http://www.utopya34.tr.gg
http://www.utopya34.tr.gg  
  ISLAMGREEN34 VİRTUAL PSYCHOLIGİCAL INTERNATIONAL ANALYSİS SYSTEMS
  ZİYARETÇİ FORMU
  İLETİŞİM FORMU
  1- SANAL ALEM - ABDULLAH BİN MUTARRİF ( r.a ) HAZRETLERİ
  2 - SANAL ALEM – SANAL AŞK
  3 - SANAL ALEM – SANAL EVLİLİK
  4 - SANAL ALEM – DİNİ FETVA VE BİLİMSEL YORUM
  5 - SANAL ALEM – TRANSPLANTATION – COMPREHENSION
  6 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZLARIN HUZURU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
  7 - SANAL ALEM VE İSLAMİ CHAT SITELERİ BİR GEREKLİLİK SONUCUMU ORTAYA ÇIKMIŞTIR
  8 - SANAL ALEMDEKİ TEHLİKELER - KİŞİYE VE TOPLUMA VERDİĞİ ZARARLAR - PSİKOLOJİK TRAVMALAR
  9 - SANAL ALEMDEN KURTULMA YOLLARI VE GERÇEĞE DÖNÜŞ
  10 - SANAL ALEM - NİYET - KADER – KÜLLİ VE CÜZZİ İRADE - DUA
  11 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – RUHSAL KİRLİLİK
  12 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – MÜCAHİDE RUHU
  13 - SANAL ALEME GİRİLMESİNİN GENEL NEDENLERİ
  14 - SANAL ALEM- AHLAKSIZLIĞIN TEMELLERİ VE EVRİMİ
  15 - SANAL ALEM - AHLAKSIZLIK TUFANI - SANALDA EVLİLİK AKİTLERİ
  16 - SANAL ALEM - AVRUPADAN İTHAL AHLAKSIZLIK VE ÖZEL SOHBET
  17 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇLİK - 2 -
  18 - SANAL ALEM – GENEL VE ÖZEL SOHBET – MSN –TELEFON VE HALVET - DÜŞÜNCESEL ZİNA
  19 - SANAL ALEM - JAPONYA
  20 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ –RUHSAL BUNALIM VE İNTİHAR
  21 - SANAL ALEM – SAVAŞCI KADIN – ÇANAKKALE – ANNELİK RUHU VE MERHAMET
  22 - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - 1 -
  23 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – ÖZ GÜVEN YİTİRİMİ
  24 - SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER
  25 - SANAL ALEM – KADIN & ERKEK DİYALOGLARI
  26 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – AGRESİF VE DEPRESİF DÖNEMLER
  27 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK - 3 -
  28 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK- MUTLULUK - NEFS TERBİYESİ
  29 - SANAL ALEM - ÜLKEMİZE VE GENÇLİĞİMİZE NE VERDİ
  30 - SANAL AŞK & EVLİLİK - PSİKOLOJİK TRAVMA - SÜNNETİ SENİYYE - İSLAMİ REALİTE *
  31 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SOSYOMETRİK TEST
  32 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI
  33 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE BOŞ VE GEREKSİZ KONUŞMAK GÜNAHMIDIR
  34 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ AMERİKANVARİ MEDYATİK GENÇLİK ÖZENTİLERİ
  35 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR
  36 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT VE SESLİ CHAT HARAM MIDIR
  37 - SANAL ALEM - BAYANLARA UYGULANAN PSİKOLOJİK BASKI
  38 - SANAL ALEM - SANAL VE REELDE ÜLKEMİZDE DEĞİŞEN DENGELER
  39 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MALAYANİLİK
  40- SANAL ALEM - SANAL ALEM VE İSLAM *
  41- SANAL ALEM - NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ
  42 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ PSİKOMETRİK TEST
  43 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SANAL TEST
  44 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - İSVEÇ SENDROMU
  45 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SEVGİ VE AŞK KARMAŞASI
  46 - SANAL ALEM - SANAL MİKROMETRİK TEST
  47 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ
  48 - SANAL ALEM - SANAL ALEMİN GÜNAH VE YALAN MEKANI BAZI SOHBET CHAT OLUŞUMLARI
  49 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE KIZ-ERKEK İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ
  50 - SANAL ALEM - SANAL ALEM GERÇEK DEĞİLDİR VE ASLA GERÇEKLERDEN BAHSEDİLEMEZ
  MİKRO SOSYOMETRİK TEST ÜNİTESİ
21 - SANAL ALEM – SAVAŞCI KADIN – ÇANAKKALE – ANNELİK RUHU VE MERHAMET

SANAL  ALEM – SAVAŞCI KADIN – ÇANAKKALE – ANNELİK RUHU  VE  MERHAMET

Sanal alemde islamı anlatmaya çalışan sitelerden ve burada gerçekten islam için görev yapan kardeşlerimizden Allah c.c razı olsun.

Fakat,bu bazı olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına yetmemektedir.

