http://www.utopya34.tr.gg
http://www.utopya34.tr.gg  
  ISLAMGREEN34 VİRTUAL PSYCHOLIGİCAL INTERNATIONAL ANALYSİS SYSTEMS
  ZİYARETÇİ FORMU
  İLETİŞİM FORMU
  1- SANAL ALEM - ABDULLAH BİN MUTARRİF ( r.a ) HAZRETLERİ
  2 - SANAL ALEM – SANAL AŞK
  3 - SANAL ALEM – SANAL EVLİLİK
  4 - SANAL ALEM – DİNİ FETVA VE BİLİMSEL YORUM
  5 - SANAL ALEM – TRANSPLANTATION – COMPREHENSION
  6 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZLARIN HUZURU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
  7 - SANAL ALEM VE İSLAMİ CHAT SITELERİ BİR GEREKLİLİK SONUCUMU ORTAYA ÇIKMIŞTIR
  8 - SANAL ALEMDEKİ TEHLİKELER - KİŞİYE VE TOPLUMA VERDİĞİ ZARARLAR - PSİKOLOJİK TRAVMALAR
  9 - SANAL ALEMDEN KURTULMA YOLLARI VE GERÇEĞE DÖNÜŞ
  10 - SANAL ALEM - NİYET - KADER – KÜLLİ VE CÜZZİ İRADE - DUA
  11 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – RUHSAL KİRLİLİK
  12 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – MÜCAHİDE RUHU
  13 - SANAL ALEME GİRİLMESİNİN GENEL NEDENLERİ
  14 - SANAL ALEM- AHLAKSIZLIĞIN TEMELLERİ VE EVRİMİ
  15 - SANAL ALEM - AHLAKSIZLIK TUFANI - SANALDA EVLİLİK AKİTLERİ
  16 - SANAL ALEM - AVRUPADAN İTHAL AHLAKSIZLIK VE ÖZEL SOHBET
  17 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇLİK - 2 -
  18 - SANAL ALEM – GENEL VE ÖZEL SOHBET – MSN –TELEFON VE HALVET - DÜŞÜNCESEL ZİNA
  19 - SANAL ALEM - JAPONYA
  20 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ –RUHSAL BUNALIM VE İNTİHAR
  21 - SANAL ALEM – SAVAŞCI KADIN – ÇANAKKALE – ANNELİK RUHU VE MERHAMET
  22 - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - 1 -
  23 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – ÖZ GÜVEN YİTİRİMİ
  24 - SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER
  25 - SANAL ALEM – KADIN & ERKEK DİYALOGLARI
  26 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – AGRESİF VE DEPRESİF DÖNEMLER
  27 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK - 3 -
  28 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK- MUTLULUK - NEFS TERBİYESİ
  29 - SANAL ALEM - ÜLKEMİZE VE GENÇLİĞİMİZE NE VERDİ
  30 - SANAL AŞK & EVLİLİK - PSİKOLOJİK TRAVMA - SÜNNETİ SENİYYE - İSLAMİ REALİTE *
  31 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SOSYOMETRİK TEST
  32 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI
  33 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE BOŞ VE GEREKSİZ KONUŞMAK GÜNAHMIDIR
  34 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ AMERİKANVARİ MEDYATİK GENÇLİK ÖZENTİLERİ
  35 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR
  36 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT VE SESLİ CHAT HARAM MIDIR
  37 - SANAL ALEM - BAYANLARA UYGULANAN PSİKOLOJİK BASKI
  38 - SANAL ALEM - SANAL VE REELDE ÜLKEMİZDE DEĞİŞEN DENGELER
  39 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MALAYANİLİK
  40- SANAL ALEM - SANAL ALEM VE İSLAM *
  41- SANAL ALEM - NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ
  42 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ PSİKOMETRİK TEST
  43 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SANAL TEST
  44 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - İSVEÇ SENDROMU
  45 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SEVGİ VE AŞK KARMAŞASI
  46 - SANAL ALEM - SANAL MİKROMETRİK TEST
  47 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ
  48 - SANAL ALEM - SANAL ALEMİN GÜNAH VE YALAN MEKANI BAZI SOHBET CHAT OLUŞUMLARI
  49 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE KIZ-ERKEK İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ
  50 - SANAL ALEM - SANAL ALEM GERÇEK DEĞİLDİR VE ASLA GERÇEKLERDEN BAHSEDİLEMEZ
  MİKRO SOSYOMETRİK TEST ÜNİTESİ
26 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – AGRESİF VE DEPRESİF DÖNEMLER

