http://www.utopya34.tr.gg
http://www.utopya34.tr.gg  
  ISLAMGREEN34 VİRTUAL PSYCHOLIGİCAL INTERNATIONAL ANALYSİS SYSTEMS
  ZİYARETÇİ FORMU
  İLETİŞİM FORMU
  1- SANAL ALEM - ABDULLAH BİN MUTARRİF ( r.a ) HAZRETLERİ
  2 - SANAL ALEM – SANAL AŞK
  3 - SANAL ALEM – SANAL EVLİLİK
  4 - SANAL ALEM – DİNİ FETVA VE BİLİMSEL YORUM
  5 - SANAL ALEM – TRANSPLANTATION – COMPREHENSION
  6 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZLARIN HUZURU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
  7 - SANAL ALEM VE İSLAMİ CHAT SITELERİ BİR GEREKLİLİK SONUCUMU ORTAYA ÇIKMIŞTIR
  8 - SANAL ALEMDEKİ TEHLİKELER - KİŞİYE VE TOPLUMA VERDİĞİ ZARARLAR - PSİKOLOJİK TRAVMALAR
  9 - SANAL ALEMDEN KURTULMA YOLLARI VE GERÇEĞE DÖNÜŞ
  10 - SANAL ALEM - NİYET - KADER – KÜLLİ VE CÜZZİ İRADE - DUA
  11 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – RUHSAL KİRLİLİK
  12 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – MÜCAHİDE RUHU
  13 - SANAL ALEME GİRİLMESİNİN GENEL NEDENLERİ
  14 - SANAL ALEM- AHLAKSIZLIĞIN TEMELLERİ VE EVRİMİ
  15 - SANAL ALEM - AHLAKSIZLIK TUFANI - SANALDA EVLİLİK AKİTLERİ
  16 - SANAL ALEM - AVRUPADAN İTHAL AHLAKSIZLIK VE ÖZEL SOHBET
  17 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇLİK - 2 -
  18 - SANAL ALEM – GENEL VE ÖZEL SOHBET – MSN –TELEFON VE HALVET - DÜŞÜNCESEL ZİNA
  19 - SANAL ALEM - JAPONYA
  20 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ –RUHSAL BUNALIM VE İNTİHAR
  21 - SANAL ALEM – SAVAŞCI KADIN – ÇANAKKALE – ANNELİK RUHU VE MERHAMET
  22 - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - 1 -
  23 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – ÖZ GÜVEN YİTİRİMİ
  24 - SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER
  25 - SANAL ALEM – KADIN & ERKEK DİYALOGLARI
  26 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – AGRESİF VE DEPRESİF DÖNEMLER
  27 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK - 3 -
  28 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK- MUTLULUK - NEFS TERBİYESİ
  29 - SANAL ALEM - ÜLKEMİZE VE GENÇLİĞİMİZE NE VERDİ
  30 - SANAL AŞK & EVLİLİK - PSİKOLOJİK TRAVMA - SÜNNETİ SENİYYE - İSLAMİ REALİTE *
  31 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SOSYOMETRİK TEST
  32 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI
  33 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE BOŞ VE GEREKSİZ KONUŞMAK GÜNAHMIDIR
  34 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ AMERİKANVARİ MEDYATİK GENÇLİK ÖZENTİLERİ
  35 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR
  36 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT VE SESLİ CHAT HARAM MIDIR
  37 - SANAL ALEM - BAYANLARA UYGULANAN PSİKOLOJİK BASKI
  38 - SANAL ALEM - SANAL VE REELDE ÜLKEMİZDE DEĞİŞEN DENGELER
  39 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MALAYANİLİK
  40- SANAL ALEM - SANAL ALEM VE İSLAM *
  41- SANAL ALEM - NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ
  42 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ PSİKOMETRİK TEST
  43 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SANAL TEST
  44 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - İSVEÇ SENDROMU
  45 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SEVGİ VE AŞK KARMAŞASI
  46 - SANAL ALEM - SANAL MİKROMETRİK TEST
  47 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ
  48 - SANAL ALEM - SANAL ALEMİN GÜNAH VE YALAN MEKANI BAZI SOHBET CHAT OLUŞUMLARI
  49 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE KIZ-ERKEK İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ
  50 - SANAL ALEM - SANAL ALEM GERÇEK DEĞİLDİR VE ASLA GERÇEKLERDEN BAHSEDİLEMEZ
  MİKRO SOSYOMETRİK TEST ÜNİTESİ
32 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI

SANAL ALEM - SANALDAKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI

Sanal alemde gerçekten islamı savunan sıtelerden
ve buradaki görevlilerden Allah c.c razı olsun
ve başarılarının devamını nasip eylesin 

Sanal alemde gerçekten islamı savunan
erkek ve bayan kardeşlerimizdende Allah c.c razı olsun


Sanal alemdeki erkeklerin bayanlara bakış açısının istisnalar dışında
İslami Realiteye uygun olmadığı forum ve anketler ile
izlenimlerden çıkan genel bir kanıdır. 
Sanal alemdeki Erkek User sayısı %65 Bayan User sayısı %35 gibi
yaklaşık bir rakkama tekabül etmekte olduğu incelenen
ve anket raporlarının sunulduğu forum sitelerinden ve izlenimlerden
elde edilen genel bir kanıdır.
Sanal alemde çoğunluğu oluşturan ve reel toplum dinamiğinde
söz sahibi olan Erkek Userlerin islami eğitim-kültür-ahlak ve iman
seviyelerini kendi nefs-i emarelerinin üstünde tutmada başarılarının
istisnalar dışında ancak %20 lerde kaldığı da
yine aynı tür izlenimlerden elde edilen genel bir kanıdır.
Bayan userlerin ilk sanal kavramıyla tanıştıklarında % 80 oranında
mevcut olan Sanal Alemde İslami Realiteyi korumaki çabalarının
aşağılara inmeye başlamasının sebeplerinden biriside
aslında Erkek Userlerin Bayan userlere bakış açılarından
ve bu yolla Bayan userleri etkileyerek psikolojik yapılarını
bozmalarından kaynaklandığı genel bir izlenimdir.
Çünkü bizim toplum yaşamımızda Reel yaşamda söz sahibi
olan Erkeklerdir ve Sanal alemde de çoğunluğu Erkekler
oluşturmaktadırlar
ve Erkek Userlerin Sanal Alemde İslami Realiteyi korumadaki
başarısızlığının faturasını ise reel yaşamdaki gibi Sanal alemdede
yine Bayanlar psilokolojik zarara uğrayan taraf olarak
ödemektedirler.


