http://www.utopya34.tr.gg
http://www.utopya34.tr.gg  
  ISLAMGREEN34 VİRTUAL PSYCHOLIGİCAL INTERNATIONAL ANALYSİS SYSTEMS
  ZİYARETÇİ FORMU
  İLETİŞİM FORMU
  1- SANAL ALEM - ABDULLAH BİN MUTARRİF ( r.a ) HAZRETLERİ
  2 - SANAL ALEM – SANAL AŞK
  3 - SANAL ALEM – SANAL EVLİLİK
  4 - SANAL ALEM – DİNİ FETVA VE BİLİMSEL YORUM
  5 - SANAL ALEM – TRANSPLANTATION – COMPREHENSION
  6 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZLARIN HUZURU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
  7 - SANAL ALEM VE İSLAMİ CHAT SITELERİ BİR GEREKLİLİK SONUCUMU ORTAYA ÇIKMIŞTIR
  8 - SANAL ALEMDEKİ TEHLİKELER - KİŞİYE VE TOPLUMA VERDİĞİ ZARARLAR - PSİKOLOJİK TRAVMALAR
  9 - SANAL ALEMDEN KURTULMA YOLLARI VE GERÇEĞE DÖNÜŞ
  10 - SANAL ALEM - NİYET - KADER – KÜLLİ VE CÜZZİ İRADE - DUA
  11 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – RUHSAL KİRLİLİK
  12 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – MÜCAHİDE RUHU
  13 - SANAL ALEME GİRİLMESİNİN GENEL NEDENLERİ
  14 - SANAL ALEM- AHLAKSIZLIĞIN TEMELLERİ VE EVRİMİ
  15 - SANAL ALEM - AHLAKSIZLIK TUFANI - SANALDA EVLİLİK AKİTLERİ
  16 - SANAL ALEM - AVRUPADAN İTHAL AHLAKSIZLIK VE ÖZEL SOHBET
  17 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇLİK - 2 -
  18 - SANAL ALEM – GENEL VE ÖZEL SOHBET – MSN –TELEFON VE HALVET - DÜŞÜNCESEL ZİNA
  19 - SANAL ALEM - JAPONYA
  20 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ –RUHSAL BUNALIM VE İNTİHAR
  21 - SANAL ALEM – SAVAŞCI KADIN – ÇANAKKALE – ANNELİK RUHU VE MERHAMET
  22 - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - 1 -
  23 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – ÖZ GÜVEN YİTİRİMİ
  24 - SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER
  25 - SANAL ALEM – KADIN & ERKEK DİYALOGLARI
  26 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – AGRESİF VE DEPRESİF DÖNEMLER
  27 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK - 3 -
  28 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK- MUTLULUK - NEFS TERBİYESİ
  29 - SANAL ALEM - ÜLKEMİZE VE GENÇLİĞİMİZE NE VERDİ
  30 - SANAL AŞK & EVLİLİK - PSİKOLOJİK TRAVMA - SÜNNETİ SENİYYE - İSLAMİ REALİTE *
  31 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SOSYOMETRİK TEST
  32 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI
  33 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE BOŞ VE GEREKSİZ KONUŞMAK GÜNAHMIDIR
  34 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ AMERİKANVARİ MEDYATİK GENÇLİK ÖZENTİLERİ
  35 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR
  36 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT VE SESLİ CHAT HARAM MIDIR
  37 - SANAL ALEM - BAYANLARA UYGULANAN PSİKOLOJİK BASKI
  38 - SANAL ALEM - SANAL VE REELDE ÜLKEMİZDE DEĞİŞEN DENGELER
  39 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MALAYANİLİK
  40- SANAL ALEM - SANAL ALEM VE İSLAM *
  41- SANAL ALEM - NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ
  42 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ PSİKOMETRİK TEST
  43 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SANAL TEST
  44 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - İSVEÇ SENDROMU
  45 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SEVGİ VE AŞK KARMAŞASI
  46 - SANAL ALEM - SANAL MİKROMETRİK TEST
  47 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ
  48 - SANAL ALEM - SANAL ALEMİN GÜNAH VE YALAN MEKANI BAZI SOHBET CHAT OLUŞUMLARI
  49 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE KIZ-ERKEK İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ
  50 - SANAL ALEM - SANAL ALEM GERÇEK DEĞİLDİR VE ASLA GERÇEKLERDEN BAHSEDİLEMEZ
  MİKRO SOSYOMETRİK TEST ÜNİTESİ
49 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE KIZ-ERKEK İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ

SANAL ALEM - SANAL ALEMDE KIZ-ERKEK İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ

Selamün aleyküm kardeşlerim
Allah c.c sanal alemde
İslam için çalışan sitelerden
ve buradaki görevlilerden razı olsun
ve başarılarının devamını nasip eylesin inşallah
Sanal Alemde ve bazı sohbet chat sitelerinde
kız-erkek bir arada bulunulduğu için 
ve yazışılan konu DİN veya TARİH veya
KÜLTÜR veya AKTÜALİTE'de olsa 
Erkeklerin kızlarla yazışmak istediği 
ve genel olarak istisnalar dışında
karşıt cinslerin birbirleriyle yazıştığı    
görülmektedir
ve bu yazışmalar neticesinde
Erkek ve Kız birbirleriyle iletişim içinde olurken
istisnalar dışında
ister istemez karşılıklı ve farklı etkileşim içine girdikleri
görülmektedir
bu etkileşimin çok çeşitli boyutları olabilmektedir
ancak özellikle önemli olan iki tür etkileşimden bahsetmek istiyoruz
   
