http://www.utopya34.tr.gg
http://www.utopya34.tr.gg  
  ISLAMGREEN34 VİRTUAL PSYCHOLIGİCAL INTERNATIONAL ANALYSİS SYSTEMS
  ZİYARETÇİ FORMU
  İLETİŞİM FORMU
  1- SANAL ALEM - ABDULLAH BİN MUTARRİF ( r.a ) HAZRETLERİ
  2 - SANAL ALEM – SANAL AŞK
  3 - SANAL ALEM – SANAL EVLİLİK
  4 - SANAL ALEM – DİNİ FETVA VE BİLİMSEL YORUM
  5 - SANAL ALEM – TRANSPLANTATION – COMPREHENSION
  6 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZLARIN HUZURU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
  7 - SANAL ALEM VE İSLAMİ CHAT SITELERİ BİR GEREKLİLİK SONUCUMU ORTAYA ÇIKMIŞTIR
  8 - SANAL ALEMDEKİ TEHLİKELER - KİŞİYE VE TOPLUMA VERDİĞİ ZARARLAR - PSİKOLOJİK TRAVMALAR
  9 - SANAL ALEMDEN KURTULMA YOLLARI VE GERÇEĞE DÖNÜŞ
  10 - SANAL ALEM - NİYET - KADER – KÜLLİ VE CÜZZİ İRADE - DUA
  11 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – RUHSAL KİRLİLİK
  12 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – MÜCAHİDE RUHU
  13 - SANAL ALEME GİRİLMESİNİN GENEL NEDENLERİ
  14 - SANAL ALEM- AHLAKSIZLIĞIN TEMELLERİ VE EVRİMİ
  15 - SANAL ALEM - AHLAKSIZLIK TUFANI - SANALDA EVLİLİK AKİTLERİ
  16 - SANAL ALEM - AVRUPADAN İTHAL AHLAKSIZLIK VE ÖZEL SOHBET
  17 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇLİK - 2 -
  18 - SANAL ALEM – GENEL VE ÖZEL SOHBET – MSN –TELEFON VE HALVET - DÜŞÜNCESEL ZİNA
  19 - SANAL ALEM - JAPONYA
  20 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ –RUHSAL BUNALIM VE İNTİHAR
  21 - SANAL ALEM – SAVAŞCI KADIN – ÇANAKKALE – ANNELİK RUHU VE MERHAMET
  22 - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - 1 -
  23 - SANAL ALEM – GENÇ KIZ – ÖZ GÜVEN YİTİRİMİ
  24 - SANAL ALEM – İNTERNET - GENEL İSLAMİ SİTELER
  25 - SANAL ALEM – KADIN & ERKEK DİYALOGLARI
  26 - SANAL ALEM – MÜSLÜMAN GENÇ KIZ – AGRESİF VE DEPRESİF DÖNEMLER
  27 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK - 3 -
  28 - SANAL ALEM - MÜSLÜMAN GENÇLİK- MUTLULUK - NEFS TERBİYESİ
  29 - SANAL ALEM - ÜLKEMİZE VE GENÇLİĞİMİZE NE VERDİ
  30 - SANAL AŞK & EVLİLİK - PSİKOLOJİK TRAVMA - SÜNNETİ SENİYYE - İSLAMİ REALİTE *
  31 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SOSYOMETRİK TEST
  32 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ ERKEKLERİN BAYANLARA BAKIŞ AÇISI
  33 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE BOŞ VE GEREKSİZ KONUŞMAK GÜNAHMIDIR
  34 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDEKİ AMERİKANVARİ MEDYATİK GENÇLİK ÖZENTİLERİ
  35 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE AHLAKSIZLIK NEDEN ARTIYOR
  36 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT VE SESLİ CHAT HARAM MIDIR
  37 - SANAL ALEM - BAYANLARA UYGULANAN PSİKOLOJİK BASKI
  38 - SANAL ALEM - SANAL VE REELDE ÜLKEMİZDE DEĞİŞEN DENGELER
  39 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MALAYANİLİK
  40- SANAL ALEM - SANAL ALEM VE İSLAM *
  41- SANAL ALEM - NEDEN SOHBET CHAT SİTESİ BAĞIMLISIYIZ
  42 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ PSİKOMETRİK TEST
  43 - SANAL ALEM - MİKRO İSLAMİ SANAL TEST
  44 - SANAL ALEM - SANAL ALEM VE MÜSLÜMAN GENÇLİK - İSVEÇ SENDROMU
  45 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE SEVGİ VE AŞK KARMAŞASI
  46 - SANAL ALEM - SANAL MİKROMETRİK TEST
  47 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE CHAT İLE İSLAM VE DİN YAŞANABİLİRMİ
  48 - SANAL ALEM - SANAL ALEMİN GÜNAH VE YALAN MEKANI BAZI SOHBET CHAT OLUŞUMLARI
  49 - SANAL ALEM - SANAL ALEMDE KIZ-ERKEK İLETİŞİMİ VE ETKİLEŞİMİ
  50 - SANAL ALEM - SANAL ALEM GERÇEK DEĞİLDİR VE ASLA GERÇEKLERDEN BAHSEDİLEMEZ
  MİKRO SOSYOMETRİK TEST ÜNİTESİ
3 - SANAL ALEM – SANAL EVLİLİK

