http://www.utopya34.tr.gg
http://www.utopya34.tr.gg  
  ISLAMGREEN34 VİRTUAL PSYCHOLIGİCAL INTERNATIONAL ANALYSİS SYSTEMS
  ZİYARETÇİ FORMU
  İLETİŞİM FORMU
  1- SANAL ALEM - ABDULLAH BİN MUTARRİF ( r.a ) HAZRETLERİ
  2 - SANAL ALEM – SANAL AŞK
  3 - SANAL ALEM – SANAL EVLİLİK
  4 - SANAL ALEM – DİNİ FETVA VE BİLİMSEL YORUM
  5 - SANAL ALEM – TRANSPLANTATION – COMPREHENSION
  6 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZLARIN HUZURU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
  7 - SANAL ALEM VE İSLAMİ CHAT SITELERİ BİR GEREKLİLİK SONUCUMU ORTAYA ÇIKMIŞTIR
  8 - SANAL ALEMDEKİ TEHLİKELER - KİŞİYE VE TOPLUMA VERDİĞİ ZARARLAR - PSİKOLOJİK TRAVMALAR
  9 - SANAL ALEMDEN KURTULMA YOLLARI VE GERÇEĞE DÖNÜŞ
  10 - SANAL ALEM - NİYET - KADER – KÜLLİ VE CÜZZİ İRADE - DUA
  11 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – RUHSAL KİRLİLİK
  12 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – MÜCAHİDE RUHU
  13 - SANAL ALEME GİRİLMESİNİN GENEL NEDENLERİ
  14 - SANAL ALEM- AHLAKSIZLIĞIN TEMELLERİ VE EVRİMİ
  15 - SANAL ALEM - AHLAKSIZLIK TUFANI - SANALDA EVLİLİK AKİTLERİ
  16 - SANAL ALEM - AVRUPADAN İTHAL AHLAKSIZLIK VE ÖZEL SOHBET
  17 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇLİK - 2 -
  18 - SANAL ALEM – GENEL VE ÖZEL SOHBET – MSN –TELEFON VE HALVET - DÜŞÜNCESEL ZİNA
  19 - SANAL ALEM - JAPONYA
  20 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ –RUHSAL BUNALIM VE İNTİHAR
  21 - SANAL ALEM – SAVAŞCI KADIN – ÇANAKKALE – ANNELİK RUHU VE MERHAMET
  22 - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - 1 -
  23 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – ÖZ GÜVEN YİTİRİMİ
  24 - SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER
  25 - SANAL ALEM – KADIN & ERKEK DİYALOGLARI
  26 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – AGRESİF VE DEPRESİF DÖNEMLER
  27 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK - 3 -
  28 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK- MUTLULUK - NEFS TERBİYESİ
  29 - SANAL ALEM - ÜLKEMİZE VE GENÇLİĞİMİZE NE VERDİ
  30 - SANAL AŞK & EVLİLİK - PSİKOLOJİK TRAVMA - SÜNNETİ SENİYYE - İSLAMİ REALİTE *
  31 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SOSYOMETRİK TEST
  32 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI
  33 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE BOŞ VE GEREKSİZ KONUŞMAK GÜNAHMIDIR
  34 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ AMERİKANVARİ MEDYATİK GENÇLİK ÖZENTİLERİ
  35 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR
  36 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT VE SESLİ CHAT HARAM MIDIR
  37 - SANAL ALEM - BAYANLARA UYGULANAN PSİKOLOJİK BASKI
  38 - SANAL ALEM - SANAL VE REELDE ÜLKEMİZDE DEĞİŞEN DENGELER
  39 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MALAYANİLİK
  40- SANAL ALEM - SANAL ALEM VE İSLAM *
  41- SANAL ALEM - NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ
  42 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ PSİKOMETRİK TEST
  43 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SANAL TEST
  44 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - İSVEÇ SENDROMU
  45 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SEVGİ VE AŞK KARMAŞASI
  46 - SANAL ALEM - SANAL MİKROMETRİK TEST
  47 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ
  48 - SANAL ALEM - SANAL ALEMİN GÜNAH VE YALAN MEKANI BAZI SOHBET CHAT OLUŞUMLARI
  49 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE KIZ-ERKEK İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ
  50 - SANAL ALEM - SANAL ALEM GERÇEK DEĞİLDİR VE ASLA GERÇEKLERDEN BAHSEDİLEMEZ
  MİKRO SOSYOMETRİK TEST ÜNİTESİ
47 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ

SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ

Allah c.c sanal alemde islam için çalışan sitelerden
ve burada islami ulvi bir gaye için çaba gösteren kardeşlerimizden razı olsun
ve başarılarının devamını nasip eylesin inşallah
sanal alemde ve bazı sohbet chat sitelerinde bulunmakla
islam ve din yaşanabilirmi sorusuna yanıt aramak istiyoruz öncelikle şunu hatırlatmak istiyoruz
bu sanal alemde islam ve din yaşanabilir sonuçlu hükm-ü ilahiye ulaşmak
herkesin harcı ve yetkisinde değildir
bu konuda bilimsel ve dini otoritelerin görüşü geçerlidir kişisel görüşler böyle önemli islami konularda geçerli değildir ancak
bazı önemli anektodlar aktarmak istiyoruz
her insanın farklı bir iç dünyası ve şu yalan dünyadaki imtihanı
ve bu imtihan için oluşturulmuş zaman ve mekanı farklıdır
her insan aynı zamanda
aynı yerde ve aynı vesilelerle imtihan olmazlar
sanal alemde yer alan
bazı müslüman kardeşlerimiz
sanal alemde
chat ile islam ve din yaşanabilirmi sorusuna
kesinlikle" evet " diyorlar
ancak bu sav
onların kişisel görüşü olarak kalmaktadır
ve bunu kati olarak destekleyecek islami realite argümanlarını sunamıyorlar
durum böyle oluncada
islami realite bu konuda nasıl bir hüküm oluşturur
ve bu nasıl ve ne şekilde bir islam toplumunu kapsar
bunun incelenmesi gerekiyor
ve bu inceleme kapsamı
kişi veya istisnalar olamaz
genel olmalıdır
ve müstesna aslın yerini alarak kişisel menfaatler ve nefs-i emareler için
islami hüküm oluşturulamaz
islami realite her tür konuda
islami bir hüküm mutlak oluşturur çünkü
islamda tecdit kapısı açıktır
islami konulardaki hükümler zinciri islami realitede
4 ana temelin birleşimiyle
ortaya çıkar
Kuran-Sünnet-İcma ve Kıyas
bu 4 ana temeldir
ve hükm-ü ilahi bu 4 ana temelin incelenmesiyle
nihayetinde bir sonuç ortaya çıkarır ve bu müslüman camiada
deklare edilerek topluma sunulur ve bu hükm-ü ilahi
aslında bütün akl-ı selim müslümanları bağlayıcı özelliktedir sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerinde
uzun süre kalmakla
kesinlikle islam ve din yaşanıyor hükmü
çok muallakta olan bir hükümdür çünkü
sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerinin genel yapısı itibariyle istisnalar dışında
islami formasyondan geçmeden
ve alt yapısı sorgulanmadan kullanılmaya başlanmıştır
temelde oluşması risk dahilinde
20 çeşit psikolojik travma çeşidinide bünyesinde barındırmaktadır
duygusal müslümanlar dini sohbet için giriyorlar
girdikleri yerde sorular soruyorlar
ve orada bu sorular
görevli bir ilahiyatçıya sorulmuyor çünkü islam alimi statütüsünde kimseler
bu tür yerlere zaten girmiyorlar
kız erkeğe ve erkek kıza soru soruyor
karşıt cinsler olunca etkileşimler başlıyor
önce etkileşim islami fikir ve düşünce bazında
daha sonra özel konularda oluşuyor
aralarında evli olanlarda var
ve özellikle bayanlar dini sohbet eden erkeğe aşık oluyorlar yüreğinde insan sevgisi taşıyan
ve insanlara gerçeği anlatmaya
ve uyarmaya çalışan