 

Sanal alem’deki sohbet sitelerinde genel olarak Operatıon Server veya Admınstrator gibi görevler,genel olarak erkeklere verilmektedir.

Halbuki,bu tür yerlerdeki  bayanların adalet ve merhamet seviyeleri ile ahlak seviyeleri, erkeklerden çok daha üstün olduğu gözlemlenmektedir.

Bundan dolayıdırki ,bilinçli bayanlara da mutlaka görev verilmelidir,bazı sohbet kanallarında bayanlara görev verilmiştir,bu yapılması gereken önemli bir iştir aslında, yetkileri de fazlalaştırılmalıdır.

Sohbet sitelerindeki ana ve temel unsur Bayanlardır,Müslüman ile Gayr-i Müslim sitenin farkı yoktur.

Sanal alemde,Türk Toplum yapısının kopyasıdır,erkek egemen olup,malesef bazı sohbet kanallarında ahlaksız erkekler boy gösterir.

 

 

Sanal alemde asıl faktör bayanlardır,bayanlar isterlerse eğer, olumsuzlukları düzeltebilirler.

Bayanlar bu yönüyle,erkeklerden daha etkin ve güçlüdürler,fakat,güçlerini kullanmamaktadırlar.

Operatıon server ve Admınstrator gibi görevlere bayanların getirilerek,merhamet,adalet sağlanmalıdır.

Sanal alemdeki olumsuzlukların, temelinde yatan sorun,erkeklere yetki verilip,bayanlara verilmemesidir ,fakat,bu yavaş yavaş değişmektedir.

Yetki verilen yerlerde ise,Kadın ruhu ve inceliği yoktur,erkeklerin kabalığına yer verilmektedir,aynıdır,o zaman da bayan görevlinin bulunması durumu değiştirmemektedir.

 

 

Türk Toplum yapısında da,ana egemen güç erkeklerdir,ama,bu gücün kadının ezilen bir duruma gelmemesi için kökenimizde  İslami Realite ile islami eğitim-kültür-ahlak ve iman seviyesinin üstünlüğü ile bu güç seviyesi  dengelenmeye çalışılmıştır.

Müslüman Genç Kızlarımız ve Kadınlarımız,sanal alemde mutlaka İslamı tebliğ için ve bazı sohbet sitelerindeki ahlaksızlıkları ve İslami Realite bakımından olumsuz durumları ortadan kaldırmak için çalışmalıdırlar. 

Sanal alemde,Bayanlar,erkeklerden güçsüz olduklarını sanıyorlarsa eğer,bu yazıyı okumalıdırlar.

Bayanlar,erkeklerden fiziksel olarak belki güçsüz olabilirler,ama sabır ve dirençleri daha fazladır.

Kadın savaşçılar da vardır,hem de erkeklerden daha cesur ve atılgan,bizim Müslüman kadınlarımız güçlüdür.

Bu konuyla ilgili aşağıdaki yazımız çok manidar ve gerçekten kayda değerdir.

Gazeteci Sümeyra Sağlam hanımefendi,Milli gazete Çanakkale eki 18 mart 2008’de şunları yazar.

 

 

Ordular tükendi,Üniversiteler boşandı,Liselerde zil çalmaz oldu,her hanede Çanakkale izi vardı.

Her gün yüzlerce kayıp veriyorduk,Çanakkale cephesinde,kimi genç, kimi yaşlı,kimi eğitimli.

Kimi eğitimsiz,yetmiyordu,askerler,babalar,ağabeyler,öğrenciler yetmiyordu.

Sıra çocuklara geldi,artık savaşma sırası onlardaydı.İçlerinde Nezahat vardı örneğin.

Türk Ordusunda 12 yaşında bir kız çocuğu olduğundan,Yunanlılar,Nezahat’ın bulunduğu Alay’a.

“Kızlı alay”demişlerdi,Babası Hafız Halid Bey,Balkanlarda uzun süre savaşmış bir gaziydi.

 

 

Ailesini,Nezahat’ın Annesini daha doğrusu kızını bırakabileceği herkesi kaybettiğinden.

Nezahat’ı ,alıp Çanakkale cephesine götürmüştü,Nezahat,buradaki kahramanlıkları nedeniyle.

Onbaşı rütbesiyle taltif edildi,adı Nezahat Onbaşı oldu,“Analarımız bizi bu günler için doğurdu,haydi Amcalarım.

Haydi, Babalarım”diye haykırıyordu,işte bu savaşçı kız,bizim Müslüman savaşçımızdı.

Savaşın en şiddetli yerinde,Babasıyla birlikte gösterdiği dirayet,hiç unutulmadı,hafızalarda kaldı.

 

 

Kitaplara geçti,Çanakkale gazisi Nezahat onbaşı görevini yerine getirmenin huzuruyla yaşadı ve öldü.

Müslüman Kız,gerekirse savaşır,gerekirse erkekleri de dize getirir,sahip çıkılsın,önü açılsın yeter.

Günlük siyasi bir gazetede, İstanbul başlıklı 6.sayfada bir köşe yazısı Mehmet Akının yazısı.

