http://www.utopya34.tr.gg
http://www.utopya34.tr.gg  
  ISLAMGREEN34 VİRTUAL PSYCHOLIGİCAL INTERNATIONAL ANALYSİS SYSTEMS
  ZİYARETÇİ FORMU
  İLETİŞİM FORMU
  1- SANAL ALEM - ABDULLAH BİN MUTARRİF ( r.a ) HAZRETLERİ
  2 - SANAL ALEM – SANAL AŞK
  3 - SANAL ALEM – SANAL EVLİLİK
  4 - SANAL ALEM – DİNİ FETVA VE BİLİMSEL YORUM
  5 - SANAL ALEM – TRANSPLANTATION – COMPREHENSION
  6 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZLARIN HUZURU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
  7 - SANAL ALEM VE İSLAMİ CHAT SITELERİ BİR GEREKLİLİK SONUCUMU ORTAYA ÇIKMIŞTIR
  8 - SANAL ALEMDEKİ TEHLİKELER - KİŞİYE VE TOPLUMA VERDİĞİ ZARARLAR - PSİKOLOJİK TRAVMALAR
  9 - SANAL ALEMDEN KURTULMA YOLLARI VE GERÇEĞE DÖNÜŞ
  10 - SANAL ALEM - NİYET - KADER – KÜLLİ VE CÜZZİ İRADE - DUA
  11 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – RUHSAL KİRLİLİK
  12 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – MÜCAHİDE RUHU
  13 - SANAL ALEME GİRİLMESİNİN GENEL NEDENLERİ
  14 - SANAL ALEM- AHLAKSIZLIĞIN TEMELLERİ VE EVRİMİ
  15 - SANAL ALEM - AHLAKSIZLIK TUFANI - SANALDA EVLİLİK AKİTLERİ
  16 - SANAL ALEM - AVRUPADAN İTHAL AHLAKSIZLIK VE ÖZEL SOHBET
  17 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇLİK - 2 -
  18 - SANAL ALEM – GENEL VE ÖZEL SOHBET – MSN –TELEFON VE HALVET - DÜŞÜNCESEL ZİNA
  19 - SANAL ALEM - JAPONYA
  20 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ –RUHSAL BUNALIM VE İNTİHAR
  21 - SANAL ALEM – SAVAŞCI KADIN – ÇANAKKALE – ANNELİK RUHU VE MERHAMET
  22 - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - 1 -
  23 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – ÖZ GÜVEN YİTİRİMİ
  24 - SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER
  25 - SANAL ALEM – KADIN & ERKEK DİYALOGLARI
  26 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – AGRESİF VE DEPRESİF DÖNEMLER
  27 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK - 3 -
  28 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK- MUTLULUK - NEFS TERBİYESİ
  29 - SANAL ALEM - ÜLKEMİZE VE GENÇLİĞİMİZE NE VERDİ
  30 - SANAL AŞK & EVLİLİK - PSİKOLOJİK TRAVMA - SÜNNETİ SENİYYE - İSLAMİ REALİTE *
  31 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SOSYOMETRİK TEST
  32 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI
  33 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE BOŞ VE GEREKSİZ KONUŞMAK GÜNAHMIDIR
  34 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ AMERİKANVARİ MEDYATİK GENÇLİK ÖZENTİLERİ
  35 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR
  36 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT VE SESLİ CHAT HARAM MIDIR
  37 - SANAL ALEM - BAYANLARA UYGULANAN PSİKOLOJİK BASKI
  38 - SANAL ALEM - SANAL VE REELDE ÜLKEMİZDE DEĞİŞEN DENGELER
  39 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MALAYANİLİK
  40- SANAL ALEM - SANAL ALEM VE İSLAM *
  41- SANAL ALEM - NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ
  42 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ PSİKOMETRİK TEST
  43 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SANAL TEST
  44 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - İSVEÇ SENDROMU
  45 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SEVGİ VE AŞK KARMAŞASI
  46 - SANAL ALEM - SANAL MİKROMETRİK TEST
  47 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ
  48 - SANAL ALEM - SANAL ALEMİN GÜNAH VE YALAN MEKANI BAZI SOHBET CHAT OLUŞUMLARI
  49 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE KIZ-ERKEK İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ
  50 - SANAL ALEM - SANAL ALEM GERÇEK DEĞİLDİR VE ASLA GERÇEKLERDEN BAHSEDİLEMEZ
  MİKRO SOSYOMETRİK TEST ÜNİTESİ
24 - SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER

SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER  
  http://www.haber46.com/sami-goren

Salı, 19 Şubat 2008

İNTERNET VE İSLAMİ SİTELER

Dr. Sami GÖREN (Hukukçu)

Bilim ve teknik bilim, XX. yy’ın ikinci yarısında olağanüstü hızlı bir gelişme gösterdi. Çalışma ortamlarını, kişilerin birbirleriyle ilişkilerini, kültürel, ticari, bilimsel etkileşimlerini, iletişimlerini etkileyen bu gelişme, XXI. yüzyıla girerken insanlığı, 9500 yıl öncesinin tarım devrimi’nden, son iki yüzyılın endüstri devrimi’nden sonra, şimdi üçüncü bir devrimle karşı karşıya getirdi; mikro elektroniğin ve iletişim olanaklarının artan gelişme hızıyla ivme kazanan, bilgisayar gücünün evlerimizde gündelik yaşamımıza değin girmesiyle, “yeni bir yaşam biçimi”, “yeni bir toplum düzeni” ortaya çıktı: bilişim toplumu.