ve sanalın tehlikelerini anlatmaya çalışanlarda bu tür ortamlardan zaten dışlanıyorlar
nefs-i emaresinin kölesi olmuş
kız-erkek sohbeti için sanal alemde olanlar var
bu müslüman kardeşlerimizde gerçekleri görmek zaten istemiyorlar
ve dini konuları kız-erkek sohbetinin devamı için kullanarak gerçeklerden kaçıyorlar
istisnai olarak çok azınlıkta bazı müslüman kardeşlerimizde var
fakat
islamı anlatmaya çalışıyorlar ancak başarılı olamıyorlar
Allahı zikirle mutmain olacak kalpler
yalancı zevklerle mutluluk elde etmeye çalışıyor
neden böyle bir kısırdöngü içinde müslümanlar kıvranmak zorunda kalıyor
bu sorunun cevabı gayet basittir müslümanlar gerçek ilimden kopmuştur
ve ilmiyle amel edenlerin hakim olduğu bir müslüman coğrafya mevcut değildir
neticede sanal alem ve bazı sohbet chat sıtelerinin
istisnalar dışında genel sistemleri ve bu sistemle idare etmeye çalışan bazı kişilerin eğitimleri
ana üretim ve dağıtım ve kullanım şekli islama uygun olmadığı için müslümanlar için sorun oluşturmaktadır
chat olgusunun asıl kaynağı
islama ait değildir
üreticisi müslümanlar değildir Batı'dır
ve müslüman için ilim batı'da üretilmiş şeyi olduğu haliyle almak
üretenin amacı için kullanmak
veya kullandığı şekli taklit değildir müslüman için ilim üretilmiş şeyi örnek alarak
islami formasyona göre yeniden üreterek kullanmaktır
ilim batı'da üretileni kullanmak değildir
batı'da üretilene benzerini o toplumun yapısına göre üretmektir ancak sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerinin alt yapısı
bu ilm-i islama terstir
bilgisayar kullanmak çağdaşlık değildir
çağdaşlık kullanılan bilgisayarı üretebilecek bilim ve teknolojiye ulaşmaktır
şerrin bize hayr olmayacak tarz ve şekliyle
kendisi için ürettiğiyle
hayra hizmet edildiği nerede görülmüştür
islam dini utopyayı değil realiteyi baz alır
müstesnayı değil aslı esas alır
ve istisnalara göre değil genele bakarak hükmünü verir
bazı kişiler sanal alemde chat yoluyla islamı yaşadıkları iddiasındadırlar
ancak bu istisnadır
ve geneli kapsamaz
kaç kişi yaşayabilir sorusunu sormak gerekir
istisnalar vardır ama genelinin yaşayamadığı apaçık görülmektedir
sanal alem ve bazı sohbet chat sıtelerı öyle bir yer haline gelmiştirki
ilk kez giren müslümanlar neyin ne olduğunu
zaten anlayamamaktadırlar kendilerini bir hengamenin bir kısırdöngünün içinde bulmaktadırlar
gerçek hayatta insanlar birbirlerini tam manasıyla tanıyamadıkları
bir devirdeyiz
sanal alemin gizemli ve puslu havasında
kimin kim olduğu zaten belli değildir
zaman içinde kişiler
nefs-i emarelerinin kölesi olabilirler
islami prensiplerinden taviz verir hale gelebilmektedirler
ve bir ağacın dallarının budandığı gibi
sanal alem ve chat bu müslüman kardeşlerimizi budamaktadır yontmaktadır
ve islami realite kuralları dışında kalmaktadırlar
çünkü bulundukları mekan
öyle giz perdesiyle örülüdürki gerçeklerden kopmaktadırlar
ancak uzun zaman sonra
acılar ve pişmanlıklar yaşayarak
ve zarar görerek kendilerinden çok şeyler kaybettiklerinin farkına varmaktadırlar
bu tür bir ortamda
eğer bir müslümanın
islami eğitim-kültür-ahlak-iman ve takva seviyesi
nefs-i emare seviyesinin altında ise
asla sanal alemde chat yoluyla islamı ve dinini yaşayarak
ayakta kalması mümkün değildir bazı müslüman kardeşlerimiz
" ben sanal alemde chat yoluyla islamı ve dinimi öğrendim " demektedirler
ancak bu hüküm o kişiyi bağlayıcı niteliktedir
