http://www.utopya34.tr.gg
http://www.utopya34.tr.gg  
  ISLAMGREEN34 VİRTUAL PSYCHOLIGİCAL INTERNATIONAL ANALYSİS SYSTEMS
  ZİYARETÇİ FORMU
  İLETİŞİM FORMU
  1- SANAL ALEM - ABDULLAH BİN MUTARRİF ( r.a ) HAZRETLERİ
  2 - SANAL ALEM – SANAL AŞK
  3 - SANAL ALEM – SANAL EVLİLİK
  4 - SANAL ALEM – DİNİ FETVA VE BİLİMSEL YORUM
  5 - SANAL ALEM – TRANSPLANTATION – COMPREHENSION
  6 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZLARIN HUZURU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
  7 - SANAL ALEM VE İSLAMİ CHAT SITELERİ BİR GEREKLİLİK SONUCUMU ORTAYA ÇIKMIŞTIR
  8 - SANAL ALEMDEKİ TEHLİKELER - KİŞİYE VE TOPLUMA VERDİĞİ ZARARLAR - PSİKOLOJİK TRAVMALAR
  9 - SANAL ALEMDEN KURTULMA YOLLARI VE GERÇEĞE DÖNÜŞ
  10 - SANAL ALEM - NİYET - KADER – KÜLLİ VE CÜZZİ İRADE - DUA
  11 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – RUHSAL KİRLİLİK
  12 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – MÜCAHİDE RUHU
  13 - SANAL ALEME GİRİLMESİNİN GENEL NEDENLERİ
  14 - SANAL ALEM- AHLAKSIZLIĞIN TEMELLERİ VE EVRİMİ
  15 - SANAL ALEM - AHLAKSIZLIK TUFANI - SANALDA EVLİLİK AKİTLERİ
  16 - SANAL ALEM - AVRUPADAN İTHAL AHLAKSIZLIK VE ÖZEL SOHBET
  17 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇLİK - 2 -
  18 - SANAL ALEM – GENEL VE ÖZEL SOHBET – MSN –TELEFON VE HALVET - DÜŞÜNCESEL ZİNA
  19 - SANAL ALEM - JAPONYA
  20 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ –RUHSAL BUNALIM VE İNTİHAR
  21 - SANAL ALEM – SAVAŞCI KADIN – ÇANAKKALE – ANNELİK RUHU VE MERHAMET
  22 - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - 1 -
  23 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – ÖZ GÜVEN YİTİRİMİ
  24 - SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER
  25 - SANAL ALEM – KADIN & ERKEK DİYALOGLARI
  26 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – AGRESİF VE DEPRESİF DÖNEMLER
  27 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK - 3 -
  28 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK- MUTLULUK - NEFS TERBİYESİ
  29 - SANAL ALEM - ÜLKEMİZE VE GENÇLİĞİMİZE NE VERDİ
  30 - SANAL AŞK & EVLİLİK - PSİKOLOJİK TRAVMA - SÜNNETİ SENİYYE - İSLAMİ REALİTE *
  31 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SOSYOMETRİK TEST
  32 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI
  33 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE BOŞ VE GEREKSİZ KONUŞMAK GÜNAHMIDIR
  34 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ AMERİKANVARİ MEDYATİK GENÇLİK ÖZENTİLERİ
  35 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR
  36 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT VE SESLİ CHAT HARAM MIDIR
  37 - SANAL ALEM - BAYANLARA UYGULANAN PSİKOLOJİK BASKI
  38 - SANAL ALEM - SANAL VE REELDE ÜLKEMİZDE DEĞİŞEN DENGELER
  39 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MALAYANİLİK
  40- SANAL ALEM - SANAL ALEM VE İSLAM *
  41- SANAL ALEM - NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ
  42 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ PSİKOMETRİK TEST
  43 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SANAL TEST
  44 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - İSVEÇ SENDROMU
  45 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SEVGİ VE AŞK KARMAŞASI
  46 - SANAL ALEM - SANAL MİKROMETRİK TEST
  47 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ
  48 - SANAL ALEM - SANAL ALEMİN GÜNAH VE YALAN MEKANI BAZI SOHBET CHAT OLUŞUMLARI
  49 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE KIZ-ERKEK İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ
  50 - SANAL ALEM - SANAL ALEM GERÇEK DEĞİLDİR VE ASLA GERÇEKLERDEN BAHSEDİLEMEZ
  MİKRO SOSYOMETRİK TEST ÜNİTESİ
1- SANAL ALEM - ABDULLAH BİN MUTARRİF ( r.a ) HAZRETLERİ

SANAL ALEM  -  ABDULLAH    BİN   MUTARRİF ( r.a  )    HAZRETLERİ 


Sanal  alemde istisnalar hariç bazı Müslüman Erkeklerin özellikle Müslüman Genç kızlarla,boş ve lüzumsuz konuştukları görülmektedir.


Bazı Müslüman erkeklerin,Müslüman Genç Kızlarla konuşurken,argo kelimeler kullandıkları ,amacın İslamı tebliğ dışına çıktığı görülmektedir.


Bazı Müslüman erkeklerin  yaptığı bu türden İslami Realite dışındaki sohbetin

İslami Sohbet çerçevesinde olmadığı görülmektedir. 


Abdullah Bin Mutarrif ( r.a ) Hazretlerinin aşağıdaki sözü sanırım bu konuda bir açılım oluşturacak niteliktedir.  
 


Abdullah Bin Mutarrif ( r.a )Hazretleri çok mübarek bir zattır,tabiindendir kendileri.
 


Ebu Hureyre ( r.a ) Hazretlerinin talebesidir,Ebu Hureyre ( r.a ) ise sahabedendir.
 


