http://www.utopya34.tr.gg
http://www.utopya34.tr.gg  
  ISLAMGREEN34 VİRTUAL PSYCHOLIGİCAL INTERNATIONAL ANALYSİS SYSTEMS
  ZİYARETÇİ FORMU
  İLETİŞİM FORMU
  1- SANAL ALEM - ABDULLAH BİN MUTARRİF ( r.a ) HAZRETLERİ
  2 - SANAL ALEM – SANAL AŞK
  3 - SANAL ALEM – SANAL EVLİLİK
  4 - SANAL ALEM – DİNİ FETVA VE BİLİMSEL YORUM
  5 - SANAL ALEM – TRANSPLANTATION – COMPREHENSION
  6 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZLARIN HUZURU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
  7 - SANAL ALEM VE İSLAMİ CHAT SITELERİ BİR GEREKLİLİK SONUCUMU ORTAYA ÇIKMIŞTIR
  8 - SANAL ALEMDEKİ TEHLİKELER - KİŞİYE VE TOPLUMA VERDİĞİ ZARARLAR - PSİKOLOJİK TRAVMALAR
  9 - SANAL ALEMDEN KURTULMA YOLLARI VE GERÇEĞE DÖNÜŞ
  10 - SANAL ALEM - NİYET - KADER – KÜLLİ VE CÜZZİ İRADE - DUA
  11 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – RUHSAL KİRLİLİK
  12 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – MÜCAHİDE RUHU
  13 - SANAL ALEME GİRİLMESİNİN GENEL NEDENLERİ
  14 - SANAL ALEM- AHLAKSIZLIĞIN TEMELLERİ VE EVRİMİ
  15 - SANAL ALEM - AHLAKSIZLIK TUFANI - SANALDA EVLİLİK AKİTLERİ
  16 - SANAL ALEM - AVRUPADAN İTHAL AHLAKSIZLIK VE ÖZEL SOHBET
  17 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇLİK - 2 -
  18 - SANAL ALEM – GENEL VE ÖZEL SOHBET – MSN –TELEFON VE HALVET - DÜŞÜNCESEL ZİNA
  19 - SANAL ALEM - JAPONYA
  20 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ –RUHSAL BUNALIM VE İNTİHAR
  21 - SANAL ALEM – SAVAŞCI KADIN – ÇANAKKALE – ANNELİK RUHU VE MERHAMET
  22 - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - 1 -
  23 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – ÖZ GÜVEN YİTİRİMİ
  24 - SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER
  25 - SANAL ALEM – KADIN & ERKEK DİYALOGLARI
  26 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – AGRESİF VE DEPRESİF DÖNEMLER
  27 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK - 3 -
  28 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK- MUTLULUK - NEFS TERBİYESİ
  29 - SANAL ALEM - ÜLKEMİZE VE GENÇLİĞİMİZE NE VERDİ
  30 - SANAL AŞK & EVLİLİK - PSİKOLOJİK TRAVMA - SÜNNETİ SENİYYE - İSLAMİ REALİTE *
  31 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SOSYOMETRİK TEST
  32 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI
  33 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE BOŞ VE GEREKSİZ KONUŞMAK GÜNAHMIDIR
  34 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ AMERİKANVARİ MEDYATİK GENÇLİK ÖZENTİLERİ
  35 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR
  36 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT VE SESLİ CHAT HARAM MIDIR
  37 - SANAL ALEM - BAYANLARA UYGULANAN PSİKOLOJİK BASKI
  38 - SANAL ALEM - SANAL VE REELDE ÜLKEMİZDE DEĞİŞEN DENGELER
  39 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MALAYANİLİK
  40- SANAL ALEM - SANAL ALEM VE İSLAM *
  41- SANAL ALEM - NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ
  42 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ PSİKOMETRİK TEST
  43 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SANAL TEST
  44 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - İSVEÇ SENDROMU
  45 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SEVGİ VE AŞK KARMAŞASI
  46 - SANAL ALEM - SANAL MİKROMETRİK TEST
  47 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ
  48 - SANAL ALEM - SANAL ALEMİN GÜNAH VE YALAN MEKANI BAZI SOHBET CHAT OLUŞUMLARI
  49 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE KIZ-ERKEK İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ
  50 - SANAL ALEM - SANAL ALEM GERÇEK DEĞİLDİR VE ASLA GERÇEKLERDEN BAHSEDİLEMEZ
  MİKRO SOSYOMETRİK TEST ÜNİTESİ
43 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SANAL TEST

43 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SANAL TEST

Aşağıda 5 konuluk bir test  mevcuttur
lütfen önce konuyu okuyunuz 
ve şıklardan sizin fikir ve düşüncenize göre
en uygun olanı işaretleyiniz