SANAL ALEM – MÜSLÜMAN  GENÇ KIZ – AGRESİF  VE  DEPRESİF  DÖNEMLER 

                                                  

Sanal alemdeki Müslüman genç kızların,psikolojik yapıları ve ruhsal sorunları ile ilgilenilmemesi.

Ruhsal sorunlarla boğuşurken,sanal aleme girerek,ruhunu rahatlatmaya ve teskin etmeye çabalamaları.

Genç kızların anlaşılamaması çok büyük bir sorundur,çözümsüzlük bu sorunu oldukça büyütür.

Yeni Ümit dergisi Yıl 20 Sayı 79 Dr.Muhsin Toprak’ın yazısını buraya aktarıyoruz,önemlidir.

[İnsan hayatının düzenli biçimde akışını tehdit eden birtakım unsurlar vardır,bunlar ya insanın kendinden.

 

 

İç dünyasından ya da başkasından/dış dünyadan kaynaklanır,örneğin insan ruhsal ve bedensel sağlığının.

Bozulması arzularını tatmin edememenin verdiği çöküntü,sapkın inanç ve ideallerinin etkisine açık olma.

Bunalımın iç dünyadan kaynaklanan sebeplerden iken, siyasal istikrarsızlık,sosyal yapıdaki.

Bozulmalar,ahlaki çöküntüler,ekonomik krizler,hak arayışları bağlamındaki şiddet ve terör eylemleri de.

Dışarıdan sebeplerdir,bütün bunlar bireysel ve toplumsal hayatı olumsuz yönde etkilemektedir.

 

 

Bahsettiğim problemler karşısında benlikteki zayıflık,dayanma gücündeki yetersizlik,insanda bir bunalım.

Meydana getirmekte ve bu bunalım kendini yok etme fikrine sebebiyet vermektedir,bunalım ve intihar.

Aslında bir sağlık bozulmasıdır,normalde sağlıklı insan hayatını,kendi iç dünyası,sosyal ve tabii çevresi.

Yaratanı ( Allah ) ile uyum içinde sürdürür,İntihar ise bunlardan biriyle ya da her üçüyle birden.

Uyumsuzluğun bir ifadesi olarak bir sağlık bozulmasıdır,İntihar insanın kendi iç dünyasıyla uyumlu.

 

 

Olmadığının bir tezahürüdür,çünkü insan bu durumda kendi varlık değerinin şuurunda değildir.

Hatta kendisinin değersiz olduğuna inanır,bu yüzden hayat onun için değersizleşir ve hayatta bulunmasının.

Bir anlamı kalmadığını düşünür,İnsan sosyal ve tabii çevrenin bir parçasıdır ve kâinattaki fizikî bütünlüğü.

Sağlamada önemli bir yere sahiptir,İntihar insanın çevresiyle uyum gösteremediğinin ve çevreden.

Koptuğunun bir ifadesidir,dolayısıyla ona göre ister fizikî olsun, isterse sosyal,böyle bir çevrede.

 

 

Yaşamanın anlamı kalmaz,hatta uyuşamadığı bir çevrede yaşamak ona ızdırap verir ve hayatına kasteder.

İntihar insanın Yaratan ile de uyumsuzluğunun bir ifadesidir,çünkü Allah’ın ona varlık verme iradesine.

Bir karşı çıkıştır] denilmektedir,Sanal chat sitelerinin hangi amaçla ve kimler tarafından kurulduğu.

