselleştirmek,onun kalp-ruh-beyin eksenine göre duygu-düşünce ileri sürmektir.

 

 

Sanal alemde ve sohbet chat sitelerinde bu melekeden bazı erkek gençler yoksundur,bu büyük eksikliktir.

Bazı Erkek gençlerin,bu karşıdaki genç kızı anlamada ve ona anladığı şekliyle kendi fikir ve görüşünü aktarmakta başarısız olduğunu ve bu yüzden Sanal Alemde genç kızların fazlasıyla  zarar gördüklerinden bahsetmekteydi.

Şimdi benim gözlemlediğim kadarıyla,İslami Realite kapsamında bir yığın İslami Sohbet ve Chat siteleri açıldı.

Allah c.c  gerçekten islamı gençlere anlatmak için kurulan bu islami Sohbet sitelerinden ve burada görev yapanlardan razı olsun.

Fakat,istisnalar dışında,bu bazı islami Sohbet Chat sitelerinde olmamasının daha güzel  olacağına inandığım bazı hususları buraya yazacağım.

  

Bazı Erkek Müslüman gençlerde cemaat ve tarikat taassubu-bağnazlık mevcuttur,bu ısrarcılık zararlıdır.

Israrcılık ve fikir asabiyeti,agresif-depresif olarak,bu  bazı sohbet ve Chat sitelerindeki genç Müslüman kızlarımıza olumsuz yansımaktadır ve zarar vermektedir.

İslami realite,reform üretmez ama tecdit süreklidir,ortada bir olumsuzluk varsa eğer bu İslam dininden  değil,bazı Müslüman erkeklerden kaynaklanmaktadır.

Son Peygamber Hz.Muhammed s.a.v ile İslami realite reform çizgisini yakalamış ve zirveye oturmuştur.

 

 

Son Peygamber Hz.Muhammed s.a.v efendimizden sonra,reform değil sadece tecdit kapısı açıktır.

Sanal alemde ve bazı  islami sitelerde,gerçek islami bilimlerde üst seviyede kişiler istisnalar dışında yoktur,genelde bu tür kişiler böyle yerlerde sohbet etmezler.

Sanal alem,gerçek bilim adamlarının bulunduğu bir sohbet ortamından da bu yüzden yoksun olduğundan.

Burada sohbet edenler,kendi fikir-duygu ve düşüncelerini aktarmaktadırlar,üstün kişiliklere haiz insanlar azınlıktadır.

Bazı İslami sitelerde,çeşitli cemaat-tarikat ehli gençler,kendi fikir-duydu ve düşüncelerini aktarırken.

Kendi düşüncelerini benimsetmek için,Ayet ve Hadisleri de kullanmaktadırlar,bu tamamıyla yanlıştır.

 

 

Böylece,fikir asabiyeti,taassub,kalp kırıcılık, gönül yıkıcılık ile zorla fikir kabul ettirmeye çalışılmaktadır.

Sonuçta ileri sürülen düşünce, doğru veya yanlış,agresiflikten dolayı kabul görmeyerek reddedilmektedir.

Yazılan Ayet ve hadislerde bu yüzden,kabul edilmeyen bu düşünce ile birlikte değersizleşmektedir.

Ayet ve hadislerin etki-reaksiyon güçleri kırılmakta,içleri boşaltılmakta,hedeften saptırılmaktadır.

Gerçek amaçları gündeme taşınamamaktadır,bu agresiflik yüzünden,islami sohbetin anlamı kalmamaktadır.

Doğru ve gerçek tecelli etmemektedir,bu yüzden,bu  tür bir site ve sohbet islamiyete zarar vermektedir.

İslami realiteye verilecek en büyük zarar da,ayet ve hadislerin,yanlış savlarla  bu şekilde ziyan edilmesidir.

 

 

 

Müslüman genç kızlar,bazı islami sitelerde oluşan bu olumsuz havadan etkilenmektedirler.

Psikolojik olarak genç kızlarımız yıpranmaktadırlar,erkek egemen Türk toplumundaki bu erkek egemenliği burada farklı bir boyutuyla karşımıza çıkmaktadır.

Müslüman genç kızlar,kendilerini anlamayan,dinlemeyen,kendilerine gereken bilgiyi aktaramayan.

Kendi sorun ve problemlerine yanıt veremeyen ve lüzumsuz konularla meşgul olanlar yüzünden.

Bazı İslami sitelerden sürekli olumsuz etkilenmekte ve uzun vadede,psikolojik yapıları bozulmaktadır.

Bunun çözümü,islami sitelerde, islami ve psiko-sosyal  bilimlerde üstün kişilikli gençlerin bulunmasıdır.

 

 

Fakat,bazı islami sitelerde ,kendi düşüncesini doğru sayıp,ayet ve hadisle bunu zorla aktarmaya çalışan.

Agresif tavırlarıyla,hoşgörü,saygı ve merhametten uzak şekilde,karşısındakinin kalbini kıran.

Öz eleştiriye açık olmayan,sürekli karşısındakine ön yargıyla davranan,selamı bile düzgün alıp vermeyen.

Karşısındakini kız kardeşi olarak görmeyen,slm,mrb gibi sünnetin dışında selam veren tipler mevcuttur.

Bu şekilde,işlevini sürdürmeye devam eden bazı siteler,İslama ve Müslüman genç kızlara zarar vermektedirler.     

Allaha şükürler olsunki,İnternette Sanal alemde çok güzel islami siteler ve buralarda gerçekten islamı savunan  değerli müslümanlar vardır.

Allah c.c bu tür islami sitelerden ve görevlilerinden razı olsun,başarılarının devamını nasip etsin.

Fakat bu bazı olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına yetmemektedir,işin üzücü tarafı budur.

 

 

http://www.utopya34.tr.gg  
   
Facebook beğen  
 
 
Bugün 6 ziyaretçi (50 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=