SANAL  ALEM – SANAL EVLİLİK

Allah c.c Sanal Alemde Evlilik siteleri açarak gerçekten gençlerimizin hayırlı yuvalar kurması için çalışanlardan ve gerçekten gençlerin saadeti için çaba gösterenlerden razı olsun

Allah c.c  gençlerimizin hayırlı yuvalar kurması için çalışanların her zaman başarılı olmalarını nasip eylesin

Allah c.c bu yolla evlenen gençlerinde yuvalarından mutluluğu huzuru sevgi ve saygıyı eksik etmesin inşallah

Sanal Alemde Evlilik ile ilgili 
Fikir ve Düşüncelerin aktarıldığı
Form siteleri ve anket sonuçlarından elde edilen genel kanı şudur

Sanal Evlilikle ilgili İnsani ve İslami boyutlu araştırmalar yapılmadan

Evlilik Kararının verilebilmesi için sorgulanması gereken 
15 temel faktörün yanıtları alınmadan

Sanal Aşk veya Reel Aşk kavramı
içeriğinde mevcut 9 çeşit Aşk kategorisi tanımlanamadan 

Evlilikte yaşanacak 4 aşamalı dönemin içinden geçileceğine göre seçilecek eşin bu dönemlerdeki tavrının Evlilik 
Kararı alınmadan önce ve sonrasında ne şekilde bir ruh haline dönüşebileceği düşünülmeden

Ayet-Hadis-İcma-Kıyas İçerikli 
islami Realite sorgulanmadan 
Sanal Alemde verilen Evlilik Kararlarının ve yaşananların 
istisnalar dışında olumsuzluk içereceği yönündedir

Form Siteleri ve Anket sonuçlarından elde edilen genel kanı budur 

Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin evlilik ile ilgili yazısını alttaki linki tıklayarak okuyunuz ve daha sonra konumuzu okumaya devam ediniz.

http://www.yeniumit.com.tr/konular.php?sayi_id=82&konu_id=1191&yumit=bolum2

Sanal Alem sadece bir tanışma yeri olabilir bununda islami Realite kapsamında ne şekilde olabileceği araştırılmadan bu tanışma eylemine kalkışılmaması gerekmektedir 
aksi takdirde hem insani hemde islami boyutlarda risk oluşturabilmektedir Evlilik kararlarının 
alınabileceği yer Sanal Alem değildir bu riskli bir yoldur

Sanal Aşk'ın veya Reel sanılan Aşk'ın Dinsel ve Bilimsel olarak
gerçek Aşk olarak algılanabilmesi için

Mutlaka 9 çeşit Aşk kategorisinin
15 Temel Faktörün sorgulanması ve yanıtlarının alınması gerekir
sanal alemde ise bu 9 çeşit aşk kategorisinden hangisine dahil olunduğu 
ve evlilik kararının alınması mutlaka sorgulanması gereken 15 faktörün yanıtlarının alınması çok zordur 
9 çeşit aşk kategorisi ve 15 faktör için alttaki linki tıklayarak okuyunuz

http://www.utopya34.tr.gg/30-_-SANAL-A%26%23350%3BK-%26-EVL%26%23304%3BL%26%23304%3BK-_-PS%26%23304%3BKOLOJ%26%23304%3BK-TRAVMA-_-S-Ue-NNET%26%23304%3B-SEN%26%23304%3BYYE-_-%26%23304%3BSLAM%26%23304%3B-REAL%26%23304%3BTE---%2A-.htm?PHPSESSID=48a3369975ec4dc661d5a32663b350ce