Kime veya neye hizmet ettiği hakkında detaylı yapılmış bir araştırma mevcut değildir.

Burada görev yapan sorumluların, İslami eğitim-kültür-ahlak ve iman seviyesi ne düzeydedir bilinmiyor.

 

 

 

Sorumluların,teknik ve bilimsel alt yapılarının ne olduğu,toplum ve insanlara ne vermeyi amaçladığı.

Müslüman genç kızlara objektif bakış açılarının ne yönde olduğu,kapsamlı olarak araştırılmış mıdır.

Hadis,Ayet,Kelam,Fıkıh,Akaid,Siyer gibi İslami Bilimler yanında,diğer alanlarda eğitimliler midir.

Nazari Bilimler alanında,örneğin Fizik,Kimya v.b gibi eğitimleri ne düzeydedir,faydalı oluyorlar mı.

Sosyal Bilimler alanında,Psikoloji,Sosyoloji,Mantık ve Felsefe konusunda eğitimli Müslümanlar mıdır.

 

 

Güzel Sanat bilimlerinin, mesela, Edebiyat dalında, hangi eğitim ve kültür seviyesine ulaşmışlardır.

Bu seviyede olmayan sorumlular ve Hafız,Hoca,İmam,Sofi gibi nicklerle giren bazı  erkeklerin.

Bu sanal alemde, Müslüman genç kızlarla hangi amaç ve niyetle muhatap oldukları araştırılmalıdır.

Genel olarak,Hafız,Hoca,İmam,Sofi gibi nicklerle giren bazı erkeklerin,kültürsüz oldukları bilinmektedir.

Müslüman genç kızların psikolojisi ve fizyolojisi ile sosyolojik boyutları hakkında bilgi sahibi değillerdir.

Erkekler,başörtüsü veya Cumanın fazileti gibi, sürekli tekrarlanan konuları, hadislerle işleyerek.

Sadece bayanlarla konuşmak için gerekçe oluşturdukları ve akabindeki yaşanan olaylarla.

Bayanların psikolojik yapılarına zarar verdikleri yada faydalı olamayıp,bayanların değerli zamanlarını.

Boşa ve gereksiz şeylerle harcayarak,sorunlarının artmasına neden oldukları tespit edildiğinden.

Kanal sorumlularınca, bu tür kültürsüz erkeklerin,sadece bayanlarla zamanlarını geçirmek için.

 

 

Kanallara girmelerine izin verilmemesi ve genelde konuşup, özelde konuşmaları halinde engellenmesi.

Uyarılması veya atılmaları gerekmektedir,veya tüm bu nicklerle girişin yasaklanması gerekmektedir.

Bazı Operatör Server’ lar,kimin ne niyetle girdiğini Allah bilir diyerek sorumluluğu üzerinden atar.

Hafız,Hoca ,İmam ve Sofi nickli bazı erkeklerin niyeti ve Müslüman genç kızlar için çizdikleri kara ve mutsuz.

Tablo ortadadır ve bu tespit edilmiş olup,bu konunun niyetle ilişkisi yoktur,ortada bir gerçek vardır.

 

 

Bazı İslami ilimlerde bilgi verenlerin ise Kuran- Kerim de Allah’ın erkeklere bayanlardan daha üstün bir.

Sıfat verdiği belirtilerek,Müslüman genç kızları, erkeklere, her şart ve koşulda saygı-hürmet duymaya.

Erkeklere kesin itaat etmeye zorladıkları, görülmüştür.üstünlüğün ancak takvada olduğu hatırlatılmamıştır.

Müslüman Türk erkeklerinin, Müslüman genç kızlara hizmetçi,köle ve sadece erkeklere körü körüne.

Saygı ve hürmet duyan,emirlerine karşılıksız ve şartsız itaat eden bir emir eri kimliğiyle bakan.

 

 

Bir ikinci sınıf vatandaş şeklini uygun gördükleri gözlenmektedir,bu çok yanlış, İslami Realiteye aykırıdır.