Metin yazarı ve editör tersdüşünceler@gmail.com  ters düşünceler “ Cumartesi günü.

Kutladığımız Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, bir dolu şeyler söylendi,bunların çoğu.

 

 

 

 

 

 

 

Şu genel çerçevede özetlenebilir,”iş dünyasında ve devlet kurumlarında yönetim kademelerinde.

Kadınlar daha fazla yer almalı,”ilk bakışta,kalıplaşmış maçolar dışında hiç kimsenin itiraz etmediği.

Etmeyeceği bir düşünce bu,ama,benim için çok eksik ve yetersiz bir düşünce bu,ama,herhangi.

Bir kurumun ,bir kadın tarafından yönetiliyor olması,bir fark yaratmıyor,diyelim ki bir inşaat şirketi.

İnsanlara nefes aldıran yeşil alanları, sağlıksız konutlarla dolduruyor,yöneticisi bir kadın neye yarar.

Bir hastane ,hastalarını sömürüyor,fahiş para kazanıyor,başhekimi kadın olsa neye yarar.

 

 

 

Yazının bu kısmı eklentidir,Mehmet Akın’ın yazısı dışındadır”Sanal alemde,erkek hafız,hoca,imam,sofi.

Hadis bilir,fakat genç Kız psikolojisinden anlamaz,bayanlarla mutlaka sohbet etmeye çalışır.

Kültürsüz Müslümanlarla, bayanların konuşmasının,kendilerine zarardan başka bir şey getirmeyeceği.

Hadis yazılmasındaki gayenin de,İslam değil,Bayanlarla sohbet etmek için etkili malzeme olduğu.

Bu yüzden,bu tür iki yüzlü kişilerle konuşulmasının,İslam’a zarar getirdiği hatırlatılmaktadır.

Bu gerçeği bilen Bayanların içinde ,bunlara saygı göstererek,İslam’a zarar verenler neye yarar”.

 

 

Bir gıda üreticisi firma,zararlı katkılı ürünlerle halkı zehirliyor,patronu kadın olsa neye yarar.

Bir bilimci, yeni bir kimyasal bomba yapıyor,kadın olsa ne fark eder,bir okul yeni bilimin.

Gelişmelerinden habersiz,geleceğin koşul ve ihtiyaçlarını gözetmeyen,öğrencilerin üretici.

Düşünme becerilerini geliştirmekten uzak,kalıplaşmış bilgileri ezberleyip duruyorlar.

Müdiresi kadın olmuş kime ne,bir yerel yönetim,halkın rahatı için projeler geliştireceğine.

Rant alanlarını sömürüyor,başkanı kadın olsa ne değişir,bu örnekleri her alanda çoğaltabiliriz.

 

 

Önemli olan yönetim kademesine kadın’ın değil,kadının bakışının,kadın düşüncesinin.

Kadın ruhunun,kadın bilgeliğinin,kadın inceliği ve zerafetinin,kadına has adalet ve merhametin.

Kadın saflığı ve güzelliğinin gelmesidir yoksa erkekten bir farkı olmayan,kadınların değil.

Kadını tanımlayan şey,salt cinsel kimliği değildir,kadın kendi canından yeni bir can üretir.

Üretebilen olduğu için, farklı ve özeldir,bunu sadece doğurganlık yeteneği olarak tanımlayanlar.

Daraltanlar var,oysaki “anaçlık”kavramı kadına,farklı bir düşünce,bilinç ve karakter geliştirme.

 

 

Şansını da sunuyor,bu karakteri oluşturan yapıtaşları arasında ilk akla gelen “ana şefkati”dediğimiz.

Yüce duygudur,Bu duyguyu bilinciyle birleştirmiş bir kadın,yalnızca kendi canından ürettiği çocuğa.

Değil,başka canlardan üremiş tüm çocuklara sevgi ve merhamet duyabilen,evrensel bir yüreğe sahiptir.

Bir yerlerde bir çocuk öldürülse,kendi çocuğuymuş gibi kalbi sızlar,bir yerlerde açlık ve çaresizlik varsa.

Gönlü daralır “demektedir Mehmet Akın,merhamet dışında kadının hayal gücü ve bazen insan tahlil gücüde.

 

 

Erkeklerden daha yüksektir,bu yüzden, kadının gücünü kullanmasını etkileyen faktörler dışlanmalıdır.

Sanal alemdeki olumsuzlukları giderecek olan ve erkeklerin seviyeli hale gelmesini sağlayacak olanda.

Kadınlardır,kadınların bu gücü,kültürü ve becerisi vardır,ancak,önemli olan onlara destek olmaktır.

Önlerini açarak,güçlerini kullanmalarına ikna ederek,ana öğenin sanal alemde kadın olduğu anlatılmalı.

Kadınlar seviyeli ve stratejik planlarla konuştukları zaman,erkeklerde konuşmak için seviyeli olurlar.   

 

http://www.utopya34.tr.gg  
   
Facebook beğen  
 
 
Bugün 6 ziyaretçi (21 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=