Yeni iletişim teknolojilerinin etkinliği ile ön plana çıkan bilgi ve beyin gücü ile oluşan toplum “postmodern toplum” veya “bilgi toplumu” diye adlandırılmaktadır.

Bilişim ve bilgi kavramları TDK Sözlüğü’nde şöyle tanımlanıyor:

Bilişim: İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, enformatik.

Bilgi: 1. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. 2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf 3. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. 4. felsefe Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. 5. Bilim 6. bilişim Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.

Bilişim Suçları: Bilgileri otomatik bir sisteme tabi olan bilgisayar, bilgisayar programları ile iletişim teknolojilerinin verilerini hukuka aykırı bir biçimde ele geçiren, ele geçirerek değiştiren, yok eden, erişilmez kılan böylece bir başkasının zarara uğratılmasının sağlanması veya kendisine ve başkasına maddi bir çıkar sağlanması Bilişim Suçunu oluşturmaktadır. Bilişim suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 243, 244 ve 245. maddelerinde ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.

İnternet bilgi kaynaklarının güvenilirliği oldukça önemlidir. Zira yanlış, kötü niyetli bilgiler kişi, aile ve toplum hayatında telafisi zor yaralar açmaktadır. Söz konu bilgi İslami bilgi olunca konunun vehameti daha da önem kazanmaktadır.

Aşağıda tavsiye ettiğimiz bazı dini bilgiler, Kur’an, hadis, haber, fikir-forum, dergi, vakıf-dernek-grup sitelerini bulacaksınız. Maksadımız gerek İslam dini ve dünyadaki gelişmeler konusunda güvenilir-sağlam siteleri Sizlerle paylaşmaktır. Elbette güvenilir-sağlam web siteleri burada yazılanlardan ibaret değildir. Pek çok web sitesiyle Müslümanların bilgilenmesine katkıda bulunulmaktır. Allah (cc) İslam’a hizmet edenlerden razı olsun. Maksadımız asla reklam yapmak değildir.

GENEL DİNİ BİLGİLER SİTELERİ

www.diyanet.gov.tr Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi

www.enfal.de Türkçe ve Almanca yayınlanan dini bilgiler ana sitesi

www.ihya.org Kur’an meali, hadis, sözlük,

www.muslumanim.net Dini bilgiler, soru cevaplar, mealler, makaleler

www.dinibilgiler.gen.tr Özellikle çocuklar ve gençler için dini bilgiler sitesi

www.ebediyyen.biz Dini bilgiler ve hadis sitesi

www.sorularlaislamiyet.com Soru-cevaplı dini bilgiler sitesi. Ayrıca Diyanet, Suat Yıldırım, Ümit Şimşek mealleri, İlmihal ve İslam Tarihi de yer almaktadır.

www.cevaplar.org Dini sorulara cevap veren site

www.kalbinsesi.com Genel dini bilgiler sitesi

www.darulkitap.com Genel dini bilgiler sitesi

www.dindersi.org Genel dini bilgiler sitesi

www.esselam.net Kadınlara yönelik dini bilgiler sitesi

www.islamdankopankavramlar.com Pek çok İslami kavramı açıklayan bir site

www.asri-saadet.com Asr-ı Saadet’i tanıtan, yararlı bilgiler sunan bir site

www.fecr.gen.tr/alimler İslam alimlerini tanıtan bir site

www.seyyidkutub.com Seyyid Kutub hakkında bilgiler veren bir site

KUR’AN SİTELERİ

www.kuranmeali.com (10 Kur’an Meali)

www.kuranikerim.com Elmalı, Diyanet Türkçe mealleri ile İngilizce, Almanca, Hollandaca, Boşnakça mealler

www.turkcekuran.com Elmalı, Diyanet, Yaşar Nuri Öztürk, Suat Yıldırım mealleri

www.kuranoku.com Açıklamalı meal

www.kuranyolu.net Kur’an ile ilgili makaleler

www.kuranfihristi.net Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Hollandaca, İtalyanca fihrist

www.kurandan.com Kur’an meali, fihrist ve dini bilgiler yer almaktadır.