tüm müslümanları bağlamaz
o islamı öğrendim diyen kardeşimizin durumu
istisnai bir durumdur
geneli kapsamaz müstesnadır
fakat aslı ifade etmez
ve genel anlamda bir hükm-ü ilahi olarak algılanamaz
ve bu kişisel yoruma görede
bütün müslümanlara
" mutlak sanal alemde chat yoluyla islam ve din yaşanmaktadır ve kesinlikle faydalıdır "
tavsiyesinde bulunulamaz
islami realite hükmünü
kişisel yorumlardan değil
Kuran-Sünnet-İcma ve Kıyastan alır " ben sanal alemde chat yoluyla islamı ve dinimi öğrendim " şeklinde hüküm ortaya atan müslüman kardeşimiz için hayr olan done
başka bir müslüman kardeşimiz için şer olabilir
ve bu kişinin yine kendi ruh haliyle ilgili olup
yine geneli kapsamamaktadır
bu dünyada yaşayan tüm müslümanlar
tek bir ruh yapısına sahipmidirki biz sanalda reformist yaklaşımla kız-erkek sohbetinin olduğu yerde islamı yaşayalım
" ben sanal alemde chat yoluyla islamı öğrendim " diyen
müslüman kardeşimiz
eğer gerçekten islamı öğrendiyse ve bunu sanal aleme borçlu olduğunu düşünüyorsa
ona soracağımız şey şudur
" sen istisnasın değerli kardeşim asıl olan sen değilsin
ve şükretki Allah c.c sana merhamet etti
ve sana islamı öğrenmen için burayı bir vesile kıldı
ancak bu sana vesile kıldığı istisnai donenin
herkes için mutlak vesile olduğu hükm-ü ilahisini
sen nereden çıkardın
ve başkalarına hangi islami realiteye göre tavsiye ediyorsun varmı Kuran-Sünnet-İcma ve Kıyas ile sabit böyle bir kesinlik hükmün sanal aleme girmeden önce
sen müslümanlıktan çok uzaktında HAŞA ! buradamı müslüman oldun değerli müslüman kardeşim
eğer burada gerçek manada
müslüman olduğunu
iddia ediyorsan
demek senin burada
alacağın dersler vardı
ve eğitimin bitti artık
senin burada işin kalmadı
Allah senin burada islamı tebliğ ile doğru yolu bulmanı sağladı
ve islama Allahın vesile kıldıkları burada seni davet etti
ve o süreç bitti
ve buradan artık çıkma vaktin geldi çıkabilirsin kardeşim
neden hala buradasın
sen alacağını fazlasıyla almışsın daha fazla kalırsan aldıklarını geri vermeye başlarsın
müslümanlarda buraya girmekle kendilerinden bir şeyler kaybederler bir şey kazanamazlar ve alacakları hiç bir şeyde olmayabilir
çünkü herkes senin gibimidir
ve senden daha bilgili ve daha önce islami bilgileri almış olanların burada kalmaları
daha önce aldıklarını geri vermekten başka
bir işe yaramayacaktır
senin alacağın bir şey vardı sen aldın
peki başkasının burada mutlaka islama kavuşacağı hükmüne nereden vardın
islami realite kaynağın nedir "
diye sorsak
bize hangi islami kaynakları gösterebilecektir
gerçekleri görme vaktimiz gelmedimi
müslüman kardeşlerim
ne zaman bırakacağız nefs-i emaremizin köleliğini
ve ne zaman Allaha döneceğiz vakti gelmedimi
vakti gelmedimi batı'nın ürettiklerini kullanmak yerine
islam için üretmek zamanı gelmedimi
Allaha sığınma ve mutluluğu chat veya başka şeylerde aramak yerine
gerçekleri görmek zamanı gelmedimi
islam dini kalplerin mutmain olduğu doneyi bize sunduğu halde onu reddetmekten vazgeçmek zamanı gelmedimi
zamanı gelmedimi artık
kız-erkek dini sohbet ederek hüsran ve günah bataklığına savrulma riski yerine
sanaldan chat'ten çıkarak
islamı reelde gerçek manasıyla yaşamak vakti gelmedimi
Allaha emanet olun
selamün aleyküm kardeşlerim

http://www.utopya34.tr.gg  
   
Facebook beğen  
 
 
Bugün 6 ziyaretçi (26 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=