http://www.utopya34.tr.gg
http://www.utopya34.tr.gg  
  ISLAMGREEN34 VİRTUAL PSYCHOLIGİCAL INTERNATIONAL ANALYSİS SYSTEMS
  ZİYARETÇİ FORMU
  İLETİŞİM FORMU
  1- SANAL ALEM - ABDULLAH BİN MUTARRİF ( r.a ) HAZRETLERİ
  2 - SANAL ALEM – SANAL AŞK
  3 - SANAL ALEM – SANAL EVLİLİK
  4 - SANAL ALEM – DİNİ FETVA VE BİLİMSEL YORUM
  5 - SANAL ALEM – TRANSPLANTATION – COMPREHENSION
  6 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZLARIN HUZURU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
  7 - SANAL ALEM VE İSLAMİ CHAT SITELERİ BİR GEREKLİLİK SONUCUMU ORTAYA ÇIKMIŞTIR
  8 - SANAL ALEMDEKİ TEHLİKELER - KİŞİYE VE TOPLUMA VERDİĞİ ZARARLAR - PSİKOLOJİK TRAVMALAR
  9 - SANAL ALEMDEN KURTULMA YOLLARI VE GERÇEĞE DÖNÜŞ
  10 - SANAL ALEM - NİYET - KADER – KÜLLİ VE CÜZZİ İRADE - DUA
  11 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – RUHSAL KİRLİLİK
  12 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – MÜCAHİDE RUHU
  13 - SANAL ALEME GİRİLMESİNİN GENEL NEDENLERİ
  14 - SANAL ALEM- AHLAKSIZLIĞIN TEMELLERİ VE EVRİMİ
  15 - SANAL ALEM - AHLAKSIZLIK TUFANI - SANALDA EVLİLİK AKİTLERİ
  16 - SANAL ALEM - AVRUPADAN İTHAL AHLAKSIZLIK VE ÖZEL SOHBET
  17 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇLİK - 2 -
  18 - SANAL ALEM – GENEL VE ÖZEL SOHBET – MSN –TELEFON VE HALVET - DÜŞÜNCESEL ZİNA
  19 - SANAL ALEM - JAPONYA
  20 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ –RUHSAL BUNALIM VE İNTİHAR
  21 - SANAL ALEM – SAVAŞCI KADIN – ÇANAKKALE – ANNELİK RUHU VE MERHAMET
  22 - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - 1 -
  23 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – ÖZ GÜVEN YİTİRİMİ
  24 - SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER
  25 - SANAL ALEM – KADIN & ERKEK DİYALOGLARI
  26 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – AGRESİF VE DEPRESİF DÖNEMLER
  27 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK - 3 -
  28 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK- MUTLULUK - NEFS TERBİYESİ
  29 - SANAL ALEM - ÜLKEMİZE VE GENÇLİĞİMİZE NE VERDİ
  30 - SANAL AŞK & EVLİLİK - PSİKOLOJİK TRAVMA - SÜNNETİ SENİYYE - İSLAMİ REALİTE *
  31 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SOSYOMETRİK TEST
  32 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI
  33 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE BOŞ VE GEREKSİZ KONUŞMAK GÜNAHMIDIR
  34 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ AMERİKANVARİ MEDYATİK GENÇLİK ÖZENTİLERİ
  35 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR
  36 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT VE SESLİ CHAT HARAM MIDIR
  37 - SANAL ALEM - BAYANLARA UYGULANAN PSİKOLOJİK BASKI
  38 - SANAL ALEM - SANAL VE REELDE ÜLKEMİZDE DEĞİŞEN DENGELER
  39 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MALAYANİLİK
  40- SANAL ALEM - SANAL ALEM VE İSLAM *
  41- SANAL ALEM - NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ
  42 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ PSİKOMETRİK TEST
  43 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SANAL TEST
  44 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - İSVEÇ SENDROMU
  45 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SEVGİ VE AŞK KARMAŞASI
  46 - SANAL ALEM - SANAL MİKROMETRİK TEST
  47 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ
  48 - SANAL ALEM - SANAL ALEMİN GÜNAH VE YALAN MEKANI BAZI SOHBET CHAT OLUŞUMLARI
  49 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE KIZ-ERKEK İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ
  50 - SANAL ALEM - SANAL ALEM GERÇEK DEĞİLDİR VE ASLA GERÇEKLERDEN BAHSEDİLEMEZ
  MİKRO SOSYOMETRİK TEST ÜNİTESİ
27 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK - 3 -

SANAL ALEM - MÜSLÜMAN  GENÇLİK - 3 -
 


    Türkiye’de ve Türkçe alt yapılı varyant ve varyasyonlarıyla birlikte binlerce adet sohbet sitesi olduğu.