www.kurandaara.com Elmalı, Suat Yıldırım sesli meal, kavram arama

www.muslumangenc.com/tefsir Hak Dini Kur’an Dili Tefsiri

www.enfal.de/tefhim Tefhim’ul Kur’an Tefsiri

www.sevde.de/Kuran-Tevsiri/Kuran_Tefsiri.htm (Fizilail Kur’an Tefsiri)

www.youngmuslims.ca/online_library/tafsir Fizilail Kur’an Tefsiri - İngilizce

www.kuranikerim.com Diyanet Kur’an Tefsiri

HADİS SİTELERİ

www.kuranikerim.com/kutubi-sitte Kütüb-i Sitte’de yer alan hadisler

www.hadis.ihya.org Konularına göre fihristlenmiş 5710 adet Hadis kayıtlıdır.

www.hadis.ihya.org/buhari Buharide yer alan 1822 adet Hadis kayıtlıdır.

www.enfal.de/hadis.htm Kütüb-i Sitte’de yer alan 7300 hadis yer almaktadır.

www.hadis.gen.tr Hadis ve makalelerden oluşmaktadır.

www.hadistalebesi.com Siret, Hadis ve dualardan oluşmaktadır.

www.hadith.al-islam.com Suudi Arabistan İrşad Bakanlığı resmi sitesi

www.muhaddis.org/h_sozluk Kütüb-i Sitte veri tabanı da bulunan Hadis lügatı

www.diyanet.gov.tr/turkish/40_hadis.asp 40 Hadis yer almaktadır.

HABER SİTELERİ

www.haber46.com

www.belgehaber.com

www.furkanhaber.com

www.haksozhaber.net

www.tevhidhaber.com

www.haber10.com

www.velfecr.com

www.habertakvimi.com

www.adanapostasi.com

www.gercekhayat.com

www.anlayis.net

www.mostar.com.tr

www.2023.gen.tr

www.aksiyon.com.tr

FİKİR-FORUM SİTELERİ

http://www.kriter.org

http://birlikvakfi.net/forum/index.php

http://forum.iktibas.info/main.php

www.tevhidaslanlari.com/forum

www.islamiforum.com

www.akidemiz.com/forum

www.ihvan-forum.com

www.dinimekan.com

İSLAMİ DERGİ SİTELERİ

www.iktibas.info

www.gencbirikim.net

www.nidadergisi.com

www.umran.org

www.mecradergisi.com

www.inkisaf.net

www.ribatdergisi.org

www.kudusyolu.com

www.enfal.de

www.akademi.nl

www.ilkadimdergisi.com

www.kokludegisim.com

www.beyan.com.tr

www.hilafet.com

www.altinoluk.com

www.sizinti.com.tr

www.zaferdergisi.com

www.koprudergisi.com

www.yeniumit.com.tr

www.hakikat.com

www.rehberdergisi.com

www.semerkanddergisi.com

www.feyzdergisi.com

www.gulistandergisi.com

www.rahle.org

www.turkislambirligi.org

VAKIF – DERNEK – GRUP SİTELERİ

www.islamiyonelis.com

www.medeniyet.org.tr

www.ilkav.org

www.misak1.com

www.misakonline.com

www.vahdet.com.tr

www.fecr.de.tl

www.mucadelemislam.com

www.fikriyat.net

www.ictihad.com

www.sehadetvakti.com

www.zehranet.com

www.cihaderi.net

www.islamiortam.com

www.davetulhak.com

www.kavkazcenter.com

www.alkavkaz.com

www.waynakh.com

www.cecenya.net

www.cecenonline.com

www.cecenistan.ihh.org.tr

www.dagistanlilar.net

www.muslumancerkes.com

www.nartajans.net

www.kafkas.org.tr

www.bkd.org.tr Birleşik Kafkas Konseyi sitesi

www.kamatur.org 2 dilde yayın yapan Karaçay – Malkar – Türkiye haber ve bilgi sitesi

www.balkantimes.com Balkan ülkeleri hakkında bilgi ve haberler yer almaktadır.

www.makturk.com Makedonya Türkleri resmi sitesidir.

www.afganturkmen.org Afganistan Türkmenleri Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

www.gokbayrak.com Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Derneği

www.uygur.org Doğu Türkistan Haber Merkezi

www.azerbaycan.org.tr.tc Azerbaycan sitesi

 

www.azerbaycankulder.org Azerbaycan Kültür Derneği

www.kerkuk.net Irak Türkmen Cephesi (ITC)

www.irakturkleri.org Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

www.iraqiturkman.org.tr Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı

www.atib.org Avrupa Türk İslam Birliği

www.turk-islamkulturu.com Türk-İslam kültürüyle ilgili site

www.diplomatikgozlem.com 3 dilde yayın yapan, dünya haberleri sitesidir.

www.filistiniz.biz Filistin sitesi

www.filistinhaber.com Filistin Enformasyon Merkezi 
Alttaki link
http://www.islam-green34.com tarafından eklenmiştir
http://www.milligorusportal.com/showthread.php?t=22655

 

bu yazı http://www.haber46.com/sami-goren  isimli siteden

http://www.utopya34.tr.gg  
   
Facebook beğen  
 
 
Bugün 6 ziyaretçi (32 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=