1- konu : Sizce " sohbet " deyiminin literatürdeki 
ve Bazı Sohbet Chat kanallarındaki anlamı nedir 
ve bazı Sohbet Chat kanallarındaki yazışma tarzı
sizin düşüncenize göre
Dinimize ve Toplumsal ahlak yapımıza uygunmudur

A- Edebi anlamda veya literatürde 
sohbetin anlamı şudur
Herhangi bir fikir veya düşünceyi
veya  konuyu  yazarın karşısında biri varmış gibi 
günlük, sıradan ve rahat bir dille anlattığı 
fikir yazılarıdır.
Herhangi bir kanıt kaygısı yoktur.
Yazının çerçevesini yazıyı yazanın fikirleri oluşturur.
Bu yönüyle edebiyatta fıkra türüne çok benzerler.
Dilindeki sadelik ve rahatlık yönünden de
edebiyatta denemeyi andıran söyleşiler
daha uzun soluklu yazılardır. 
Söyleşiler bazen röportaj ile de karıştırılırlar. 
Ancak aralarında çok temel bir fark vardır.
Söyleşiler tek kişilik yazılardır. 
Oysa röportaj, bir uzmana 
ve bir de, röportajı yapacak kişiye ihtiyaç duyar.
sanal alemde ise sohbet buna yakın tarzda olmalıdır
herhangi bir fikir ve düşünceyi açıklamak 
ve karşıdakininde bu konudaki fikir ve düşüncelerini alarak 
zihinsel gelişime katkıda bulunmaktır
fakat sohbet chat sitelerinde 
bu tür bir yaklaşım ender görüldüğü için 
ve istisnalar dışında bazı sohbet chat kanalları 
bazı erkekler tarafından 
bazı bayanlarla dalga geçilen bir mekan olarak 
kullanıldığından dolayı 
ne dinimizce nede toplumsal ahlakımızca 
uygun statüde değildir

B - Literatürdeki anlamını bilmiyorum
ama Sanal Alemde 
ve bazı Sohbet Chat sitelerinde kızlarla dalga geçmek 
ve eğlenmek için yapılan yazışmalardır 
dinimizce ve toplumsal ahlakımızca 
durum nedir bunu bilmiyorum 
ve bazı Sohbet Chat sitelerinde bunun anlamını bilerek
yazışanlara rastlamak zordur istisnalar hariç

C - Literatürdeki anlamını bilmiyorum 
zaten literatürdeki anlamı ile ilgilenildiğini sanmıyorum 
böyle konularla ilgilenen kültürlü kişilerin 
pek fazla bazı Sohbet Chat sitelerine girdiklerini
ben görmedim 
Sanal Alem ve bazı Sohbet Chat siteleri istisnalar dışında 
genel olarak kültürsüz kişilerin tercih ettikleri 
bir fikir ve düşünce paylaşım mekanizmasıdır

D - literatürdeki anlamı beni hiç ilgilendirmiyor 
ve dinimizce veya toplumsal ahlakımızca
uygun olup olmadığıda beni pek ilgilendirmiyor 
zaten o kadar dinine ahlakına düşkün olan biri 
bazı sohbet chat sitelerine girmez onun yerine İslami Portal
islami Wikipedia-islami İnternet Ansiklopedisi 
veya ciddi yazılar yazılan İslami Forum veya Web Sitelerine girer 
veya kitap okuyarak kendi fikir ve düşüncelerini geliştirir
fakat bazı Sohbet Chat sitelerinde
çok farklı kişilikte insanlarda olabiliyor   
Dinimize ve Ahlakımıza uygunluğu aslında yazışılan kişilere 
veya bulunulan ortamın seyrine göre değişir 
sanıyorum beni sohbetin gerçek anlamı ilgilendirmiyor 
ben bilgi ve kültürümü geliştirmek için sohbet etmiyorum 
maksat hoş zaman geçirmek ve şakalaşmaktır

E - literatürdeki anlamını bilmiyorum 
zaten Sanal Alem yada bazı Sohbet Chat sitelerinde 
kültürel sanatsal konulardan bahsedildiğini pek görmedim
Dini veya Ahlaki açıdan uygun olabilir 
ama bunun için gerçekten bu konunun uzmanları tarafından hazırlanmış bir islami Formasyon gerekmektedir 
ve sıtenın genel yapısı buna göre şekillendirilmelidir
fakat ülkemizde Sanal Alem ve bazı Sohbet Chat sitelerinin 
alt yapısını geliştirip değiştirecek
bilimsel ve teknolojik alt yapı mevcut olmadığından dolayı 
bu şekliyle kullanılması zorunluluktur 
 fakat Toplumsal Ahlakımıza ve Dinimize göre 
bu şekliyle kullanmak sanırım yanlıştır  

2 - Konu : Sanal alem ve bazı Sohbet Chat kanallarında
Bayanlarla ahlaksızca yazışılmasının altında yatan
gerçekler nelerdir