Sanal Aleme çok çeşitli sebeplerle giren Erkek Userlerin

Genel olarak Bayanlara bakış açısı istisnalar dışında

Bazı yönlerden benzerlikler arzetmektedir

Sanal Aleme giren Erkeklerin istisnalar dışında

Genel olarak Geleneksel Türk Toplum yapısı karakteristiklerini

ve genel özelliklerini Sanal  Alemede yansıttıkları görülmektedir

Bayanlar için düşündükleri ilk başta " Saçı uzun Aklı Kısa " felsefesidir

Bu felsefe ne insanlığa ne ahlaka nede islamiyete yakışmamaktadır 

Bazı erkekler Bayanların akıl hocalarına ihtiyacı olduğunu düşünmektedirler

Bayanların Erkeklerin istedikleri şekilde eğilip bükülmeleri 

Hem fiziki olarak hemde psikolojik olarak

Erkeklerin istedikleri şekile getirilmeleri gereken

bir varlık olarak algıladıkları gözlemlenmektedir


Bu görüş ve fikirde hem saçma hemde yine insanlık ve islam ile bağlantısı yoktur

Erkeklerin geneli Bayanların her türlü fikir ve düşüncelerinin

Doğru olarak algılanabilmesi için Erkeklerin düşüncelerini kabul ederek

Erkeklerin düşüncelerini kabul eden bayanın düşüncesinin  bu şekilde

Doğru ve gerçek olabileceğini düşünmektedirler

Sanal Alemdeki Erkeklerin Bayanlarla yaptıkları kısırdögü tartışmaların

altında yatan bu gerçek aslında ne İnsaniyete nede İslama sığmamaktadır

Erkeklerin Bayanlar  hakkındaki en başta gelen düşüncesi ise

Bayanların bir karşıt cins olarak Algılanmaları ve onlardan farklı şekilde

yararlanmaya çalışılması gerektiği fikir ve düşüncesidir
 
Bayanlara sürekli cinsellik içerikli mesajlar gönderilmektedir 

Cinsellik sadece insana has bir kavram değildir
 
Hayvanlarında iç güdüsel olarak cinselliğe meyli vardır 

Sohbet kanalına bayan nickiyle giren bir bayana
 
sanki vahşi hayvanlar gibi dört koldan saldırılmaktadır 

bunun altında yatan gerçek ise

islami eğitim-ahlak-kültür ve iman seviyesinin düşüklüğüdür
 
ve bu şekilde giderse toplum olarak bunun sancılarını  herkes
hissedecektir 

Erkeklerin bu tavrı yine ne insanlığa nede islama sığmamaktadır 

Dolayısıyla Bayanlarında Erkekleri gibi aynı Atom moleküllerinden

Allah c.c tarafından yaratılmış bir insan olduğu kesinlikle göz ardı edilmektedir

Bayanlarında farklı fikir ve düşüncelerinin olabileceği ve erkeklerle 

Her konuda aynı şekilde düşünmesi gerekmeyeceği göz ardı edilmektedir

Hayata bakış açılarının erkeklerden çok daha farklı olduğu

ve bunun yaratılış Fıtratı gereği farklı boyutta olması gerektiği kabul edilmemektedir

Erkeğin fikir ve düşüncesi mantıksız ve islama uygun değilse 

hiç bir bayanın bu erkeğin fikir veya düşüncesini kabul etme zorunluluğu yoktur

Ortaya sürülen ve bayanlara ithaf edilen herhangi bir konudaki fikir veya düşüncenin

kabul edilip edilmemesine karar verecek olanda erkek değil bayandır 

Bayanlar herhangi bir konuda erkeklerden daha akıllı,mantıklı düşünebilir

ve düşüncesini ortaya sürebilir

O takdirde kabul edilmesi gereken bayanın ortaya sürdüğü fikir ve düşüncedir

Bazı Erkekler bu konuda Kuran-ı kerim ve Peygamberimizi örnek göstermektedirler 

fakat  istisnalar dışında erkekler 

Peygamberimiz Hz.Muhammed s.a.v sünnetine göre hareket 

etmemektedirler 

Erkeklerin bayanlardan ne derecede takva seviyesinin

yüksek olup olmadığına da onu yaratan Rabbimiz karar verir 

takva derecesini de Allah c.c bilir bunu tesbit makamı yazıştığı erkek değildir 
 

Peygamberimiz Hz.Muhammed s.a.v hayatı boyunca hiç bir zaman

boş gereksiz anlamsız ve değersiz kelimelerle cümle kurmamış

Hiç bir zaman Peygamberimiz Hz.Muhammed s.a.v hiç kimseyle

gereksiz lüzumsuz ve boş yere konuşmamıştır

Peygamberimiz Hz.Muhammed s.a.v  Hiç bir bayana da cinsel obje gözüyle bakmamıştır 

Erkekler Fiziksel yönden bayanlardan üstün olabilirler

fakat bu  Fikir ve düşünce yönünden veya takva yönünden

erkeklerin bayanlardan üstün oldukları anlamına gelmez

Sanal Alemde genel olarak istisnalar dışında görülen en başta gelen unsur

Erkeklerin  genel olarak istisnalar dışında Sanal Alemde dürüst olmamaları

ve sürekli yalan konuşmalarıdır ve lüzumsuz  boş gereksiz anlamsız

ve zerre kadar değeri olmayan şeylerden bahsederek zamanlarını boşa geçirmeleridir