1- İLK ETAPTA İYİ YÖNDE OLDUĞU VARSAYILAN 
 İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM

Erkekler ile Kızlar ortamın vermiş olduğu rahatlıkla
birbirleriyle genel sohbet ortamında 
ve daha sonrada özel sohbet ortamında 
iletişim kurarlar  
Dini veya Kültürel konuılarda yazışırlar 
fikir ve düşünceler bazında 
karşılarındaki yazışılan kişi veya kişilerin
fikir ve düşüncelerine hayranlık duyabilirler
kendi fikir ve düşünceleriyle paralellik hissedildiğinde
ortak paydalarda buluşabilirler
ve örneğin bir Erkek bir Kız ile  
uzun süreli yazışmayı tercih ederek 
kişiye olan bağımlılık çerçevesinde oluşan
ve kişilerin otokontrol sistemiyle
birbirlerini kontrol etmeden devam eden
ve daha sonra kişisel ve duygusal atmosferde sürdürülebilen
bir etkileşim içine girebilir 
ve bunun sonucu olarakta
karşılıklı sevgiye ve aşka dönüşebilen
ve sonu hüsranla bitebilecek
bir birlikteliğin sonuçlanmasını sağlayan
bir etkileşim içine girebilir
Bu tür durumlar islami realite temellerine aykırı
bazı hadiselerin 
ortaya çıkmasınada zemin hazırlamaktadır 
burada Niyet önemlidir deniyor
fakat Niyet halis ve salihte olsa 
yazışan kişi yazıştığı kişi veya bulunulan ortamdan etkilenerek
Niyet'i yön değiştirerek farklılık arz edebiliyor
ve Niyetlerin kişi tarafından tesbiti yapılamadığı için
İslami Realiteye aykırı durumlar tezahür edebilmektedir
bu tür durumlarda kalanlar sanal alemde mevcuttur
ve bu böyle durumların varlığını kabul etmek
itiraf etmek ve çözüm yolu aramak gerekmektedir
Kız-erkek etkileşiminin sonucunda
eğer kalıcı izdivaç düşünülüyorsa
bunun karar yeri kesinlikle sanal alem değil reel alem olmalıdır
ve İslami Realitede kız-erkek arasındaki Reel ortamda  ilk görüşmelerinde
islamın ölçüsü yanlarında üçüncü bir şahsın olması
gerektiğidir
bununda iki nedeni vardır

A - NEFS :
kız-erkek tek başlarına
yanlarında üçüncü bir şahıs olamadan
tenhada gözden uzak kaldıklarında
aralarında akit olmadan
yanlız kaldıklarında
karşıt cins olduklarından ve yaratılış fıtratları gereği
aralarında akım-çekim mevcut olabileceğinden
nefs-i emarelerinin etkisiyle
içlerindeki duyguların yoğunluğuyla
birbirlerine karşı islama ve ahlaka ters yaklaşımlar içinde bulunabilirler 
ve uygunsuz halvet durumunda kalarak
haram ve günaha bulaşabilirler 
 
B - FİZİKSEL ZARAR : 
kız-erkek yanlarında üçüncü bir şahıs olmadan
yanlız başlarına kaldıklarında
istisnalar dışında örneğin erkeğin gerçek niyeti farklıysa
gerçekten evlilik amacı olmadığı halde 
Kız'dan bazı taleplerde bulunduğunda
Kız'ında bunu kabul etmediği durumlarda
Erkeğin Kız' a zarar vermek isteyeceği hadiseler
oluşabilir 
Bu sebeple İslami Realite hem Kız'ı hemde Erkeği 
oluşabilecek maddi ve manevi farklı zararlardan korumak için 
yanlarında üçüncü bir kişinin varlığını öngörmüştür
 
2 - KÖTÜ YÖNDE OLUŞAN İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM
 
Kız ve Erkeğin sanal alemde karşılıklı iletişim içinde
bulunurken
Kız ve Erkeğin fikir ve düşünce çatışmaları
ile başlayan iletişimleri
kin ve nefrete dönüşen etkileşimleri
veya Cinsellik bazlı islam ve ahlaka uygun olmayan
tarzdaki etkileşimleri kötü yönde oluşan etkileşimlerdendir
ve bu etkileşim böyle sağlıksız ve islama aykırı devam ettikçede  
tehdit veya şantajlara varabilecek boyutlara ulaşabilmektedir
ve Kız ile Erkek karşılıklı zarar görebilmektedirler
Sonuçta iyi yöndede olsa kötü yöndede olsa
kız-erkek iletişimi ve etkileşimi
genel olarak sanal alem ve bazı sohbet chat sitelerinde
istisnalar dışında gençlere zarar verebilecek boyutlara ulaşabilmektedir  
bu yüzden sanal alemde ve istisnalar dışında bazı sohbet chat sitelerinde
mevcut Kız-Erkek iletişimi bu boyutuyla islami Realiteye aykırıdır
ve asla Dinimizce tasvip edilmemektedir

 http://www.utopya34.tr.gg  
   
Facebook beğen  
 
 
Bugün 6 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=