 


    User kaydıyla sürekli olarak yazılı-görüntülü ve sesli olarak sohbet edenlerin sayısının ise gün geçtikçe arttığı gözlemlenmektedir.

 

 

 

Genel olarak İslami siteler dışındaki bazı sitelerin kesinlikle gençlere zarar verdiği bilinmektedir.

 


    İslami site adıyla kurulmuş bir yığın site vardır,fakat,Userlerin yani gençlerin bilgi-kültür seviyesininin düşüklüğü yüzünden.

 


Gençlerin kitap okuyan araştıran inceleyen türden olmayışı ve islami eğitim-kültür-ahlak ve iman seviyelerinin düşüklüğü yüzünden.

 


Kısır döngü tartışmalarla çıkmaz sokaklarda yol alınmakta ve  İslami Realite ile  Hak ve Hakikatin çeşitli sebeplerden dolayı  tecellisi yerine gelmemektedir.

 


Bundan dolayıdırki bazı İslami sitelerin , İsminin İslami site olması da,sadece Ehven-i Şer oluşunun dışında bir anlam ifade etmeyecek hale gelmektedir.

 


    Sanal alemle ilgili durum özetle bu şekildedir,çeşitli nedenlerden dolayı gençlik sanal alemin pençesinde kıvranmaktadır.

 


 

 


 

 


    Gençliğin sorunları vardır,en büyük sorun gençliğin sorunlarını dinleyenler yoktur,bu büyük eksikliktir.

 


    Aşağıdaki “ Gençlik sorunları “isimli yazıda bazı çok önemli noktalara değinilmiştir.

 


    T.C Diyanet İşleri Başkanlığı-2008 Diyanet takvimi – 19.05.2008 tarihli sayfadan alıntıyı aktaralım.

 


    [ Aileyle ilişkilerdeki kopukluk,şiddet,zararlı alışkanlıklar,yabancılaşma,inanç ve değerlerden uzaklaşma.

 


    Zahmetsizce daha çok kazanma hırsı,gençlerin temel sorunları olarak gözükmektedir.

 


    Gençlerimizin katıldığı,şiddet içerikli hadiselerin her gün artması,onları madde bağımlılığının pençesinde.

 


    Kıvranırken görmek,Anne-Babaları haklı olarak endişelendirmektedir.

 


 

 


 

 


    İstedikleri bilgilere İnternet’de  kolaylıkla ulaşan gençler,zararlı sitelere girmekte.

 


    Ve bazı art niyetli insanların tuzağına düşebilmektedirler,ilgisiz,sevgisiz ve sahipsiz kalan gençlerimiz.

 


    Bu kişiler tarafından kolayca istismar edilebilmektedirler,aile ocağı sevgi,saygı ve paylaşmak gibi.

 


    Değerlerin öğrenildiği ilk mekteptir,her ailenin  ,her evin kuralları olmalıdır,Anne-Babalar evlatlarının.

 


    Eve giriş çıkış saatlerini,kimlerle arkadaşlık ettiklerini kontrol etmelidirler.

 


    “ Kim nerede ne yaparsa yapsın” anlayışı,ne özgürlük ne de hoşgörü ile izah edilebilir.

 


 

 


 

 


    Gençlik zor ve sancılı bir dönemdir,bu dönemde hırçınlıkların olması halinde sabır,şefkat ve merhamet.

 


    Disipline mani değildir,sorunlarla karşılaşıldığında kesinlikle paniğe kapılmadan ve onlarla ilişkileri.

 


    Koparmadan sorunlarına eğilmek gerekir,mesela gençler bazen herhangi bir akımın etkisiyle.

 


    Öyle şeyler söyler,öyle şeyler yapar,öyle şeylere inanır ki,ebeveynler bunları duyunca adeta irkilirler.

 


    Bunlar emeklerken düşmek gibidir,böyle bir durumla karşılaşıldığında yapıcı bir tutumla iyi bir iletişim.

 


    Dili geliştirmek gerekir,çocuklarımız bize Allah’ın birer emaneti,ailemizin mutluluk ve neşesidir.