Bu boş zamanlarını geçirirkende kendilerine bayanları ortak etmeleri

ve böylelikle onların kul haklarını çiğnemeleridir ve Allah c.c bunun için

mutlak hesap gününde erkeklerin bu boş ve gereksiz konuşmalarının hesabını

ve bayanlarla geçirdikleri her saatin hesabını mutlak soracaktır

Allah c.c erkek veya bayanları dünyaya boş ve gereksiz yere konuşmak üzere değil

İbadet ve imtihan üzere yollamıştır

Sanal Alemde geçirilen her saatin ve yazılan her lüzumsuz ve gereksiz kelimenin

hesabı mutlak sorulacaktır 

Allah c.c katında zerre kadar değeri olmayan kelimelerle bezenmiş

bir sanal sohbet ağındaki herşeyin hesabı mutlak sorulacaktır

Sanal alemin de yalandan ve ahlaksızlıktan başka bir şey olmadığı da hatırdan çıkarılmamalı

ve gerçekle ilgisinin olmadığı da unutulmamalıdır

İslam realizimden yanadır utopya ile islam bir arada olmaz

Dolayısıyla Müslümanların her zaman asıl yeri gerçek hayat olmalıdır

ve sanal ile meşgul olmamaları gerekir

Bir bayan şöyle söylemektedir " Ben tanju

kardeşimizi sanaldan  tanırım iki yıldır yazışıyoruz
onun içini dışını bilirim " demektedir

Peki iki yıldır yazışılan şeylerin tümünü kiramen

katibin hafaza melekleri kayıt altına almış

ve münker nekir sorgu meleklerine iletmiştir

Bu kız kardeşim ahirete gittiğinde

münker nekir " kız kardeşim Allah c.c sana o gözleri

Kuran-ı Kerim ve Kütüb-i sitte okusun diye

ve bedeninide  ibadet etsin diye

Allah c.c dünyaya gönderdi şimdi iki yıl

sen Kuran-ı kerim ve Kütüb-i sittenin
içini dışını öğreneceğine

gereksiz ve lüzumsuz yere tanju isminde

gerçek manada kimliğini ve asıl niyetini

kesinlikle bilemediğin birinin içini dışını öğrendin

şimdi o içini dışını öğrendiğin kişi

seni ve  Allah c.c 'ın  nurdan yaratarak verdiği

gözlerini ateşten gelsin kurtarsın " dediği zaman 

ne cevap verecektir 

Bu konunun detaylı sekli alttaki linkte mevcuttur tıklayarak okuyunuz 

http://www.sibel-islam34.tr.gg/SANAL-ALEM-_-GER%C7E%26%23286%3BE-D-Oe-N-M-Ue-SL-Ue-MAN-KIZ-KARDE%26%23350%3B%26%23304%3BM.htm?PHPSESSID=ec88fe8671e45642ac1cdddb84bbde2c


öyle bir yüzyıldayızki reel hayatta kimsenin niyetini

ve gerçek karakterini tesbit edemiyoruz

sanal alemde tesbit edilmesi zaten mümkün değildir


sanal alemde kız erkek sohbeti kesin helaldir diye

bir ayet ve hadis yoktur

ve şüpheli bir konudur ve islam şüpheli şeylerden kaçınmamızı öğütler 

Müslümanlar eğer sanal aleme giriyorlarsa tek anlatmaları gereken şey

Sanal ile İslamın bu yüzyılımızda olduğu şekliyle bir arada olamayacağı

gerçeğini anlatmalarıdır

Sanal alemde islam var olabilir islam her yerde var olmaya muktedirdir 

fakat örneği verilen bu tür  şekillerle ve böyle eksik

islami eğitim-kültür-ahlak ve iman seviyesiyle  islamın sanal alemde

Hak ve hakikat bazında varlığını hissettirmesi zor olacaktır

Bu şekliyle sanal alem ancak islamı bazda sadece bidat görünümü arzetmektedirEğer islami eğitim-kültür-ahlak ve iman seviyesi yükselirse

ve bu  bilinç toplumda yaygınlaşırsa ancak o zaman

Sanal alemde islamın Hak ve Hakikatleri varlığını bizlere hissettirmeye başlar 

 

http://www.utopya34.tr.gg  
   
Facebook beğen  
 
 
Bugün 6 ziyaretçi (22 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=