Hz.hatice r.a ,zamanın,Mekke ve Medine arasında deve filosuyla lojistik-kargo hizmeti veren.

Ticari bir şirketin sahibi ve idarecisiydi,Peygamberimiz Hz.Muhammed ( s.a.v ) Efendimizi.

Hizmetine ve himayesine alan Hz.Hatice r.a,Peygamberimize  şirket finansman ve muhasebesini.

Personel eğitim ve giderlerini,iş bağlantılarını,şirket yönetimini ve idaresini,ticaretin tüm inceliklerini.

 

 

 

Peygamberimiz Hz.Muhammed ( s.a.v ) Efendimize,Hz.Hatice r.a Annemiz tarafından öğretilmiştir.

Hz.Muhammed (s.a.v ) Efendimiz evlendikten sonrada, bu Mekke ticaret şirketinin sevke ve idarisini.

Hz. Hatice r.a yürütmüş,Peygamberimiz ise Hz.Hatice r.a nin verdiği emir,görüş ve direktiflere göre.

Hareket etmiştir,Hz .Muhammed ( s.a.v )Efendimiz isteseydi, şimdiki Müslüman erkekler gibi davranırdı.

Hz.Hatice r.a görüşlerini dinlemez ve şirket yönetiminde Hz.Hatice r.a nin sevk,idaresi altında çalışmazdı.

 

 

Peygamberimiz Hz.Muhammed ( s.a.v ) Efendimiz isteseydi,Hz.Hatice r.a nin ticaret ve  ekonomi.

Alanındaki,üstünlüğünü kabul etmez,ona itaat etmez ve onun yetkisini hiçe sayabilirdi.

Hz.Hatice r.a ise, hem iş kadınlığı görevini yerine getirmiş, hem de eşi olan Peygamber Efendimize.

Saygıda kusur etmemiş, ona her zaman, merhametle ve sevgiyle yaklaşmıştır,Müslüman böyle olmalıdır.

Peygamberimizin tüm hayat çizgisi, Allah c.c tarafından ve onun buyruklarıyla çizilmiştir.

 

 

Allah c.c tarafından Hz.Muhammed (s.a.v ) Efendimiz eliyle bayanlara bakış açısı ve davranış şekliyle.

Allah c.c ,Müslüman erkeklere örnek olsun diye,Peygamber Efendimizin hayatı böyle şekillendirilmiştir.

Peygamberimiz Efendimiz ve Hz.Hatice r.a ile aralarındaki örnek bağ ile günümüzdeki bağ farklıdır.

Günümüzdeki Müslüman Türk erkeklerinin, bayanlara bakış acısı ve davranış şekli çok farklıdır. 

Peygamberimizin sünnetine,Kuran-ı kerimdeki takva üstünlüğüne ve İslami Realiteye aykırıdır.

 

 

 

 

İslam dini, bayanlara özgürlük ve mutluluk getirmiştir,fakat, günümüzdeki bazı Müslüman erkekler.

Bayanların özgürlük ve mutluluğunu ellerinden almış ve onları baskı ve zulüm altına alarak.

Yıllardır sömürmektedirler,Müslüman genç kızların bunalım ve intiharına sebepte ,bu toplumdur.

Bu toplumda egemen güç olup,egemenlikleri ve üstünlükleri ile toplumu ve Müslüman genç kızları.

Bu hale getiren bazı erkeklerdir,suçlarını kabul ederek, artık kendilerine çeki düzen vermeleri gerekmektedir.

 

 

Müslüman genç kızlara da düşen görev Hafız,İmam,Sofi,Hoca gibi nicklerle girerek bayanlara.

Temcit pilavı gibi muhabbet olsun diye hadis yazacaklarına, artık psikoloji,sosyoloji gibi.

Diğer bilim dallarıyla da meşgul olmaları,sanalda farklı amaçla, bayanlarla muhatap olmamaları.

Artık kültürlü ve seviyeli olmak için ,kitap okumaları gerektiği hatırlatılmalıdır veya dışlanmalıdırlar.