A - Bazı erkeklerin gerçek yaşamlarında 
kesinlikle bazı Sohbet Chat sitelerindeki gibi
Bayanlarla konuşmaları mümkün olmadığından dolayı 
ve Sanal Alemde birebir temas olmadığından dolayı 
ortamdaki rahatlık onlara bu yönde hareket etmelerini sağlamaktadır
istisnalar vardır 
ancak istisnalar geneli ifade etmemektedir
ve olumsuz alışkanlıklar devam etmekte olup 
genel kaide şer olarak devam etmektedir

B - Bazı erkeklerin ahlaksız oluşu sadece sanal alemle 
sınırlı birşey değildir genel olarak gerçek yaşamdada 
toplum yapımızdada ahlaki çöküşün neticeside
ülkemizin erkeklerinde büyük bir manevi çöküş 
ve ahlaksızlık görülmektedir 
Sanal Alem sadece bunun bir küçük uzantısı veya 
farklı bir varyasyonel yansımasıdır 

C - Bazı erkeklerin gerçek yaşamlarında elde edemedikleri her türlü fantaziyi sanal alemde gerçekleştirmeye çalışmalarından ötürüdür

 D - Bazı erkeklerin bu şekle gelmelerinin asıl sebebi 
Sanal Alem ve Sohbet Chat teknolojisinin 
bize Batıdan gelen bir lüks oluşu ve Batıdan gelen her lüksün incelenmeden araştırılmadan bünyemize alınmasının sonucudur
 ve zaten Batıdan bizler bilim ve kültür yerine 
sürekli Batının Ahlaksızlığını almışızdır

E -  Sanal Alem ve Sohbet Chat sitelerindeki bazı erkeklerin 
Bayanlarla ahlaksızca yazışmalarının temelinde 
aslında yıllardır süregelen Kadına değer verilmeyişinin
gerçek toplumsal boyuttan Sanal boyuta taşınmasıdır  


3 - Konu : Bazı Sohbet Chat sitelerinde Bazı erkekler 
Bayanlarla sohbet ederken zihinlerinde Bayanları
nasıl şekillendirmektedir 
ve bu Bayanları nasıl veya hangi yönde etkilemektedir 

A - Bu sanırım kişiden kişiye göre değişir 
ancak bayanlar kesinlikle yazılanları doğru ve gerçek olarak kabul ederek karşısındakini yazılarına göre değerlendirirler halbuki yazılanlarla gerçek düşünce ve fikirlerin ve karşılarındaki yazıştıkları erkeklerin istisnalar dışında 
gerçeklerle  zerre kadar ilgisi ve alakası yoktur
ve bazı bayanlar bazı erkeklere lüzumsuz yere
" ben onu tanıyorum " gibi saçma sapan bir iddia ile
güvenmektedirler
bu yüzden sanal alemden kötü yönde etkilenen ve
her zaman aldatılan taraf bayanlar olmaktadır

B- Bazı erkekler karşıdaki Bayan için hayalinde 
kız kardeşinin profilini çizmektedir  
veya Ablasının profilini çizmektedir 
bazılarının ise ne zaman nasıl bir profil çizdiğini 
tahmin etmek gerçekten güçtür
bayanlar bu kardeşlik duygusundan iyi yönde etkilenirler

C - Bu sanırım niyet-cüzzi irade-kader üçgenine göre şekillenmektedir iyi yöndede kötü yöndede etkileşim mevcut olabilir

D - İstisnalar dışında bazı erkekler sanırım hayallerinde 
Fotomodel veya Manken bir Bayanın profilini çizmektelerdir 
bazı bayanlar ise kendilerine bu yönde bir iltifat geldiğinde memnun olurlar 
bu onların doğalarında vardır

E - Bazıları ise profil çizmekten çok dalga geçmeyi tercih ederler ancak bayanlar 
ahlaksızda olsa dalgada geçse espritüel erkeklerden hoşlandıklarından ilk etapta iyi yönde etkilendiklerini sanırlar ama belirli bir süre sonra mutlak sonları hüsrandır

4 - Konu : Bazı Bayanların sanal alemde zarar görmelerinin 
sebebi sizce nedir

A - Bazı  Bayanların Sanal Alemin zararlarını anlatan veya dinimize ahlakımıza uygun olmadığını anlatan
 bu konuda yazılmış Bilimsel ve Dini kaynakları
 yeterince incelememeleri
 ve  daha önceden yaşanmış tecrübelerden ders almamaları 
ve " bana birşey olmaz " diyerek 
Sanal Alem veya bazı Sohbet Chat kanallarında 
kalmakta direnmeleri ahlaksız bir erkekle yazışarak samimi olduklarında başka birisinin 
o yazıştığı erkeğin ahlaksızlığını kanıtlamaya çalıştığında inatla ahlaksız erkeği savunarak ve ona şüphesiz güvenerek gerçekleri görmemekte direnerek ahlaklı insanları dışlayarak ahlaksızlığı normal görmeye başlamalarındandır aslında bayanların karşısında yazıştıkları erkekleri kesinlikle gerçek manada tanımadıkları ve gerçek manada tanımalarının sanal alemde mümkün olmadığını kabul etmemeleri asıl zarar görmelerinin ana sebebidir
 