Abdullah Bin Mutarrif ( r.a ) şöyle bir söz söylemiştir,yazılan ve çizilenlerle ilgilidir.
 


[ Kıyamet günü bazıları diyecekler ki,keşke kalemlerimiz ateş olsaydı da,tutamasaydık.
 


Lüzumsuz ve günah ileten şeyler yazamasaydık,diyecekler ] diyor,mübarek zat.

 


Sanal alem,sesli-görüntülü veya sadece yazılı sohbet,chat şeklinde bir hayal alemidir.
 


Gerçek dünya ile ilişkisi yoktur,yaşananlarında gerçek olup olmadığı sorgulanmalıdır.
 


Sanal alemi,gerçeklere taşımak,insanların psikolojik yapısına çok fazla zarar vermektedir.
 


Yazılacak her satırdan hesaba çekileceğimizi unutmamalıyız,Allah her şeyi gören ve bilendir.
 


Hiçbir şey Allah’a gizli değildir,sonuçta her sözün ve cümlenin sevabı ve günahı olacaktır.

 


Eğer bir erkek,islami eğitim-kültür-ahlak ve iman derecesinde belirli bir merhaleye gelmişse.


Bir bayan ile chat yapmaya başlamadan önce,özellikle kendini ve ilminin seviyesini iyi bilmelidir.
 


Halis bir niyet ile,imani bir çizginin içinde kalarak,bayan ile chat yapmayı amaç edinmelidir.
 


Evliya değildir,fakat,dinsel-ahlaki,bilimsel-kültürel realite sınırlarını iyi bilmelidir,aşmamalıdır.
 


Karşısındaki bayanı kırmadan,otokontrol sistemiyle,belirli bir ölçü-seviye içinde uyarmalıdır.

 


Kişilik haklarına zarar vermeden,üzmeden,nefsi-i emare ve şeytani tuzaklardan,onu,korumalıdır.
 


Bayanın kul hakkını çiğnememeye dikkat etmelidir,ona,faydalı ve kalıcı bilgiler vermelidir.
 


Bu kurallara uymalıdır,Bayan’ın psikolojik ve uzun vadede biyolojik yapısına zarar vermemelidir.
 


Aksi takdirde,Allah,bu Bayan’a verdiği her türlü zarardan dolayı,o erkeği cezalandıracaktır.


Abdullah bin Mutarrif ( r.a ) Hazretlerinin sözü ile yazılı chat arasında,bu tür bir bağ kurulabilir.

 


Bazı bayanlar,ram aldıkça yükselir,fakat,hakim oldukça alçalabilir,islami kültür çok önemlidir.
 


Bayanlar genel olarak kırılgan,nazik ve alıngan,ince ruhlu ve,duygusaldır,Allah böyle yaratmıştır.


Onları uyarırken incitmemek,kırmamak,psikolojik yapılarına zarar vermeden uyarmak gerekir.
 


Sizlere Diyanet takvimi 33.sahife-31 Ocak 2008’de yer bir örnek uyarma metni yazıyoruz.
 


Hz.Hasan (r.a) ve Hz.Hüseyin (r.a) daha henüz çocuktular,bir pınarın başında arkadaşlarıyla.
 


Oynuyorlardı,baktılar ki,yaşlı bir adam pınardan abdest alıyor,fakat,yaşlı adamın aldığı adbest.

 


Yanlıştı,yaşlı adama,doğru abdest alma şeklini öğretme gereği duydular,fakat,ihtiyar adamı.
 


Utandırmak istemiyorlardı,hem yapılan hatayı düzeltmek,hem de bu işi yaparken.
 


Hata sahibi yaşlı adamı incitmemek gerekiyordu,iyice düşündüler,şöyle karar verdiler.
 


Kendi problemleriymiş gibi davranacaklardı,Hz.Hasan (r.a) ihtiyar adama dedi ki.
 


[ Amca bakar mısın,kardeşim bana”sen yanlış abdest alıyorsun”diyor,her ikimiz senin önünde.
 


Bir abdest alalım,bakalım hangimizin aldığı abdest hatasız oluyor ] dedi,Yaşlı adam dedi ki.
 


[ Peki yavrularım,abdest alında göreyim ] dedi,ikisi de ihtiyar adamın önünde abdest aldılar.
 


İkisinin de aldığı abdest hatasızdı,doğruydu,yaşlı adam,onların aldığı abdesti izledi şöyle dedi.
 


[ Çocuklar,sizin ikinizin de aldığı abdest doğrudur,hatalı olan benim benim aldığım abdestim dir.
 


İnceliğinize,kibarlığınıza ve nezaketinize hayran oldum,Allah ikinizden de razı olsun ] dedi.


Günümüzün bazı Müslüman erkekleri  ise ,genel olarak, istisnalar dışında,Sanal Aleme girdiklerinde,kaba kültürsüz,ahlak seviyesi düşük,nezaketle uyarmayı da bilmeyen bir kişilik yapısıyla yazışmaktadırlar.


Sanal Alemin,sanki her şeyin yazılabileceği ve bunun bir hak olduğunu sandıkları,sanki hesabının sorulamayacağı bir yer olarak görmektedirler.


Allah c.c herşeyi gören ve bilendir ve er yada geç her işlenen fiilin hesabını mutlak soracaktır.
Sanal alemde ve sohbet chat kanallarını içinde gerçekten islamı tebliğ etmek için kurulmuş ve işleyen çok kaliteli islami sitelerimiz mevcuttur.
Bu islami sitelerimizde gerçekten islamı anlatmaya çalışan müslüman kardeşlerimiz vardır,Allah c.c onlardan razı olsun ve başarılarının devamının nasip etsin inşallah. 
http://www.utopya34.tr.gg  
   
Facebook beğen  
 
 
Bugün 6 ziyaretçi (59 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=