 
Genel kanı itibariyle 
Geleneksel Toplum yapımız 
İslami Realite
Mevcut bize has İnsani Kurallarımız incelendiğinde
Sanal Evlilik çeşitli nedenlerden dolayı farklı riskler taşıdığı 
gözlemlenmektedir

Evlilik öncesi sorgulanması gereken ayrıca 15 faktörün dışında önemli 11 faktör alttaki linktedir tıklayarak okuyunuz:

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=791187

 

 

Evlilikten önce düşünülmesi gereken 11 önemli nokta

 

Evlenecek gençlerin evlilik hayatlarında mutlu olmaları için şu noktalara dikkat etmeleri gerekir:

1. Evliliği aceleye getirmeyin

 

Evlilik, dizi filmlerdeki gibi pembe düş değildir. İki bilinmeyenli bir denklem gibidir. Bünyesinde birtakım problemler olacaktır. Evliliğe hazır olmadan evlenmeye kalkışmayın.

2. Deli gibi seviyorum

"Deli gibi sevmek" mutlu olmaya yetmez. Denklik de önemlidir. Sadece siz değil, aileniz de denk olmalı. Kültür seviyenizden dinî inançlarınıza kadar her şeyiniz. Birbirini "deli gibi severek" nikâh memurunun önüne koşan nice gençler, denk olmadıkları için üç gün sonra soluğu hakim karşısında almışlardır. Arabanızı da çok seversiniz ama benzin olmadan onu iterek ne kadar götürebilirsiniz?

3. Ailem beni anlamıyor

"Ailem beni anlamıyor" yerine onların da fikirlerine değer verin. Bütün anne-babalar, çocuklarının mutlu olmasını ister. Kesinlikle art niyet taşımazlar. Eğer itiraz ediyorlarsa mutlaka bir bildikleri vardır. "Çünkü gençlik damarı, akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, âkıbeti göremez." (Gerçi çocuklarının iyiliğini düşündüklerini sanarak kendi istedikleriyle evlendirmek isteyen aileler de vardır.)

4. Önce kendinizi tanıyın

Nasıl birisiniz? Sinirli, sakin, kıskanç, bunun gibi hangi huylarınız var? Evleneceğiniz aday nasıl olmalı ki, onunla anlaşabilesiniz? Önce kendinizi tanıyın.

5. Adayınızı iyi tanıyın

Kendinizi tanıdıktan sonra da adayınızı iyi tanıyın. Bunun için ailenizden yardım isteyin. Çünkü yıllarca flört ettikleri halde evlendikten sonra "seni tanıyamamışım" diyenlerin sayıları hayli kabarıktır.

6. Kendinizle barışık olun

Kendisiyle kavgalı olan, eşiyle de kavgalı olur. Şayet depresyondaysanız veya psikolojik başka bir rahatsızlığınız varsa tedavi olun. Tedavi olmadan asla evlenmeye yanaşmayın. Hem kendinizi hem de eşinizi bedbaht edersiniz.

7. Sakın yalan söylemeyin

Nikâh masasına kadar "evet", ondan sonra "her şey bitti" mantığıyla hareket etmeyin. "Nasıl olsa ben ona dediğimi yaptırırım." veya "onu değiştiririm" düşüncesiyle kendinizi kandırmayın. Çünkü sonradan hiçbir şeyi değiştiremezsiniz.

8. Olgunlaşın

Evlilikte olgunluk çok önemlidir. Çocuk tabiatlı, en küçük şeyde küsen, alıngan, şımarık ve bir ailenin sıkıntısını göğüslemekten aciz insanlar, eşlerini mutlu edemedikleri gibi kendileri de mutlu olmazlar.

9. Maddiyata dikkat!

Aşırı derece maddiyata önem veren adaylardan uzak durun. Çünkü madde mutluluk değil, mutluluğa basamaktır.

10. Fazla beklentide olmayın

Evlilikten çok şey bekleyenler, mutsuz olurlar. Evlilik güzel şey! Fakat o güzelliğe ulaşmak emek ister, alın teri ve çaba ister. Bunu bilerek ve evlilikten olağanüstü mutluluk beklemeyerek evlenenler, daha çok mutlu olurlar.