B - Kendilerine bu konuda nasihat veren 
büyüklerini dinlememeleri 
ve sanal alemde bazı iyi niyetli bayanların veya iyi niyetli erkeklerin
bu konudaki defalarca yaptıkları ciddi tarzdaki
uyarılarından sıkılarak 
genel olarak espri yapan ve dalga geçen erkeklerle yazışmaya devam ederek eğlenmeye çalışmalarıdır

C - Sanal Alemde ciddi yazışan veya ahlaki konulardan bahseden
 bazı erkekleri bayanlar " Sen islam kanalına gitsene " diyerek dışlayarak genel olarak ahlaksız erkek tiplerinin  iltifatlarından ve anlamsız gereksiz boş ve faydasız yazılarından hoşlanmalarıdır

D - Sanal Alemde dini veya ahlaki konular yazanları
 samimi bulmayarak kendileriyle ahlaksızda olsalar her kelimeyi düşüncesizce içinden geldiği gibi yazanların daha dürüst ve samimi olduklarına inanmalarıdır ve elbette bu tür sohbetlerin sonucuda ahlaksızlığın had safhaya çıkması gayet doğaldır

E - Duygusal davranmaları ve bazı erkeklere sürekli merhametli davranarak  onların her türlü fikir ve düşüncelerini saygıyla karşılamalarıdır 
 
5 - Konu : Bazı Erkeklerin sanal alemde
yalan konuşmalarının
ve dürüst davranmamalarının sebebi sizce nedir 
  
A - Genel olarak istisnalar dışında bazı Bayanlar 
hoşca vakit geçirmek için sanal aleme girdiklerinden 
ve Bayanlara yalanda olsa iltifat ederek şakalaşan
ve espri yapan erkeklerden ve yaşları genç olan
 bekar erkeklerden hoşlandıklarından
o tür erkeklerle yazışmayı tercih ederler
 ve kesinlikle dürüst davranarak 
" Ben Erkeğim 43 yaşındayım evliyim iki çocuğum var
 ve buraya Sanal Alemin zararlarını 
ve İslami fikir ve düşüncelerimi açıklamaya geldim " 
diyen ve karşısındaki bayanı 
kız kardeşi yerine koyarak 
uyarmaya çalışan 
korumaya çalışan bazı erkeklerle yazışmayı tercih etmediklerinden 
bu yüzdende bazı bayanların karşısında yazışmaya devam etmek ve yardımcı 
olmak isteyen
bazı erkeklerin  yazışmaya devam etmeleri için
 mecbur yalan konuşmak zorunda kalmalarındandır 
bu yüzden erkekler bekar ve yaşını 20 
veya bayanın yaşına yakın bir rakkamla  ifade etmektedirler 
ve doğrulukla değil yalan ile başlayan sohbetin 
elbette zaten yalan ile devam etmeside bayanın bu yanlış tercihi yüzünden
 bir zorunluluk haline gelmektedir ve elbette her zamanki gibi zarar görenler yine bayanlar olmaktadır

B - Bazı Bayanların fikir ve düşünce alışverişi için
 yapılacak sohbetten ziyade yaş iş isim gibi konularda
 titiz davranmaları yüzünden bazı erkekler
kendilerini onlara beğendirmek için yalan konuşmaktadırlar

C - Bazı erkekler gerçek yaşamlarındada dürüst kişiler olmadıklarından sanal alemdede kendi kişiliklerini ortaya koyarlar ve dürüst olamazlar 

D - Erkeklerin bazıları zaten Sanal Alemi yalanların oluşturduğu bir mekan olarak gördüklerinden yalan yazılar yazmayı bir alışkanlık ve  gelenek haline getirmişlerdir 

E - Bazı erkekler Sanal Alemi bayanlarla dalga geçmek için oluşturulmuş bir mekan olarak gördüklerinden 
kesinlikle yalan yazılması gerektiğini
 ve doğruluğun Sanal Alemde asla bir işe yaramayacağını 
ve dürüst olanların Sanal Alemde yerinin olamayacağını ve dürüst olanların sanal alemde zarar gördüklerini bildiklerinden 
asla dürüst olmamaktadırlar
 

http://www.utopya34.tr.gg  
   
Facebook beğen  
 
 
Bugün 6 ziyaretçi (39 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=