Sanal alemdeki yetkililere düşen görevde,Hoca,İmam,Hafız,Sofi gibi nicklerle giren kültürsüzlerin.

 

 

Bayanlara akıl hocalığı yapmaya kalkışmalarına ve  sanal aleme girişlerine izin vermemeleridir.

Müslüman genç kızların,psikolojik ve ruhsal sorunları olabilir,yalnızlık sendromuyla,mutlu olmayabilirler.

Ailesi veya toplum tarafından anlaşılmıyor olabilirler,sanal aleme girmelerinde bir çok sebep olabilir.

Onları anlamak için veya psikolojik yapılarını incitmemek için onları dinlemek gerekmektedir.

Ancak bunu bir karşılıklı karşıt cins muhabbetine çevirmenin ,İslami Realite ile ilişkisi yoktur.

 

 

Ruhsal yönden,kimseye güveni kalmamış ve kendisini anlaşılmaz hisseden genç kızın, sorunu vardır.

Bu sorunun üstüne birde sanal alemdeki olumsuzluklar eklenirse,genç kız bunalıma girebilir.

Bunalımın çözülemediği yerde,Allah korusun yukarıdaki bahsi geçen konu gibi intihara sürüklenebilir.

İntihar eylemi,üstesinden gelinemeyen sorunların,yol açtığı,belirli bir ruhsal ve bedensel bozukluktur.

İntihar eylemi,ile ilgili konumuza,Dr.Muhsin Toprak’ın yazısıyla devam ediyoruz.

 

[ İntihar eden kişiyle ilgili,Peygamber efendimizin kendisinin cenaze namazına katılmadığı.

( fakat sahabenin katılmasını da men etmediği ) kimsenin, belki bizim bilmediğimiz ama Peygamberimizin.

Bildiği bir özel durumu vardır,birde İslami Fıkıh alimleri,Fakihler normal şartlar altında.

İnsanın kendisini öldürmeyeceğini ,bu işe ancak bir hezeyan ,bir şok sebebiyle başvuracağını da düşünmüş.

Olmalıdırlar,günümüzde Tıp Biliminin beyin üzerinde yaptığı çalışmalar,vücuttaki kimyasal dengelerin.

 

 

Çeşitli etkilerle bozulduğu ve bu yüzden beyin veya sinir sisteminde meydana gelen arızaların.

Kişileri hezeyana ve intihara sürüklediğini göstermektedir,insanın kaldıramadığı miktarda bir baskıya.

Maruz kalması,aşırı sevgi,korku gibi hallere kapılması,herhangi bir işte,sınavda kendini başarıya odaklayıp.

Bunu elde edememesi yada ağır bir tecavüze uğraması ,sevdiklerini kaybetmesi gibi psikolojik durumların.

Bu tür sonuçlar meydana getirdiği görülmektedir,sonuç olarak ( ruhsal-psikolojik ) bunalımlar.

 

 

İnsanın doyumsuzluğundan,hadiselere karşı dayanma gücünün zayıflığından (ümitsizlikten ).

İman şuurundaki eksikliğinden kaynaklanmaktadır.bunun yegane çaresi,ferdi olarak tahkiki bir iman.

Seviyesine,iman vasıtasıyla fikir,düşünce ( tevekkül,dua ve ümit )ile duygu terbiyesine,dünya metaına karşı.

Yüksek bir kanaat ( sabır ) zenginliğine ulaşmaktır,Buna destek olacak unsur ise,toplumsal dayanışmayı.

Sağlamaktır,bu hususta (toplumun yapması gereklerle birlikte )devletin yapması gerekenlerde vardır.

 

 

 

 

 

Bunlar ise milli ve manevi değerlerden hareketle, sosyal dayanışmayı sağlamak.

Ahlaki çöküntüyü önleyecek tedbirler alarak, toplumsal dejenerasyonu önlemek.

Sağlık tedbirlerini arttırarak, problemli kimselere yardımcı olmak,özelliklede psikolojik.

Psikiyatrik yardımları yaygınlaştırmak,siyasi,hukuki,ekonomik konularda insanı merkeze alan.