 


 

 


 

 


    Bu emanete gerektiği gibi itina göstermek temel Müslümanlık görevlerimizdendir ] denilmektedir.

 


    Ebeveynlerin yapması gereken nedir,veya Ebeyenler neler yapmaktadırlar,bu konuyu irdeleyecek olursak.

 


    Ebeveynlerin istisnalar hariç geneli gençlere şöyle söylemektedirler” Bizde bu yollardan geçtik”

 


    Fakat,her gün,her şey değişmektedir,geçilen yollarda değişmektedir,gençlerin yolları ebeveynlerden farklıdır.

 


    Aradaki Tarih-Kültür köprüsü uçurulmuştur ve gençlik ile ebeveynlerin geçtiği köprüler farklılaşmıştır.

 


    Ebeveynler “ Sanal aleme takılma fazla,kitap oku “ demektedirler,bu sözün üzerinde duralım biraz.

 


 

 


    İslam’ın ilk emri Peygamberimiz Hz.Muhammed s.a.v Efendimize vahiy edildiği şekliyle şöyledir.

 


    “ İkra Bismi Rabbike “ şeklindedir,Meali “ Rabbinin ismiyle oku “ şeklindedir ki bunu algılamak gerekir.

 


    Bizim toplumumuz bu vahyi algılayamamıştır,Japonya gibi okuyan bir toplum bizde mevcut değildir.

 


    Okumakla algılayamadığımızdan biz sohbet ile algılayan bir toplum olduğumuzdan neredeyse bu  geleneksel hale gelmiştir.

 


    Ebeveynler gençlere bu yüzden iyi örnek olamamışlardır “ Kitap oku “ sözünün bir anlamı da yoktur.

 


    Gençler bu yüzden,Ebeveynlerinin bu sözünü kesinlikle ciddiye almazlar,dinlemezler ve uygulamazlar.

 


 

 


 

 


    Malesef Müslüman toplum okuyarak değil sohbet ederek algılayabilmektedir, uzun süredir bu şekildedir,neredeyse bu bir

karakteristik özellik haline gelmiştir.

 


    “ Kitap oku “ demekle ,Sanal alemdeki sohbet sitelerine girişi engellemekle,sorunlara çözüm bulunamaz.

 


    Kontrollü olarak Sanal aleme giriş serbest bırakılmalıdır,neden sanal aleme girilme ihtiyacının doğduğu.

 


    Araştırılmalıdır,burada yapılacak en iyi şey,önce genç ile arkadaş-dost havasıyla konuşulmasıdır.

 


    Sanal aleme girmesinin asıl gerekçesi öğrenilmelidir,gençleri dinlemek gerekir,dinlemeden algılanamazlar.

 


    Gençler Sanal aleme genel olarak fikir-duygu ve düşüncelerini anlatmak ve aktarmak için girmektedirler.

 


 

 


 

 


    Çünkü Ebeveynler onları dinlememektedirler,dinlemenin bir yolu da sohbettir,bu büyük eksikliktir.

 


    Sanal alemde ise bu özellik varsayılarak girilmektedir,bu konuda Müslümanlara büyük görev düşmektedir.

 


    İslami siteler genel olarak yazı-form sitesi şeklindedir,dolayısıyla ziyaret edilmezler,okunmazlar.

 


    Okuma alışkanlığı ve kültürü olmayan toplumumuz,okuyarak değil,sohbet ile algılamaktadırlar.

 


    Gençlerde bu toplumun bir üyesidir ve elbette okumayacaklardır ve sohbet edeceklerdir,doğal olarak.

 


    Dolayısıyla islami sitelerinde form-yazı formatının yanında sohbet formatını da bulundurması gerekli duruma gelmiştir.

 


 

 Allah c.c islam için çalışan sitelerden ve buradaki görevlilerden razı olsun ve başarılarının devamını nasip etsin inşallah,fakat bu bazı olumsuzlukları engellemeye yetmemektedir.


 

 


    Sohbet formatı olmayan bazı İslami sitenin varlığı malesef okunmadığından dolayı fazlaca bir etkinliği olmayacak duruma gelebilmektedir.

 


    İslami sitelerde,gerçek İslam alimleri ,psikologlar,sosyologlar bulunmazlar,fakat,artık gerçek İslam alimleri ,psikologlar,sosyologlar bulunmalıdırlar.

 

http://www.utopya34.tr.gg  
   
Facebook beğen  
 
 
Bugün 6 ziyaretçi (45 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=