11. Hayalperest olmayın

Realist davranın. Hayal ülkesinin bulutlarında gezenler, dünya gerçekleriyle yüzleşemezler. İlk gerçekle karşılaştıklarında kafalarını sert kayaya çarparlar. ZAMAN

Gülay Atasoy


Mutlu bir evliliği yürüten 5 önemli faktör :

1- Ahlak ve Din
2- Sevgi ve Aşk
3- Sağlık
4- Maddiyat
5- Cinsellik

Evlilikte 4 Aşamalı Dönem :

1-ROMANTİK  DÖNEM
2-CİNSEL DÖNEM
3-ÇATIŞMASAL DÖNEM
4-NÖTRALİZE DÖNEM

BU DÖNEMLERİN YAŞANACAĞININ  BİLİNEREK GERÇEK EVLİLİĞE VE HUZURLU BİR YUVAYA KAVUŞABİLMEK İÇİN ÇOK İYİ DÜŞÜNMEK GEREKMEKTEDİR

 İSLAMİ REALİTEDEN ŞAŞMADAN KARAR VERMEK GEREKMEKTEDİR

KURAN-I KERİM VE KÜTÜB-İ SİTTEDE SANAL AŞK VE EVLİLİĞİ DESTEKLEYİCİ AYET VE HADİSLER MEVCUT DEĞİLDİR

BU KONU İSLAMİ OBJEKTİF BAZ ALINARAK İNCELENİP ARAŞTIRILMADAN KARAR VERİLMEMELİDİR

30 ÇEŞİT  EVLİLİK KATEGORİSİ VARDIR ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYARAK OKUYUNUZ.

http://www.uyurgezer.net/30-199-e-351-it-evlilik-var-9632-9632-9632-t30750.html?s=8ab492d9314e19fe5208f3c6143078e4&

SANAL  EVLİLİKLE  İLGİLİ  FİKİR DÜŞÜNCE PAYLAŞIMINDA BULUNULAN VE ANKET YAYINLAYAN 500 FORUM SİTESİ TARANMIŞ VE BİRBİRİNE BENZER SONUÇLAR ALINMIŞTIR ÖRNEK OLARAK AŞAĞIDAKİ ANKET YAYINLAYAN FORUM SİTESİNE  GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ.

http://www.delikanforum.net/anketleriniz/39980-sanal-alemde-olan-evlilik-sitelerine-bakis-nedir.html

SANAL  EVLİLİKLE İLGİLİ FİKİR DÜŞÜNCE PAYLAŞIMINDA BULUNULAN 500 FORUM SİTESİNDEN  BİRBİRİNE YAKIN YORUMLAR

ELDE EDİLMİŞ VE AŞAĞIDAKİ  FORUM SİTELERİ ÖRNEK OLARAK METNE EKLENMİŞTİR TIKLAYARAK İNCELEYİNİZ.

http://meclis.islamievlilik.com/viewtopic.php?t=10339&sid=dcf35552ff2607527fb9128f93403bc8

http://www.pembis.com/sanal-aldatma-sanal-sevgili.htm

http://www.uyurgezer.net/30-199-e-351-it-evlilik-var-9632-9632-9632-t30750.html

http://www.misafir.net/komik-videolar/52478-evlilik-sanal-bosanma-gercek.html

http://www.hitportal.org/sanal-evlilik-drama-donustu-t144080.html

http://www.sanalnikah.net/ilk.htm

http://arsiv.sabah.com.tr/2005/08/30/gny/gny152-20050830-200.html

http://www.milliyet.com.tr/2001/01/04/cumartesi/cum04.html

http://www.sibernikah.com/

http://forum.evliliksarayi.com/showthread.php?p=150

http://www.cizgimerkezi.com/showthread.php?t=136

http://forum.antoloji.com/tartisma/tartisma.asp?forum=12415&page=30&mesaj=0&aragun=&ara=

http://www.metyus.com/cevapoku.asp?KonuID=%7BDD5FCFE4-3667-42F6-A753-2591A47A74B4%7D

http://www.edebiyatdefteri.com/index.asp?istek=tum_oykuler&k=detay&yazi_id=1796

http://www.sanalpsikologum.com/gazete-ve-mecbualardan-yazilar/evlilik.html

http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=121962

http://www.giritturk.com/peygamberimizin-kizi-fatimaya-evlilik-ogutleri-t7156.html

http://www.gazetesok.com/haber.jsp?cid=2329&haberadi=Evli_kadinlar_da_sanal_alemde_arkadas_ariyor.html

http://www.evlilikhazirligi.com/evlilik_ilanlari.php?sayfa_no=217

 

 

http://www.utopya34.tr.gg  
   
Facebook beğen  
 
 
Bugün 6 ziyaretçi (8 klik) kişi burdaydı!

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=