Kararlarla toplumu rahatlatmak,devlet kurumlarının insana hizmet mantığıyla hareket etmesini sağlamak.

 

 

 

Ekonomik durumu düzeltici ve işsizliği azaltıcı tedbirler almaktır,bütün bunlar bunalımın azalmasında.

önemli rol oynayacaktır,bunalımı önlemenin yolu olarak, İslam fıkhının önemli dayanaklarından biri.

Sedd-i terayi dir,bu terim,kötülüğün vasıtalarını ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir.

Bu noktada bunalımı önlemek,intihara giden yolu tıkamak anlamına geldiği için önemlidir.

İnsanlığa huzur bahşeden Kuran-ı Kerim’in, bu hususta ilgili önemli tahşidatı bulunmaktadır.

 

Ancak biz Asr suresinin verdiği mesajlar üzerinden giderek, konuya yaklaşımda bulunacağız.

Çünkü bu kısa sure problemlerin çözümü için, bize çok önemli ip uçları vermektedir.

Yüce Rabbimiz,bu surede “asra yemin olsunki,iman edenisalih amal işleyen,birbirine hakkı ve sabrı tavsiye.

Edenler dışında bütün insanlar hüsrandadır”buyurmuşlardır,hüsran,insanın beklentilerinin boşa çıkması.

Yaptığı ticareti kaybetmesi ,mutsuz olması ,dünyevi veya uhrevi sıkıntılı bir durumun içine girmesidir.

 

 

Bu  anlamlara gelmektedir.dünyada beklentileri boşa çıkan.yaptığı işlerde başarısız olan.

Kimse nasıl ki bir bunalım ve stres içine giriyorsa,dünyadayken ahiret adına yaptığı ticarette kaybedende.

Ahirette hüsrana uğrayacak,müthiş bir bunalımın içine düşecektir,Allah c.c bu surede dört şeyi hüsrana.

Düşmemenin çaresi olarak gösteriyor.iman etmek,Salih amel işlemek,birbirimize hakkı tavsiye etmek.

Sabretmek,sabrı tavsiye etmek.ümit,sabır,dua ve tevekkülü elden bırakmamaktır,çözüm yolu budur].

 

 

 

Sanal alem,burada yazı yazan Müslümanlara da bazı sorumluluklar yükler,özellikle erkeklere.

Duygusal yapılı olanlar ve hislerine göre hareket eden genç kızlardır,bu onların yapısında vardır.

Böyle yaratılmışlardır,onları anlamanın yolu,psikolojilerini çözmeye çalışmak ve yardımcı olmaktır.

Eğer,bu konuda bir şey bilmiyorsanız,Müslüman genç kızlarla konuşmayınız ve onları kırmayınız.

Allah,burada tartışılan ve yazılan her konudan haberdardır,ve mutlak bunun hesabını soracaktır.

 

 

Müslüman genç kızların belirli bir dönemde agresif ve depresif oldukları tarafları vardır.

Aile ve toplum ile,gençler bunu iyi anlamalı ve kavramalıdırlar,bu gelip geçici bir dönemdir.

Fakat,bu dönemde,yalnızlık çekerlerse,çevresindeki sevdiklerinden darbe görürse,anlaşılamazsa.

Bu depserif ve agresif dönemde,onlara,kırıcı davranılırsa,psikolojik yapıları hasar görür.

İslami eğitim-kültür-ahlak ve iman seviyesi yükseltilirken,psikolojik yapısı da güçlendirilmelidir.

Sanal alemin bu konuda yapabileceği tek şey,gerçek konunun uzmanlarıyla,gençleri tartıştırmaktır.

Allah c.c islam için çalışan sitelerden ve görevlilerinden razı olsun ve başarılarının devamını nasip etsin,fakat,bu bazı olumsuzlukları engellemeye yetmemektedir.

http://www.utopya34.tr.gg  
   
Facebook beğen  
 
 
Bugün 6 ziyaretçi (25 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=